Archiwa tagu: Józef Czerny

Odpowiedzialność a Koszalin

Odpowiedzialność a Koszalin

 
List otwarty w sprawie  dotychczasowej  powszechnej nikłej  egzekwowalności  obowiązującego prawa budowlanego oraz zaproszenie do społeczno-merytorycznej debaty o poważnych nieprawidłowościach popełnianych w latach 1991-2013  podczas lokalizacji autostradu a-1  i budowy dróg krajowych w okolicach Torunia i dotychczasowe ich nie wyjaśnianie  .
 
Szanowni Państwo  
W kontekście trwających właśnie w całym kraju  po tragicznej śmierci 5 nastolatek w Koszalinie kontroli badających spełnianie wymogów prawa budowlanego i przepisów p.poż w „Escape roomach” 
chciałbym Państwa zaprosić  do merytoryczno-społecznej  wieloaspektowej debaty internetowej o wieloletnim chaosie urbanistyczno-komunikacyjnym stwarzającym od 30 lat trwałe potencjalne  zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym  na toruńskim odcinku a-1 
 oraz w Toruniu od 2003 r jawnej  niegospodarności inwestycyjnej  projektów przeforsowywanych metodami manipulacyjnymi za sprawą i za odpowiedzialnością  ( również karną w rozumieniu art 231 kk i 271 , 272 , 273  w związku z art 2 kk) przez  Prezydenta  Michała Zaleskiego a także jawnie naruszając art 6, 8, 10 13 Europejskiej konwencji prawa człowieka( obowiązujących Polskę od maja  1998 r)    co w przypadku autostrady a-1 pod Toruniem  podnoszę już od 1998. http://www.zb.eco.pl/publication/torunska-a-1-arogancja-urzednicza-grozna-dla-ludzi-i-srodowiska-p2766l1
 
Dziś komendant policji w Koszalinie poinformował, że osoba prowadząca  ” Eskape  roomu” została zatrzymana, a Komendant Główny Straży Pożarnej stwierdził ,że wprawdzie w internecie pojawiały się wpisy krytyczne wobec warunków panujących w tym Eskape roomie , ale nikt oficjalnie nie zgłaszał  odpowiednim instytucjom żadnych nieprawidłowości! Tak tylko że w Polsce wciąż nie ma uchwalonej ustawy o „sygnaliście społecznym”, a ze strony urzędników , co udowadnia moja 20 letnia akcja prawna  , nie są wcale traktowani jako osoby działające społecznie w interesie społecznym , ale wręcz jak w czasach PRL był traktowany każdy kto ośmielał się krytykować władze i obowiązujący ustrój PRL. Tymczasem jak dziś powiedział Premier Mateusz Morawiecki  na specjalnej konferencji prasowej poświęconej wynikom dochodzenia w sprawie przyczyn tragedii w Eskape room w Koszalinie , potrzebna jest powszechna świadomość społeczna , profilaktyka oraz społeczne przyzwolenie , a nawet nakaz , by wszelkie spostrzeżone nieprawidłowości natychmiast zgłaszać odpowiednim instytucjom . 
I rzeczywiście art 304 kpk wyraźnie stwierdza :
Art. 304. § 1Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

 
A przecież  wina  mężczyzny  który zaprojektował Escape rooom w Koszalinie  za tragedię jest ewidentnie oczywista (w rozumieniu  odpowiedzialności skutkowej art 2 kk kogoś na kim ciążył szczególny obowiązek zapobieżenia skutkowi ) ,i dziś już zostały mu przez prokuraturę postawione zarzuty umyślnej winy stworzenia zagrożenia życia dla chęci szybkiego zysku oraz nieumyślnego spowdowania smierci 5 osób. Bo przecież  przepisy o wymogach technicznych są przecież  zero- jedynkowe( spełnia /nie spełnia lub wymogów). A wymogi p. poż. w polskich i europejskich normach są jednoznacznie określone:   
„Dla każdego pomieszczenia  sprzedaży  lub pomieszczenia pobytowego   muszą  być minimum 2 drogi ewakuacji  prowadzące  możliwie w przeciwnych kierunkach  – do wyjść prowdzące mozliwie w 2 przeciwnych kierunkach.” A   pomieszcznia Escoape room w Koszalinie tego nie miało w ogóle zapewnionego.  
  
