Archiwa tagu: komisja weryfikacyjna

Twórzmy gminne komisje weryfikacyjne !

Jak wiadomo, w normalnym państwie przestępców ściga policja, oskarża prokurator, skazuje sąd, zobowiązania egzekwuje komornik itd. Wiadomo także – dzięki nagraniu Sienkiewicza juniora, że na terenie Polski nie funkcjonuje żadne państwo (no może z wyjątkiem rezydentur rosyjskich służb specjalnych w Warszawie).

Dlatego też – jak przypuszczam, PiS zdecydowało się na utworzenie ciała, które ma zastąpić policję, prokuraturę, sąd i komornika – KOMISJĘ WERYFIKACYJNĄ. „Z taką pewną nieśmiałością” – by użyć słów z klasycznej już reklamy – pozwolę sobie zaproponować, by wszędzie na terenie Polski likwidować policję, prokuraturę, sądy, komorników i zastępować te instytucje weryfikacyjnymi komisjami – apelacyjnymi, okręgowymi, rejonowymi, a nawet gminnymi i dzielnicowymi. Można by się także zastanowić, czy nie tworzyć blokowych komisji weryfikacyjnych.

Pozbylibyśmy się w ten sposób nielubianych instytucji, a na ich miejscu pojawiłyby się nowe. Oczywiście trzeba by znaleźć sposób powoływania członków tych komisji, ale to jest dzisiaj proste. Proponuję taki oto regulamin:

Paragraf 1.  Skład komisji weryfikacyjnej określonego szczebla ustala zarząd wojewódzki, powiatowy, gminny lub dzielnicowy Prawa i Sprawiedliwości.

Paragraf 2. Jeśli na danym terenie PiS  nie może znaleźć chętnych do pracy w komisji, wciela się do niej posłów PiS z danego terenu.

Paragraf 3. Chcąc zagwarantować konieczną dwuinstancyjność postępowania, ustanawia się organ odwoławczy od decyzji komisji weryfikacyjnych w postaci posła Stanisława Piotrowicza, b. prokuratora PRL.

indeks