STRUKTURA bez STRUKTUR

STRUKTURA bez STRUKTUR

Pojęcie, którym się posługuje Paweł Kukiz opisując zasady działania osób skupionych wokół niego użył podejmując pierwsze próby stworzenia ruchu, którego celem było doprowadzenie do zmian w Polsce. Działający w polityce oraz inni słuchacze pomyśleli, facet zwariował. Nie. Nie zwariował. Jedna z definicji struktury organizacyjnej to według T. Pszczołowskiego – Struktura organizacyjna jest to zbiór relacji zachodzący zachodzących między elementami przedmiotu złożonego, czyli systemu.

System prawny stworzony w Polsce oraz innych krajach wymusza tworzenie struktur.

Ustawa o partiach politycznych, Ustawa o stowarzyszeniach, Ustawa o związkach zawodowych i inne. Te akty prawne wymuszają na każdym, który chce podjąć działanie stworzenie tych struktur ich opisanie i przypisanie konkretnych osób do poszczególnych ról w tych strukturach. By móc formalnie i zgodnie z prawem zmieniać rzeczywistość, trzeba „zameldować” władzom w formie pisemnej przedstawiając kto na jakiej funkcji i za co jest odpowiedzialny.

Pełna kontrola.

Czy ktoś próbował założyć partię?

 Jej stowarzyszenie a po tym pilnowanie wszystkich dokumentów, sprawozdań, PIT, CIT, NIP, KRS, US, REGON i inne.

System stworzony został dla „swoich”. Nikt obcy nie może przebrnąć przez te wszystkie zawiłości.

Czy można inaczej?

Tak. Można inaczej.

Struktura bez Struktur.

Z racji zmieniającego się świata i w nim relacji w państwach zachodnich naukowcy i praktycy zarządzania, kierowania w organizacjach zauważyli a w wielu przypadkach opisali inne zasady działania w firmach. Działo się to w latach 90-tych ubiegłego wieku.

W Polsce również w latach 2000-nych pojawiły się publikacje opisujące podobne zasady działania zespołów pracowniczych.

Przykładem jest publikacja pt. „Zarządzanie w warunkach niepewności” – Podręcznik dla zaawansowanych autorstwa Andrzeja K. Koźmińskiego.

Wiele zawartych tam pomysłów, po zastosowaniu metody benchmarkingu, można przenieść na działalność polityczną.

Z racji pełnej kontroli, przez państwo, na każdej płaszczyźnie działalności politycznej, by być skutecznym trzeba wymyśleć lub przetworzyć znane rozwiązania , do sposobu, formy działania omijającej te ograniczenia.

To wykonał i ciągle to robi Paweł Kukiz i osoby z nim współpracujące.

Tak rozpoczynały grupy polityków w wielu krajach zachodnich w ostatnich latach, którzy byli skuteczni we wprowadzaniu nowych do istniejących układów.

Zachęcam do poszukiwań odniesień w tym kierunku w działalności Pawła Kukiza.

 

Jan Szymański