Archiwa tagu: Kłamstwo

Post prawda

Post prawda

Żyjemy w świecie zmian. Coś co miało być jednym z punktów stabilnych w naszym świecie PRAWDA traci swoje pierwotne znaczenie. W świecie polityki, świecie biznesu, relacji międzyludzkich prawda przestała istnieć. Istnieje informacja, która służy osobie ją tworzącej lub zleceniodawcy jej stworzenia.

Dowody takiego pojmowania prawdy to brexit.  

Politycy optujący, namawiający, prowadzący kampanie na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej po osiągnięciu sukcesu uciekają od odpowiedzialności za swoje czyny i opinie.

To kampania wyborcza na Prezydenta USA.

Tworzenie informacji, przez różnych uczestników tej kampanii tylko w jednym celu sukces wyborczy za wszelka cenę. Wykorzystanie każdego dostępnego środowiska, materiału, nawet wrogów swojego państwa. Cel ponad wszystko.

To działania PO w czasie swoich rządów. Wchodzenie, w ostatnich tygodniach, w ten sam kierunek PiS. Wicepremier zapowiedział, że PiS będzie rządził co najmniej 3 kadencje. Że to jest cel, któremu podporządkowane zostaną wszystkie działania widzimy w ostatnich dniach. Weto Prezydenta do ustawy o zgromadzeniach. Kunktatorstwo po 16 grudnia. Wiele innych drobniejszych wypowiedzi i działań. Działania podjęte przez PiS w sprawie Prezydent m. st. Warszawy. Tak naprawdę nie podjęto żadnych działań, pozwalając rządzić Pani HGW do końca kadencji.

Większość znanych mi młodych ludzi nie korzysta z telewizji. Wiedzy o współczesnym świecie poszukują w internecie. Nie zdają sobie sprawy, że internet jest medium, gdzie jest wszystko.

Czy mają chociaż podstawy by stwierdzić to jest prawda a to kłamstwo?

Króluje prawda służąca czyimś celom. Czy nie da się nic z tym zrobić?

Obserwuję reakcje ludzi na różnego rodzaju zachowania i działania kierowników, prezesów, administratorów. Grupowe oceny ich decyzji są bliskie prawdzie. Tzn. bardzo trafnie oceniają skutki dla nich działań poszczególnych osób, polityków, partii.

Jak zawsze przegięcie w jednym kierunku w konkretnym czasie powoduje powrót do zachowań przeciwnych. Skoro żyjemy w czasie post prawdy to zbliża się czas, gdy prawda będzie podstawą oceny polityka, działacza, prezesa, kierownika.

Kłamstwo

Kłamstwo

Kłamstwo przybiera dziś różne postacie, dlatego odnosi się wrażenie, że jest ono obecne wszędzie. Przyjmuje się np., że sama manipulacja jest już „kłamstwem zorganizowanym”. Jednocześnie głoszony jest pogląd, że kłamstwo stało się metodą stosowaną w polityce. Mówi się też coraz powszechniej, że ponieważ kłamstwo bywa coraz bardziej skuteczne, należy stwierdzić, iż możemy mieć do czynienia z „przemysłem zakłamania”. 

 

Kłamstwo to więcej niż negacja prawdy

 

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia różnorakie wykroczenia przeciwko prawdzie. Począwszy od krzywoprzysięstwa i dawania fałszywego świadectwa, poprzez wydawanie pochopnych sądów o bliźnich, obmowy i oszczerstwa, a skończywszy na pochlebstwie i chełpliwości. 

 

Jednakże szczególnie niebezpieczne są kłamstwa wypowiadane publicznie, np. w radio czy telewizji pod adresem przeciwnika politycznego. Żeby go ośmieszyć i spostponować w oczach opinii publicznej, stosuje się bardzo poważne zarzuty, zwłaszcza natury moralnej. Często mają one charakter pomówień. 

 

Papież Franciszek w orędziu na Dzień Środków Społecznego Przekazu w 2014 roku stwierdził, że dwa groźne zjawiska występujące w mediach utrudniają rozwój ich odbiorcy. Są to dezinformacja prowadząca do dezorientacji czytelnika, słuchacza czy telewidza oraz stosowanie manipulacji ludźmi, którą Papież nazwał „brutalną agresją wobec jednostki i społeczeństwa”. 

