Archiwa tagu: Barbara Berecka

12 listopada wydarzenie

12 listopada wydarzenie

Jeszcze nie ma oficjalnie terminu posiedzenia, które będzie 12 listopada.
 
 
Wczoraj napisałam taki tekst na FB;
 

JEST POTRZEBA ZJEDNOCZENIA SIĘ 🤓🤓🤓 W TAKICH SPRAWACH JAK:

  1. Wprowadzenia faktycznej i niezwłocznej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych, w tym urzędników i sędziów.
  2. Naprawienia szkód zwykłym ludziom wyrządzonych przez funkcjonariuszy państwa polskiego i instytucji publicznych.
  3. Faktycznej reformy organów ścigania oraz sądownictwa.

Wiem, że dla osób obserwujących moją działalność to nie jest tajemnica, że ludzie władzy usiłują mnie zniszczyć poprzez KRUS, ZUS i sądy wbrew stanowi faktycznemu spraw oraz z rażącym naruszeniem prawa.

Plany zniszczenia mają również wobec innych osób niewygodnych ludziom władzy, które są kompetentne, odważne i potrafią samodzielnie myśleć oraz są bardzo krytyczne wobec naruszania elementarnych praw obywatelskich przez funkcjonariuszy państwa polskiego.

Nękani przez ludzi władzy przez lata nauczyliśmy się bardzo dużo, w przeciwieństwie do większości funkcjonariuszy państwa polskiego, wiemy co i gdzie trzeba zmienić, a jak powszechnie wiadomo, oni chcą, by było, jak było i jest.

Nam brakuje tylko jednego, połączenia osób i grup obywatelskich walczących z bezprawiem, ponieważ działanie w rozproszeniu, poprzez małe grupy autentycznie obywatelskie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Urzędnicy i sędziowie nadal oraz nawet ze zdwojoną siłą nas niszczą.

Z każdym dniem wychodzą na jaw kolejne informacje, świadczące o niewyobrażalnej demoralizacji, zepsuciu ogromnej części ludzi władzy.

Pozwy, odwołania, skargi piszemy na przysłowiowy Berdyczów. Zajmujemy sobie czas, żyjemy bezpodstawnymi nadziejami, bo ci, którzy mają nam służyć, nie dość, że nie wypełniają swoich obowiązków, to nas lekceważą na każdym kroku i jeszcze robią dobre interesy pełniąc funkcje publiczne, oczywiście dla siebie.

Nie próbujmy zajmować się różnymi sprawami, bo drobne sprawy i różnice uniemożliwią nam załatwienie spraw najważniejszych. Skupmy się na egzekwowaniu przestrzegania prawa i przestrzeganiu prawa.

Barbara Berecka

Sprawa Protestu w formie Zgromadzenia Publicznego w dniu 12 listopada 2019 roku łączy kilka grup społecznych. Inicjatorką jest Pani Barbara Berecka, włączyła się Pani Marzena Gozdowska.  Pan Antoni Gut wyraził zgodę na Przewodniczenie i złożenie zgłoszenia Zgromadzenia Publicznego pod Sejmem w dniu 12 listopada 2019 roku. Godziny zostaną dostosowane do godzin rozpoczęcia pracy nowego składu osobowego Sejmu. W akcję włączają się pojedyncze osoby ale i środowiska. Po Zgromadzeniu grupa inicjatorów spotka się celem nakreślenia planów działania na najbliższe miesiące.

Z poważaniem

Jan Szymański

Najbliższe wydarzenia

Najbliższe wydarzenia

Życie toczy się dalej. Czy OBURZENI są skupieni tylko na sobie. Tworzymy, uczestniczymy w wydarzeniach innych. Staramy się pomagać poszkodowanym. Najbliższe wydarzenia to;