To   co w takim razie powiedzieć o odpowiedzialności toruńskich i  kujawsko-pomorskich urzędników wobec trwającego  już ponad 30 lat  równie ewidentnym (bo też zero-jedynkowym)  nie spłenianiu wymogów technicznych z 1999 jakim muszą odpowiadać drogi krajowe , ekspresowe i autostrady, to znaczy np na autostradzie muszą być zastosowane projektowo łuki o R > 2000 m,
podczas gdy w węźle w Czerniewicach A-1 skręca po ostrym łuku o R= 750 m, i bez wątpienia z tego powodu sytuacja ta stwarza  zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym!
 
Co gorsza w rozumieniu art 231 kk ponieważ te ewidentnie i liczne  nieprawidłowości toruńskiego układu komunikacyjnego ( takie jak brak połączenia węzła Czerniewice z DK91 wezel-czerniewice.blogspot.com są od 15 lat  publicznie znane , a urzędnicze tłumaczenie dlaczego , mimo rozlicznych petycji , apeli i naprawczych pomysłów politycznych  nic przez 15 lat rzekomo nie można z tym zrobić, po prostu  od lat  „nie trzy mają się w ogóle kupy”.
Dlaczego w takim razie dotąd żaden dotąd  minister infrastruktur nie odebrał koncesji koncesjonariuszowi ( jak to sugerowałem już w Liście otwartym do Prezydenta Torunia z 17.12.2002 załączonym poniżej)!
 
Mamy więc  tu do czynienia   nie tylko z bezczynnością i niekompetencją  odpowiedzialnych urzędników (otrzymujących nie małe  państwowe lub samorządowe wynagrodzenia) , ale  również z wieloletnimi manipulacji i matactwami  w tej sprawie,  ale jeszcze  na dodatek z sytuacją  metodycznego medialnego (a także w moim przypadku np urzędniczego i stronniczo-sądowego niszczenia  osób  zgłaszających  nieprawidłowości komunikacyjnych  metodą „systematycznego ataku ad  personam” , a w rezultacie  zmuszenia mnie w 2011 r  do faktycznej banicji z Torunia   naruszającego art 8 europejskiej konwencji praw człowieka  co bez najmniejszego trudu można obecnie dowieść przed ETPC  w Strasburgu, a także nawet być może skutecznie spróbować na te bezsporne  fakty dokumenty , (jako droga dowodowo) uzyskać nawet w kontekście toczącego się przeciw Polsce postępowania z art 7 traktatu UE …. azyl polityczny i status osoby prześladowanej we własnym mieście ( a więc i w kraju )      https://wiadomosci.wp.pl/ekshumacje-smolenskie-polska-naruszyla-art-8-konwencji-praw-czlowieka-jest-prawomocny-wyrok-6335374211049089a
 
Taka proponowana dyskusja merytoryczno-społeczno-urbanistycnzo -architektoniczna powinna się odbyć wielokrotnie wcześniej np :
-w 2004 kiedy prezydent  Michała Zaleski( (i jego ekipy urzędniczej oraz popierających go od wielu lat dla własnych korzyści politycznych radnych Czasu Gospodarzy+ PO + PiS w Toruniu ) z powołanym przez siebie ( na zasadzie kodeksu cywilnego a nie konkursu mającego wyłonić najbardziej kompetentnego kandydata)pełnomocnika ds Inwestycji Bernarda Kwiatkowskiego postanowili odejść odbudowy mostu w cągu ul Waryńskiego a wybudować most w Ciągu ul Wschodniej 
-podczas wydawania pozwolenia na budowę w 2005 S10 jako  południowej obwodnicy Torunia
-przed uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Torunia z 2006 r
w 2009 podczas konsultacji społecznych oceny oddziaływania na środowisko trasy Wschodniej 
-podczas wydawania pozwolenia na budowę 2 nitki a-1 w 2011 r 
– przed wyborami samorządowymi w 2010 , 2014 i 2018 r  
podczas wydawania decyzji pozwoleni na budowę obwodnicy 
-przy rozstrzyganiu wiosna 2016 konkursu na zagospodarowanie i przebudowę bulwarów filadelfijskich o wartości projektu za kwotę 1, 5 miliona
-przy omawianiu zamówionej za 150 tys zł u dr inż arch Czesława Bieleckiego nie wykonalnej koncepcji zabudowy osiedla Winnicy kolo mostu Wschodniego   
-podczas wydawania pozwoleń na budowę kolejnych etapów trasy średnicowej, trasy chełmińskiej  itd
-podczas konsultacji społecznych od 2012 przebudowy placu Rapackiego i remontu Mostu im Piłsudskiego  
 