 

Tytuł niniejszego tekstu sugeruje wprost, że kłamstwo może prowadzić do działania opartego na przemocy. Dziś na Zachodzie Europy można znaleźć publikacje mające już w swoim tytule tezę, że pewne postaci kłamstwa prowadzą do przemocy. To niewątpliwie skutki pewnych mechanizmów w psychice człowieka, które są uruchamiane wskutek kłamstwa wypowiadanego i powtarzanego przez jego adwersarza. Mechanizm eskalacji wywołanej np. pomówieniami prowadzi u człowieka atakowanego do wzrostu zdenerwowania i co za tym idzie – do rewanżu w postaci ostrej riposty. A zatem kłamstwo powtarzane i bezwzględnie atakujące drugiego człowieka może prowadzić do różnych postaci przemocy. 

 

Inwazja kłamstwa w mediach

 

Największym strumieniem przelewana jest do świadomości obywateli fala zakłamywania rzeczywistości w postaci świata reklam. Jest tak dlatego, że reklamy oparte są na iluzji, którą współtworzą dwa czynniki mające charakter magii: „magia słowa” i „magia obrazu”. Wskutek ich oddziaływania środowisko mediów (mediosfera) przeobraża się w środowisko reklamy. Wtedy nie jest łatwo człowiekowi uwolnić się od przemożnego wpływu ze strony świata reklamy. Jest ona groźna wtedy zwłaszcza, gdy staje się skutecznym narzędziem propagowania mentalności konsumpcyjnej i gdy faworyzuje postawę „mieć” kosztem postawy „być”. Perfekcyjnie wykonana reklama doprowadza do zjawiska, które nazywa się automanipulacją, a więc samookłamywaniem. Jest to najgroźniejsza forma zakłamywania, przede wszystkim dlatego, że jest bardzo skuteczna. 

 

Najczęściej lekceważona jest prawda w medialnych wypowiedziach polityków. Widać to najwyraźniej w telewizji, gdy dochodzi do kłótni między przedstawicielami wrogich sobie ugrupowań. Stosuje się wtedy metody, które przeciwnika najbardziej irytują i prowadzą do działań nerwowych, nad którymi najtrudniej zapanować. Są to: metoda nieustannego ataku na przeciwnika oraz „metoda szukania dziury w całym”. Obydwie metody prowadzą do sytuacji, w której strona atakowana zmuszona jest do tłumaczenia się i wtedy wizerunkowo traci, gdyż uruchomiony zostaje mechanizm ujęty w słowach: „Kto się usprawiedliwia, ten się oskarża”. I o to właśnie chodzi stronie atakującej. 

 

Wielki Świadek Prawdy

 

Papież Jan Paweł II zapytany kiedyś przez André Frossarda, które zdanie z Ewangelii uważa za wyjątkowo ważne, odpowiedział: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). Frossard spodziewał się, że usłyszy inne zdanie, np. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12). Tymczasem Papież położył nacisk na priorytet prawdy, gdyż bez niej nie ma zarówno prawdziwej wolności, jak i autentycznej miłości bliźniego.

 

W świetle nauki św. Jana Pawła II o prawdzie zupełnie zrozumiałe są jego słowa na temat roli prawdy w funkcjonowaniu mediów: „Kościół widzi w mediach przede wszystkim drzemiący olbrzymi potencjał ewangelizacyjny i szuka sposobów ich wykorzystania w działalności apostolskiej. Należy pamiętać, że właściwym celem i zadaniem środków społecznego przekazu jest służba prawdzie i jej obrona. Polega ona na obiektywnym i rzetelnym przekazywaniu informacji, unikaniu manipulacji prawdą i przyjmowaniu postawy nieprzekupnej wobec prawdy”.

 

Słowa te stanowią bardzo ważny punkt duchowego testamentu św. Jana Pawła II. Polacy powinni o tym pamiętać – gdy korzystają z mediów i gdy w nich występują. Tym bardziej że, jak mówił Papież, „gdzie przekazywana jest prawda, objawia się również potęga dobra i blask piękna, a człowiek, który ich doświadcza, nabywa szlachetności i kultury”. 

źródło: Nasz Dziennik