  1. Marsz Niepodległości. Uczestnictwo indywidualne. Możliwe rozmowy z Władzami Marszu o włączeniu się Stowarzyszenia OBURZENI.
  2. 12 listopada 2019 roku, współdziałanie ze Stowarzyszeniem ISKRA 2015 w Zgromadzeniu Publicznym pod Sejmem na inaugurację Sejmu nowej kadencji. Inicjatorem jest Pani Barbara Berecka. Włącza się w jego organizację i uczestnictwo Stowarzyszenie OBURZENI. Przewodniczącym Zgromadzenia będzie Pan Antoni Gut, pierwszy Przewodniczący OBURZONYCH. Czas, postulaty, sposób organizacji protestu są w tworzeniu. Po ich ustaleniu opublikuję jego szczegóły.
  3. 13 listopada 2019 roku. Spotkanie otwarte Stowarzyszenia OBURZENI w pomieszczeniu parafii Matki Bożej z Lourdes o godzinie 17:30. Będę przewodniczył temu spotkaniu. Tematyka zostanie podana w terminie późniejszym.
  4. 14 listopada 2019 roku uczestniczenie przedstawicieli Stowarzyszenia w sprawie sądowej jednej z Członkiń Stowarzyszenia.
  5. 30 listopada 2019 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OBURZENI.
  6. 13 grudnia 2019 roku Marsz Poszkodowanych przez Bezprawie 2. Trasa Marszu zostanie ustalona z uczestnikami i organizacjami włączającymi się do jego organizacji i uczestnictwa.
  7. Uczestnictwo Władz i Członków Stowarzyszenia w spotkaniach i rozmowach politycznych. Udzielanie porad poszkodowanym w zakresie posiadanej wiedzy i kompetencji.

Z poważaniem

Jan Szymański

KRUS

Witam!

Poniżej jest moje pytanie skierowane do Prezesa KRUS, a w załączeniu
odpowiedź na które to materiały warto przynajmniej zerknąć.

Skalę zjawiska i problemu jednocześnie spróbujcie oszacować Państwo
sami, w tym skutki finansowe i społeczne urzędniczej twórczości dla
zainteresowanych, ich rodzin, małych polskich firm i gospodarki.

WIEJE GROZĄ, JAK POTRAKTOWANI ZOSTALI AKTYWNI, PRZEDSIĘBIORCZY POLACY.

Spróbujcie Państwo sobie wyobrazić: Jesteście „przestępcą” zdanie
rządzących Polską w ostatnich latach. Wasza przestępcza działalność
polega na tym, że nie prosicie przedstawicieli państwa o nic i wydaje
Wam się, że Polska jest wolnym krajem dla obywateli!

JESTEŚCIE DUMNI I ODPOWIEDZIALNI, CHCECIE POPRZEZ SWOJĄ PRACĘ ZAPEWNIĆ BYT SOBIE I RODZINIE!

Macie gospodarstwo rolne, którego bardzo skromne dochody można
uzupełnić poprzez świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej.

Jak doskonale wiemy i widzimy, solą w oku rządzących Polską w ostatnich
latach były tysiące polskich, małych firm, które funkcjonowały jak
Polska długa i szeroka.
Wszystko jednak musi być wielkie, a Polak może co najwyżej pracować za
grosze w ogromnych koncernach.

Spróbujcie Państwo jeszcze przez chwilę pomyśleć o tym, że to Was dotyka
problem. W bardzo nieprzyjaznym zwykłym obywatelom państwie, gdzie
funkcjonariusze publiczni w swej większości nastawieni są na
podejmowanie szkodliwych, niszczących działań wobec ludzi z poza
układów, któregoś dnia dostajecie decyzję, która wyłącza Was wstecz z
ubezpieczenia w KRUS na przykład 1 rok lub 7 lat albo dowolny inny okres
czasu. Nie muszę nawet zapewniać świadomych obywateli, że bez podstawy
prawnej, samowolna działalność urzędników, która jest przejawem rażącego
naruszania prawa w Polsce nie ograniczana, nie krępowana była i jest
przez osoby odpowiedzialne za nadzór nad pracownikami, odpowiedzialne za
przestrzeganie prawa.

Urzędnicy w imieniu Prezesa KRUS już wykonali „swoją powinność”! Po czym
wkracza ZUS i wydaje kolejne decyzje przemieszczając się w czasie. A
jakże, tu jest Polska, obejmując ubezpieczeniem i żądając pieniędzy za
okres wsteczny. I w ten oto sposób od 2004 roku poprzez tak zwane
ubezpieczenia społeczne tłumiona jest aktywność gospodarcza w rejonach
szczególnie wiejskich, wyniszczani są ludzie, polskie rodziny i maleńkie
polskie firmy.