Ale jak wiemy dotychczas nie były to ani  uczciwe ani faktyczne debaty społeczno -merytoryczne. dlatego że społeczeństwem które nie ma pełnych informacji lub które stale słyszy powtarzane zmanipulowane i fragmentaryczne informację stosunkowo łatwo jest socjotechnicznie i administracyjnie manipulować. – i na skutek tego od 16 lat many takie a nie inne wyniki  wyborów samorządowych w Toruniu 
 
 
Czas jest wiec uporządkować  i upowszechnić wiedzę o faktach  ( i dokumentach jakie można odtworzyć z tych których nie udało się zniszczyć , nawet jeżeli nie zostały przekazane do archiwów)  miły miejsce w byłym   województwie toruńskim od 1991 -1998 a następnie w Toruniu po reformie administracyjnej 1999 w związku z lokalizacją i budową dróg krajowych pod Toruniem i w Toruniu
 
 
 
Jestem przekonany ,że żeby efektywnie  odbyć taką debatę najpierw warto w gronie osób zaproszonych do takiej dyskusji uporządkować  podstawową wiedzę o urbanistyce i architekturze oraz drogownictwie i budowie i eksploatacji mostów i tuneli wg istniejącego stanu prawnego, ( bo przecież nie ma co wyważać w tej debacie otwartych drzwi” )
 
Temu celowi może posłużyć stworzona i prowadzona przeze mnie i zaproszonego do jej współprowadzenia  architekta  ( jako woluntariuszy mnie już  przed pół roku  i co tydzień emitowane  w lokalnej telewizji na Youtube audycja „Żółta poziomica” dlatego zapraszam do ich obejrzenia i wysłuchania.
 
 
 
Chciałbym  też zwrócić  uwagę na  ogłoszoną w czwartek  decyzja o konieczności całkowitej przebudowy newralgicznych odcinków A-2 i A4 do 2x 3 pasm oraz tragedia w Escape room  , oraz  tysiące rocznie zatruć czadem potwierdzają  bardzo  duży  sens i potrzebę prowadzenia w takiej audycji szerokiej edukacji architektoniczno -energetyczno-ekologicznej. 
Bo przecież jak można było  dopuścić do  prowadzenia   lokalu ogrzewany butlami gazowymi  bez żadnej wentylacji tego typu działalność gospodarczą.
 
 
Pozdrawiam 
Józef Czerny
 

Most dla Torunia

Most dla Torunia

Józef Czerny
Redaktor naczelny Kwartalnik Innowator 
Instytut Wydawniczo-architektoniczny ArCADia-EKOTEST  
59-903 Zgorzelec  5 skr. poczt 7 
 
mgr Krzysztof Czarnecki
Wójt Gminy Wieka Nieszawka
                                                                                    Zgorzelec 26.11.2018 
 

W związku z upływem tygodnia od wysłanie e-maila i listu poleconego z moją Petycją  do Pana jako Wójta oraz do Rady Gminy Wielka Nieszawka jak sadzę zapoznał się już Pan z jego treścią oraz jak sądzę ocenił Pan czy jest to propozycja korzystna a przede wszystkim realna do realizacji przez Gminę. Prosiłbym więc pisemną odpowiedź oraz zgodnie z art 8.1 i 2  ustawy o petycjach z 11.07.2014 r  opublikowanie mojej petycji na stroni BiP Gminy Wielka Nieszawka ( aktualnie brak jest na niej zakładki petycje)  wraz planowanym przeze mnie  uzupełnieniem jej (zgodnie z art 11 tej ustawy o petycjach ) o dodatkowe dokumenty opisujące w formie graficznej mój projekt naprawczy przebiegu dróg krajowych pod Toruniem który już w liście Otwartym z 17.12.2002 zakładał zwrócenie się ( w odpowiednim momencie- a taki wg mnie nastąpił w związku z wejściem w życie art 41 a ustawy o samorządzie w związku  z uchwalona ustawą z 11.01.2018 o zwiększeniu udziału obywateli  w procesie funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych   Dz U. z 2018 r.poz 130 ) o jego wdrożenie m.in do wszystkich

Gmin otaczających miasto Toruń .

