Archiwa tagu: Kancelaria

Zmieńmy prawo

Zmieńmy prawo

Szanowni Państwo

  Przedstawiciele Mediów,

Poszkodowani, Pokrzywdzeni

Przez Sądy, Prokuratury,

Organy Władzy, Banki

 

Zapraszam

 Państwa do uczestnictwa i relacjonowania Marszu pn. „Zmieńmy prawo” w dniu 24 września 2020 roku. Zaczynamy o godzinie 12:00 przed Sejmem adres ul. Wiejska 4/6/8 w Warszawie.

Planowany przebieg to:

  1. Godzina 12:00 rozpoczęcie Zgromadzenia publicznego pn. „Zmieńmy prawo” wejście do Sejmu Biuro Przepustek ul. Wiejska 4/6/8.
  2. Złożenie Petycji w sprawie zmian zapisów ustawy o Referendum Lokalnym oraz pism uczestników Marszu w Kancelarii Sejmu.
  3. Złożenie Pisma Stowarzyszenia OBURZENI przypominających Kancelarii Prezydenta RP poprzednie Marsze i inicjatywy Stowarzyszenia OBURZENI. Złożenie pism Uczestników Marszu w Kancelarii Prezydenta RP.
  4. Podsumowanie przez Przewodniczącego Zgromadzenia obu wizyt w Kancelariach. Wypowiedzi Uczestników Zgromadzenia przed Sejmem RP.
  5. Przemarsz pod budynek Ministerstwa Sprawiedliwości.
  6. Wypowiedzi Osób Poszkodowanych/Pokrzywdzonych przez Wymiar (Nie)Sprawiedliwości. Przedstawienie działań OBURZONYCH i ANTYPARTII w zakresie proponowanych zmian w polskim prawodawstwie.
  7. Złożenie pisma Stowarzyszenia OBURZENI i pism uczestników Zgromadzenia w Kancelarii Ministerstwa Sprawiedliwości.
  8. Podsumowanie Zgromadzenia Publicznego.
  9. Zakończenie Zgromadzenia, jego zamknięcie.

Jako Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia OBURZENI reprezentującego interesy setek tysięcy poszkodowanych działaniami sądów, organów władzy państwowej czy samorządowej, na podstawie art. 2 ust. 1-3 ustawy z  dnia 11.07.2014r. o petycjach                       (tj. Dz.U. 2018 poz. 870), przez Uczestników wcześniejszych Marszów zostały złożone Petycje o powołanie organu ochrony prawnej KANCLERZA POKRZYWDZONYCH, niezależnego w swoim działaniu od władzy sądowej i wykonawczej.

Członkowie Stowarzyszenia OBURZENI oraz Stowarzyszenia ONAS wypracowali szczegółowe założenia do projektu ustawy powołującej do życia opisaną wyżej instytucję.

Propozycja stworzenia nowej instytucji mającej służyć dobru Pokrzywdzonych została przedstawiona Panu Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu. Otrzymaliśmy pisemne potwierdzenie, że dotarła do Pana Prezesa.

Zapraszam Państwa do uczestnictwa i relacjonowania przebiegu Marszu „Zmieńmy prawo”.

Z poważaniem

Jan Szymański

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia OBURZENI

Przewodniczący Zgromadzenia „Zmieńmy prawo”

Wiceprzewodniczący Zarządu ANTYPARTII

Zarządca i Administrator nieruchomości

Magister Zarządzania strategicznego

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednik w obrocie nieruchomościami.

 

                                                                                                                                                         

                                    

 

Pikieta 12 listopada

Pikieta 12 listopada

Inicjatorką Pikiety w formie Zgromadzenia Publicznego w dniu 12 listopada podczas pierwszego posiedzenia nowego składu poselskiego Sejmu jest Pani Barbara Berecka. W akcję zaangażowane jest Stowarzyszenie ISKRA 2015 i Stowarzyszenie OBURZENI. Przewodniczyć Zgromadzeniu będzie Pan Antoni Gut.

Początek o godzinie 10:00 róg ulic Wiejskiej i Matejki. Na chodniku na wprost Kancelarii Sejmu.

Chcemy zaprotestować przeciw wielu sytuacją mającym wszelkie cechy bezprawia. Stanowienie prawa w Polsce eliminuje jego stosowanie przez „Kowalskiego”. Skuteczne posługiwanie się nim jest zagwarantowane dla wybranych. 

Chcemy by to się zmieniło. Prawo ma być dla Kowalskiego, Nowaka. Za złe stanowienie prawa, za nadużycia w wymiarze (nie) sprawiedliwości winni ponosić konsekwencje. Sejm jest najważniejszym miejscem, gdzie najczęściej zaczynają się wypaczenia.

Z poważaniem

Jan Szymański

 

KOMORNIK

NIE BÓJ SIĘ KOMORNIKA !!!

Jeśli dostałeś od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i zajęciu kont bankowych, w wielu sytuacjach masz możliwość skutecznej obrony

Każdego miesiąca tysiące osób otrzymują listy od komorników o wszczętych egzekucjach i podjętych czynnościach, najczęściej o zajęciu kont bankowych. Niektórzy dowiadują się o tym dopiero próbując skorzystać z własnego konta w banku, które jest już zablokowane.

Większość dotkniętych taką sytuacją ludzi posłusznie spłaca zadłużenie i nie podejmuje żadnych czynności prawnych mimo, iż w wielu przypadkach istnieje realna możliwość powstrzymania komornika i uwolnienia się od konieczności zapłaty egzekwowanej kwoty.

Obecnie wiele firm masowo skupuje za ułamek wartości przedawnione, nawet niewielkie długi i licząc na niewiedzę potencjalnych dłużników lub brak u nich chęci jakiejkolwiek obrony, kieruje sprawy do komorników, którzy później takie wierzytelności egzekwują.

Tymczasem przepisy prawa przewidują szereg mechanizmów obronnych w takich sytuacjach, jak przykładowo: możliwość przywrócenia terminu do zaskarżenia wyroku sądowego, wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego, czy tez skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

Wybór powyższych środków prawnych lub zastosowania innych prawnie dopuszczanych mechanizmów obronnych zależy od wielu czynników. Istotne są przede wszystkim, zarówno same źródło zobowiązania, okoliczności i podstawa prawna powstania rzekomego długu, jak też bieg określonych terminów, możliwe zarzuty wobec wyroku sądowego lub czynności komorniczych.

Niemniej w wielu przypadkach faktyczny lub domniemany dłużnik może skutecznie powstrzymać zarówno samą egzekucję komorniczą, jak i nawet uwolnić się od ciężaru długu wraz z dodatkowymi opłatami , którymi go obciążono. Można także zwalczać wysokość samych kosztów komorniczych, które częstokroć są nieadekwatne w odniesieniu do poniesionych przez komornika kosztów i nakładu pracy, czy też do kosztów samego długu.

Podejmowanie powyższych czynności musi być jednak szybkie, gdyż zazwyczaj broniącemu się dłużnikowi przysługują krótkie terminy na odpowiednią reakcję.

Należy jednak pamiętać, że każda sprawa wymaga indywidualnej oceny stanu prawnego i faktycznego, gdyż nie zawsze dłużnik, będzie miał szansę na skuteczną obronę przed egzekucją, w sądzie lub przed komornikiem.

MECENAS Kancelaria Radców Prawnych s.c. informuje, że specjalizuje się w poruszanych powyżej zagadnieniach.

Kontakt:

tel. 505 98 98 72; (22) 625 34 34 e-mail: biuro@krpkl.pl