W funkcjonującym państwie wypadało by zauważyć, że są przecież sądy. Są
jak najbardziej, ze strukturami zresztą rozbudowanymi do granic absurdu.
Jak wygrasz odwołanie od jednej decyzji, to kierownik PT KRUS w Bychawie
Ewa Bartnik wydawała kolejną i kolejną niekorzystną decyzję, a funkcję
pełni do chwili obecnej. Tylko jak widać, to nie jest żaden problem
jednostkowy. Bezkarnych urzędników, którzy wydawali decyzje bez podstaw
prawnych do wydania ich wstecz czyli w sposób rażący naruszali prawo, są
tysiące jak Polska długa i szeroka
tak w KRUS jak i w ZUS.
Sąd Najwyższy zwracał uwagę, że przy wydawaniu decyzji powinien być
stosowany kodeks postępowania administracyjnego, decyzje mogą
obowiązywać najwcześniej od dnia ogłoszenia lub doręczenia, tylko kogo
to w KRUS lub ZUS obchodzi? Były niestety również sprzeczne orzeczenia w
samym Sądzie Najwyższym, sankcjonujące samowolę urzędniczą. Dopiero w
2011 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę z mocą zasady prawnej, w
uzasadnieniu do której stwierdził, że prawidłowość decyzji ma być badana
pod kątem zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego również.

Zwracałam uwagę już przedstawicielom różnych władz, że w polskim
systemie ubezpieczeń społecznych jest potężny problem z magicznym
przemieszczaniem się w czasie przez urzędników, poprzez wydawanie
decyzji bez podstaw prawnych z obowiązywania po kilka lat wstecz przed
ich wydaniem.
W załączonym piśmie z KRUS są słowa: „o ustaniu ubezpieczenia
społecznego rolników z okresem wstecznym lub o zaprzestaniu prowadzenia
działalności oddziały regionalne Kasy wydały w okresie od IV kw. 2004 r. do końca 2014 r. 100 947 decyzji”.
PONAD STO TYSIĘCY DECYZJI!
Moje pytanie zadane Prezesowi KRUS było bardzo precyzyjne: „ile osób …
zostało wyłączonych wstecz”.
Zajmowałam się problemem wcześniej i wcale nie jestem zaskoczona skalą
zjawiska. Choć to jest wręcz nieprawdopodobne, że samowola urzędnicza,
naruszanie prawa w KRUS, a następnie w ZUS może odbywać się w tak zwanym
demokratycznym państwie prawa na taką skalę.
Naruszane są podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa takie jak
nie działanie prawa wstecz, naruszana jest pewność prawna obywateli i
nie ma na przerwanie trwających od lat procederów władzy wykonawczej,
której KRUS i ZUS podlegają, nie ma na to prokuratorów.
Nikogo nie interesują losy poszczególnych osób i rodzin, przedstawiciele
państwa mają daleko z tyłu miejsca pracy. Tysiące miejsc pracy często w
miejscach Polski, gdzie jej brakuje i to bardzo.
Z poważaniem,
Barbara Berecka

PYTANIE:
Barbara Berecka
Lublin 24-03-2015 rok
Adres do korespondencji:
ul. 1 Maja 4B
20-410 Lublin

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

Bardzo proszę o udzielenie informacji: ile osób od początku 2004 roku do
chwili obecnej zostało wyłączonych wstecz z ubezpieczenia w KRUS?
Proszę jednocześnie o sprecyzowanie ile tego typu decyzji wydano w
regionie działania Oddziału Regionalnego w Lublinie, w tym z
wyszczególnieniem danych z Placówki Terenowej KRUS w Bychawie.

Dane o które proszę są istotne z punktu widzenia kontroli społecznej
takich instytucji jak organ rentowy jakim jest Prezes KRUS, dlatego w
pełni uzasadnione jest ich przekazanie.
Barbara Berecka

Do wiadomości:
1. Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów.
2. Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych.

Podstawa prawna

Berecka Barbara

Barbara Berecka

„ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ DZIAŁAJĄ NA PODSTAWIE I W GRANICACH PRAWA”

Dość powszechnie rozpowszechniony jest pogląd, że z punktu widzenia prawa wszystko to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Jeżeli takiemu stanowisku przyjrzymy się z punktu widzenia prawa, to okaże się, iż stanowisko jest uzasadnione, ale tylko w przypadku zwykłych obywateli i ich firm w stosunkach cywilno – prawnych. My możemy robić wszystko, czego nam prawo nie zabrania. Funkcjonariusze publiczni nie mogą działać samowolnie, muszą pracować na podstawie i w granicach prawa zgodnie z wymogami artykułu 7 Konstytucji.  Czytaj dalej