Chciałbym  też Pana Wójta poinformować   w myśl art  2. 3 ustawy Petycji przygotowuje również  petycję do Ministra Infrastruktury i Ministra Środowiska o pilną zmianę art 3 ust 10  prawa budowlanego  w związku z konsultowana zmianą rozporządzenia o wymogach technicznych jakim muszą odpowiadać drogi

 

 

jako niezgodnego z proponowanym zapisem $6 .2 ( wymóg przewidzenia w pasie drogowym  rezerwy terenu na ewentualną przyszła rozbudowę drogi ).

Tymczasem zgodnie z obecnie obowiązującym  art. 3 pkt 10 

przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;,a  w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.Ale w  art 4 ust 18 ustawy o drogach publicznych podana jest inna definicja przebudowy drogi :- wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego;

Jednak ta sprzeczność obu definicji ( choć  definicję z ustawy o drogach w oczywisty sposób należy traktować  z pierwszeństwem  jako „lex speciali” )pozwala,  jak w zgłaszanym w przygotowywanej petycji jak w opisanym   konkretnym przypadku urzędom samorządowym  będących jednocześnie inwestorem i beneficjentem dotacji UE lub Wojewódzkich obchodzenia wymogów prawa  w rozumieniu art 58 k.c. rt 297 kk,   w tym unikanie w ten sposób konieczność konsultacji społecznych, konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz  unikanie obowiązku wykonania oceny oddziaływania na środowisko  nawet jeżeli przebudowywana droga w strefie przygranicznej wywiera ewidentnie oddziaływanie transgraniczne.

 

Reasumując  zgłoszona do Gminy Wielka Nieszawka petycja  ma duże znaczenie dla całego regionu Kujawsko-pomorskiego , a także jako konkretny przykład powstałych już w latach 90-tych luk prawnych w systemie budowy i zarządzania drogami w Polsce które  podobnie jak luki w systemie VAT ( jak pokazują to obecne przesłuchania w sejmowej komisji śledczej)  nie tylko nie zostały  usunięte podczas dostosowywania polskiego systemu prawnego do prawa UE , ale jakby wręcz celowo i świadomie zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego, o czym świadczy np uchwalenie w 2003 r Specustawy drogowej   dla rzekomego przyspieszania planów budowy autostrad”  i opublikowanie jej zaledwie na kilka dni przed publikacją w Dz U. z dnia  23.03.2003  Konwencji z Aarhus o udziale społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska na każdym etapie ich podejmowania.

Z poważaniem

Józef Czerny    

Inicjatywa dla rozwoju regionu

Inicjatywa dla rozwoju regionu

Jeden z członków Stowarzyszenia Oburzeni, autor poniższego listu otwartego, angażuje się w
 
ukierunkowanie przedsięwzięć inwestycyjnych samorządowych. Według władz OBURZONYCH
 
jest to inicjatywa godna wsparcia. Realizacja poniższego projektu zmieni na korzyść możliwości
 
rozwoju okolicznych jak i lokalnych społeczeństw.
 
Zgorzelec 19.10.2018
 

List Otwarty do Rady Gminy Wielka Nieszawka

 
Szanowni Państwo,
 
niniejszym zwracam się do Państwa o podjęcie uchwały o  budowę mostu zachodniego Torunia
 
przez  Gminę Wielka Nieszawa z dotacji programu „Mosty dla regionów”, w ślad za poniżej
 
załączonym listem do   mgr inż Kazimierza Kaczmarka Wójt Gminy Wielka Nieszawka oraz
 
załączonej mojej korespondencji do UM w Toruniu w sprawie moich 2 petycji z 2016 r
 
 dotyczących konieczności budowy mostu zachodniego oraz 
 
zachowania rezerwy na ul Otłoczyńskiej i Aleksandrowskiej na możliwe bardzo korzystne dla
 
