Archiwa tagu: Jacek Wilk

Gratulujemy

GRATULUJEMY

 

Stowarzyszenie Oburzeni gratuluje wyników wyborów do Parlamentu 2015 r.

Z wielką satysfakcją odnotowujemy skuteczny wynik wyborczy popieranego przez Oburzonych ugrupowania Kukiz’2015. Gratulujemy Pawłowi Kukizowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, a w szczególności wybranym posłom. Przychodzi teraz kolej na realizację programu zmierzającego do wprowadzenia radykalnych zmian w polityce i prawodawstwie naszego państwa zgodnie z programem ruchu Pawła Kukiza oraz oczekiwaniami ludzi, którzy na niego głosowali. Stowarzyszenie Oburzeni od wielu lat domagało się osunięcia od władzy grup interesu, którzy Polskę traktują jak swój własny folwark. Dlatego deklarujemy pomoc i wsparcie naszego środowiska we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez Pawła na rzecz usunięcia ich ze sceny politycznej i oczyszczenia gruntu pod wprowadzenie nowych demokratycznych zasad rządzenia krajem.
Słowa uznania kierujemy także pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Choć postawę parlamentarzystów PiS-u, jako opozycji, wielokrotnie krytykowaliśmy, ze względu na ich małą aktywność i brak skuteczności w przeciwstawianiu się szkodliwej dominacji Platformy Obywatelskiej i oszukańczej polityce PSL-u , to wynik wyborczy gwarantujący partii Jarosława Kaczyńskiego samodzielne rządzenie zasługuje na nasze pełne uznanie. Mamy nadzieję, że współpraca PiS i Pawła Kukiza zaowocuje zmianą oblicza naszego kraju w kierunku osiągnięcia pełnej suwerenności pomimo członkostwa w UE oraz upodmiotowienia i poprawy warunków życia Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia OBURZENI

Wynik wyborów

                                                         Wyniki wyborów Prezydenta RP 2015 rok

OBURZENI jako Stowarzyszenie  Obywatelskie, zachęcamy do współdziałania w kontroli wyników wyborów z dnia 10 maja 2015 roku na Prezydenta RP.

Rekomendujemy współdziałanie z RUCHEM KONTROLI WYBORÓW, który deklaruje, że „Nie mamy zaufania do systemu wyborczego i dlatego musimy jako obywatele przypilnować wyborów na każdym etapie oddawania i liczenia głosów! Wybory w naszym Kraju są fałszowane ale położymy temu kres!”

Polecamy czynne przekazywanie wyników wyborów z obwodowych komisji wyborczych poprzez strony: www. stopfalszowaniuwyborow.pl rejestracja do RKW: ruchkontroliwyborow.pl, kontakt do przesyłania formularza zgłoszeniowego: biuro@stopfalszowaniuwyborow.pl”. Róbmy zdjęcia protokółów obwodowych komisji i przesyłajmy je zgodnie z dyspozycjami umieszczonymi na w/w adresach.

Włączmy się w zachodzące zmiany w polskiej polityce. Nie pozwólmy na oszukiwanie nas przez rządzących. 

Z poważaniem

Jan Szymański

Kandydaci na Prezydenta RP

 

Kandydaci na Prezydenta RP

Oburzeni popierają kandydatów antysystemowych.

Dziękujemy Wam za determinacje i odwagę ,

za podjęcie wysiłku dla obalenia postokrągłostołowego układu !

  1. Pawłowi Kukizowi dziękujemy za szczere, wrażliwe i spontaniczne przedstawienie przyczyn i skutków upadku polskiej demokracji oraz za wieloletnią walkę z dominacją partyjnych układów poprzez rozpowszechnianie idei systemu wyborów bezpośrednich i obligatoryjnego referendum.

  2. Grzegorzowi Branunowi jesteśmy wdzięczni za odważne głoszenie programu narodowo-katolickiego, z jego aksjologicznym wymiarem, niezbędnym do wytyczania kierunków i punktów odniesienia we wszystkich planach, koncepcjach i sporach politycznych.

  3. Marianowi Kowalskiemu życzymy dalszych sukcesów w batalii o Wielką Polskę ! Dziękujemy za nieustępliwą bitwę opartą na jego mocy, determinacji i osobistej niezłomności.

  4. Jacka Wilka zapewniamy o poparciu i zaangażowaniu w realizację programu naprawy polskiego systemu prawnego, aby każdy obywatel Polski czuł się bezpiecznie pod sprawiedliwym parasolem uczciwych sądów i rzetelnej prokuratury.

  5. Pawła Tanajno doceniamy za wieloletnią kampanię i promocję zasad demokracji bezpośredniej do realizacji programu sprawiedliwego państwa.

Niniejszym upoważniamy i rekomendujemy wszystkim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia Oburzeni przystąpienie do głosowania i oddawania ważnych

głosów wyłącznie na wyżej wymienionych Kandydatów.

Równocześnie apelujemy

o prowadzenie skutecznej agitacji na ich rzecz wśród rodzin, w kręgach przyjaciół i

znajomych, w dostępnych mediach i środkach rozpowszechniania informacji .

Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia Oburzeni:

Barbara Berecka, Marek Ciesielczyk, Paweł Połanecki, Jan Szymański,

Warszawa dnia 08.05.2015 r.

Deklaracja współdziałania

Nie akceptując systemu narzuconego okrągłostołowym sprzysiężeniem , w wyniku którego wprowadzono: antyobywatelską ordynację wyborczą z blokadą dla środowisk spoza układu,

fikcyjne referendum,

system wymiaru sprawiedliwości skierowany przeciwko społeczeństwu,

ograniczenie bezpieczeństwa ekonomicznego i terytorialnego Narodu,

postępującą rezygnację z suwerenności Polski,

My,

niżej podpisani Kandydaci na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zebrani na debacie w dniu dzisiejszym

Deklarujemy chęć współpracy w dalszej kampanii wyborczej,

a ponadto

zgłaszamy gotowość do współdziałania przy tworzeniu list wyborczych do Sejmu i Senatu RP,

którego szczegóły zostaną ustalone w trakcie spotkania
w dniu 31 maja 2015 r. w Warsz
awie.

Po oficjalnej debacie Kandydatów na Prezydenta RP wszyscy uczestnicy spotkali się i potwierdzili konieczność i uczestnictwo w dalszych wspólnych działaniach mających doprowadzić do zmian zapisanych w „Deklaracji Współdziałania”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w spotkaniu w dniu 31 maja 2015 r. w Warszawie. Dokładne miejsce spotkania zostanie podane na tydzień przed terminem spotkania na naszej stronie internetowej i stronach wszystkich współorganizatorów spotkania.