Archiwa tagu: apel

Normalność w relacjach politycznych Apel

Normalność w relacjach politycznych Apel

Apel o zakończenie politycznej wojny domowej w Polsce

W ten przedświąteczny czas stowarzyszenie OBURZENI apeluje do kierownictwa oraz członków partii  politycznych, biorących od dwóch lat udział w politycznej wojnie domowej, o zracjonalizowanie tego sporu i prowadzenie go w sposób cywilizowany.

Eskalacja tego konfliktu, owocująca tak tragicznymi i niebezpiecznymi zarazem wydarzeniami, jak np. samospalenie człowieka czy też próba podpalenia siedziby polityka, prowadzić może do przekształcenia się domowej bójki politycznej w faktyczną wojnę domową w naszym kraju. 

Koncyliacyjne wystąpienia czy racjonalna, obiektywna prezentacja racji należą niestety do rzadkości w mediach polskich. Zarówno propaganda sukcesu w telewizji publicznej jak i ślepe ataki na rządzących w telewizjach prywatnych czynią z tego konfliktu politycznego  beczkę prochu w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dlatego nasz apel kierujemy nie tylko do polityków, lecz także do tej części dziennikarzy, którzy zdaje się zapomnieli, co to znaczy obiektywizm.

Ten „plemienny” spór wcale nie przysparza zwolenników opozycji, a w najbliższej przyszłości zrazi prawdopodobnie  także tych, którzy dzisiaj popierają rządzących i zakończyć się może podobnie jak konflikt Tutsi i Hutu. 

Mamy nadzieję, iż w naszym kraju są jeszcze ludzie, którzy poważnie traktują wartości będące dla nas drogowskazem etycznym od ponad 1000 lat i będą w stanie doprowadzić do zastąpienia nienawiści przez racjonalny spór, który jest czymś naturalnym i pożądanym w systemie demokratycznym, zaś postawy neandertalczyka politycznego – przez model racjonalnego homo politicus XXI wieku.

Stowarzyszenie OBURZENI 

Jan Szymański – Przewodniczący, Administrator nieruchomościami w Warszawie

dr Marek Ciesielczyk – Wiceprzewodniczący, politolog, publicysta, radny Rady Miejskiej w Tarnowie

Wojciech Papis – Sekretarz, przedsiębiorca, Warszawa

Tomasz Kucharczyk – Skarbnik, adwokat, Warszawa

Paweł Połanecki – Członek Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia, b. v-ce Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Roland Dubowski – Członek Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia

Apel stowarzyszenia OBURZENI o poparcie antysystemowych kandydatów na Prezydenta RP

Apel stowarzyszenia OBURZENI do antysystemowych kandydatów na Prezydenta RP: Grzegorza Brauna, Janusza Korwin-Mikke, Mariana Kowalskiego, Pawła Kukiza i Jacka Wilka oraz do członków i sympatyków OBURZONYCH

Szanowni Państwo,

jako stowarzyszenie grupujące zwolenników obalenia pomagdalenkowego systemu, domagających się m.in. zmiany obecnej tzw. „proporcjonalnej” ordynacji wyborczej na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, zastąpienia funkcjonującego w Polsce wymiaru niesprawiedliwości na sprawiedliwy system prawa (z faktyczną odpowiedzialnością urzędników, sędziów, prokuratorów za popełnione błędy) oraz obligatoryjności referendum, a także autentycznej wolności człowieka i suwerenności narodowej, apelujemy do wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny o udzielanie pomocy każdemu z w w/w antysystemowych kandydatów na Prezydenta RP (np. przy zbieraniu podpisów, organizowaniu kampanii wyborczej etc.) oraz oddanie swego głosu na jednego z tych kandydatów 10 maja.

Równocześnie apelujemy do pp. Brauna, Korwin-Mikke, Kowalskiego, Kukiza i Wilka o współpracę i racjonalne wykorzystanie czasu antenowego w sposób, o jakim mów np. p. Konrad Daniel w PODZIEMNEJTV – patrz:

Jeśli nawet nie doszłoby do porozumienia w/w kandydatów na Prezydenta RP w czasie tej kampanii wyborczej, mamy nadzieję, iż wszyscy oni bez wyjątku zawrą porozumienie przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi, które umożliwi wystawienie jednej antysystemowej listy wyborczej i wprowadzenie do Sejmu RP liczącej się grupy osób, które będą w stanie zmienić nie tylko rząd, ale przede wszystkim szkodliwy dla Polski system, zainstalowany w naszym kraju po zdradzie narodowej w Magdalence.

Apelujemy do pp. Brauna, Kowalskiego, Korwina-Mikke, Kukiza i Wilka o wzięcie udziału we wspólnej debacie, którą zaproponował już w/w p. Konrad Daniel (np. w najbliższą sobotę lub niedzielę 7/8 marca albo 14/15 marca 2015). Deklarujemy gotowość pomocy przy organizacji takiej debaty i spotkania wyborców z w/w kandydatami na Prezydenta RP.

Antoni Gut – Przewodniczący Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia OBURZENI
Barbara Berecka – Wiceprzewodnicząca Rady
Marek Ciesielczyk – Wiceprzewodniczący Rady
Paweł Połanecki – Sekretarz, członek Rady
Jan Szymański – Skarbnik, członek Rady

Warszawa – Lublin – Tarnów, 4 marca 2015
www.oburzeni.pl
oburzeni1@gmail.com  lub  stowarzyszenie.oburzeni3@gmail.com
tel. 531 825 787 lub 601 255 849

Plakat_oburzeni_po_zm.-2-page-002