Gminy Wielka Nieszawka połacznie mostu wschodniego z węzłem Czerniewice
  
a także w związku ze złożonym przeze mnie już 17.12. 2002 listem otwartym do nowo
 
wybranego Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego ( załączonego poniżej) informującego go o
 
bardzo poważnych nieprawidłowościach popełnionych w latach 1991 -2002 przez Wojewodę
 
Toruńskiego a następnie Dyrektora Oddziału Terenowego ABiEA w Toruniu Bernarda
 
Kwiatkowskiego i jego współpracowników przy lokalizacji mostu autostradowego a następnie
 
budowie 11 km odcinka A-1 /S10 które jeżeli nie zostaną naprawione  np wg opisanej skrótowo,
 
a obecnie pokazanej na załączonym rysunku ,budowa S10 i połączenia DK91 z węzłem w
 
Czerniewicach może stanąć na długie lata .   Niestety Prezydent Torunia zawłaszczyła sobie
 
autorstwo błędnie zastosowanej mojej koncepcji mostu Wschodniego i zachodniego zamiast
 
jednego centralnego mostu w ciągu ul Waryńskiego, a do jej realizacji właśnie zatrudnił
 
Bernarda Kwiatkowskiego przed którego osobą oraz współpracownikami ostrzegał Prezydenta
 
mój list.    Dlatego obecnie z moją propozycją naprawy Toruńskiego podstawowego układu
 
komunikacyjnego oraz A-1 i S10 zwracam się do Państwa , a także do Rady Gminy Lubicz ,Gminy
 
 Obrowo i Gminy Łysomice (tak jak to sugerował już mój list otwarty z 17.12.2012 r
 
Z poważaniem
 
Józef Czerny  

Most w Wielkiej Nieszawce

Most w Wielkiej Nieszawce a most w Toruniu

 
 
Redakcja Kwartalnika INNOWATOR
Instytut Wydawniczo-architektoniczny ArCADia-EKOTEST
59-903 Zgorzelec 5   skr poczt 7                                 Zgorzelec 16.10.2018
 
Sz. Pan
mgr inż Kazimierz Kaczmarek
Wójt Gminy Wielka Nieszawka 
 
 
 
Szanowny Panie Wójcie
 Chciałbym Pana jako inżyniera i jako Wójta zorientowanego doskonale w potrzebach Gminy i jej mieszkańców zapytać jako dziennikarz , czy jeżeli zostanie Pan ponownie wybrany na Wójta mieszkańcy Wielkiej Nieszawki i mieszkańcy Torunia mogą liczyć na to, że  wystąpi Pan  wspólnie z wybranym w wyborach 2018 Prezydentem Torunia w związku z ogłoszonym niedawno programem dotacji rządowych   mosty dla regionów   oraz w związku z lokalizacją zachodniego mostu Torunia w węzłem Glinki z przebiegiem przez teren Gminy Wielka Nieszawka oraz biorąc pod uwagę obecne problemy Torunia z przeprowadzeniem w 2019 koniecznego kilkumiesięcznego remontem mostu im Piłsudskiego oraz koniecznością wydania kilkudziesięciu milionów zł na ten cel  https://pomorska.pl/przedwyborcze-pomysly-na-remont-mostu-im-pilsudskiego-w-toruniu/ar/13564300 .
 
Jestem przekonany że taki wniosek byłby niezwykle korzystne dla rozwoju Gminy Wielka Nieszawka  oraz jej mieszkańców , a Toruń jako miasto na prawach powiatu nie może samodzielnie wystąpić o dotację na mosty dla regionów.   
 
Chciałbym również nadmienić że Instytut   Wydawniczo-architektoniczny ArCADia -EKOTEST posiada rozwijaną od od 2000 r koncepcje dwu mostów wschodniego i zachodniego dla Torunia zamiast mostu centralnego ( Waryńskiego) którą pozwoliłem sobie dnia 17.12.2002 przedstawić w postaci listu otwartego z tego na oficjalnie umówionym spotkaniu z nowo wybranym wówczas Prezydentem Torunia Michałem Zaleskim i który to list spowodował odstąpienie prezydenta od budowy mostu Waryńskiego mimo ,że właśnie budowę mostu  w ciągu Waryńskiego obiecywał w wygranych wyborach w 2002r… oraz niekwestionowane jak dotąd  nie możliwe do przebicia nie zakwestionowania przez nikogo  czterokrotne sukcesy wyborcze Prezydenta Zaleskiego 
Niestety  zawsze plagiat i zawłaszczenie czyjegoś dalekosiężnego projektu autorskiego , a więc  nieprzemyślnego ani nie zrozumianego do końca przez siebie , ma to do siebie w miarę upływu lat wadliwość wdrożenia koncepcji 'mostu Wschodniego” staje się coraz bardziej uciążliwa  dla miasta  Torunia, bo z założenia  koncepcja mostu wschodniego wymaga jednoczesnego  wybudowania mostu zachodniego!
 
