Stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI Uchwała Rady Koordynacyjnej z dn. 16.07.2015

Rada Koordynacyjna przyjmuję do wiadomości fakt zarejestrowania przez PKW, Stowarzyszenia OBURZENI jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia kampanii referendalnej – referendum 6 wrzesień 2015 r.
W związku z powyższym ustanawia Jana Szymańskiego pełnomocnikiem ds. referendum, którego zadaniem jest;
• Upoważnianie pełnomocników do prowadzenia kampanii referendalnej na określonym terenie, w tym upoważnianie mężów zaufania przy komisjach obwodowych.
• Upoważnianie pełnomocników powiatowych do zgłaszania kandydatów, do obwodowych komisji referendalnych oraz kandydatów do komisji referendalnych gminnych, miejskich i powiatowych.
• Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wojewódzkich.
Antoni Gut
Przewodniczący

Zainteresowanych udziałem w kampanii referendalnej i pracy w komisjach obwodowych proszę o kontakt z Panem Janem Szymańskim tel. 600 820 483