Niestety Prezydent Torunia tak się przyzwyczaił do przypisanego sobie autorstwu koncepcji mostu wschodniego , wbrew oczywistym i jednoznacznym zapisom w tym również zapisom  karnym ustawy prawo autorskie, ze stał się zupełnie głuchy na uwagi autorskie np z moich petycji z 2016 r , a nawet dwukrotnie świadomie niszcząc zapisy elektroniczne publikacji tych petycji ( mimo że niszczenie informacji którą nie ma się prawa się wyłącznie dysponować to czyn o znamionach  naruszenia art 268 a kk) – zwłaszcza na czas kampanii wyborczej …
wezel-czerniewce.blogspot.com
 
Tym czasem most Wschodni dla Torunia ma sens tyko jako …program naprawczy dla wadliwie zlokalizowanej w latach 1991-1996 przez Wojewodę Toruńskiego Bernarda Kwiatkowskiego mostu autostradowego na autostradzie płatnej a-1 wspólnie z nieodpłatna drogą ekspresowa S10 , co zablokowało  na długie lata nie tylko budowę drogi bardzo ważnej dla obecnie rozbudowywanego portu Dalekomorskiego  w Szczecinie , ale nawet samo połączenie A-1 i Dk 10 i S10 w Czerniewicach.
A rozwiązaniem jest tu wg mnie ( o czym mówił wyraźnie mój list otwarty już z 17.12.2002 ) jest tylko budowa również na terenie gminy Wielka Nieszawka w okolicach Otłoczyna nowego mostu autostradowego na a-1 , oraz połączenie obecnej a-1 z Czerniewic do mostu Wschodniego w okolicy ul Aleksandrowskiej i Otoczyńskiej    http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1246779 
Tylko ,że żeby cokolwiek zmienić na a-1 ( zamiast dopłacać co lato ok 5 mln do darmowych przejazdów na a-1 „by nie zatykały się bramki na niemożliwym nigdy do rozbudowy do 6 pasm ruchy na obecnym moście 'autostradowym”, to najpierw trzeba uznać że popełniono poważne błędy projektowe i lokalizacyjne…  
W tym sensie to nie przewodniczący PO Schetyna ale Pan Premier Mateusz Morawiecki miał racje w sporze wyborczym  mówiąc „wyście nie budowli będąc u władzy [jak należy] autostrad i mostów” 
 
Tymczasem im więcej upływa lat od wymaganego już w 2004 remontu kapitalnego nieszczelnego  pomostu  mostu im Piłsudskiego kapitalny remont 3 pasmowego około stuletniego  mostu raz już przenoszonego i dwukrotnie wysadzanego , a przede wszystkim o skrajni tylko 5m ( gdy budowa drogi wodnej na Wiśle będzie wymagać co najmniej skrajni 8-9m)  taki kapitalny i kosztowny remont skorodowanej dogłębnie i przemęczonej strukturalnie konstrukcji kratownicowej zaczyna tracić już jakikolwiek sens techniczno -ekonomiczny… 
 
Dlatego wniosek Gminy Wielka Nieszawka złożony wraz projektem mostu zachodniego Torunia i Gminy Wielka Nieszawka wraz z projektem węzła „Glinki”  wg gotowej mojej autorskiej koncepcji bez trudu  może być  do marca 2019 dopracowany do formy projektu wykonawczego jedno-stadiowego. 
 
Z poważaniem 
Józef Czerny
Redaktor Naczelny
Kwartalik INNOWATOR 
 
Do wiadomości
Minister Inwestycji i Rozwoju
Prezes Rady Ministrów
Minister Infrastruktury  
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Każdy czyjego interesu lub obowiązku sprawa dotyczy