Archiwa tagu: Korupcja

Rewitalizacja spojrzenie od innej strony

Rewitalizacja spojrzenie od innej strony

Bardzo modne hasło „rewitalizacja”. W mojej dotychczasowej ocenie stosowanie zasad rewitalizacji miało sens. Ostanie dni pokazały mi, że ma ono drugie dno.

Zdziwiłem się, że w listopadzie na kontach administrowanych wspólnot nie wpłynęły w terminie pieniądze. Moja ocena to problem urzędnika, pomyłka, inne. W grudniu dużo gorzej. Żadne pieniądze nie wpływają na konta wspólnot. Po niektórych rozmowach, wpłynęły z opóźnieniem.  W urzędach dzielnic są w tej sprawie różne komentarze.

Jednym z powtarzanych, szeptem, powodów opóźnień we wpłatach mają być między innymi środki przeznaczone na rewitalizację.

Źródłami finansowania rewitalizacji są budżety m. st. Warszawy, Dzielnic Warszawy, kredyty bankowe i/lub środki własne wspólnot czy spółdzielni oraz  dofinansowania, refundacje z różnych programów. Zakwalifikowanie części budynków do rewitalizacji w wielu przypadkach wiąże się z wykwaterowaniem aktualnych mieszkańców z obecnych mieszkań. Z drugiej strony potrzebne jest znalezienie dla nich w zasobach m. st. Warszawy nowych lokali. Najczęściej najpierw wykonanie w nich remontów. Jak wielkie rodzi to problemy mam możliwość obserwować w kilku dzielnicach. Brak jakiejkolwiek koordynacji w tym zakresie powoduje, że te procesy wydłużają się na lata.

Jak to może przebiegać widziałem w jednej z dzielnic. Decyzje o podłączeniu budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej podjęto w 2010 roku. Z braku umiejętności ułożenia kolejności działań, proces ten (fizyczne włączenie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach) był  kończony najwcześniej w 2016 roku. Niewielka ich liczba do dnia dzisiejszego nie ma podłączenia do ciepła miejskiego. 7 lat.

Rewitalizacja opisywana jest w każdej prasie w pięknych barwach, również powiązanej z PiS-em. Zapewnianie, że zostaną zachowane istniejące relacje grup społecznych. Zapewniano, że nie będzie rozbijana wytworzonych społeczności lokalnych. Że będzie zachowana czystość i przejrzystość procedur i rozstrzygnięć. Czy ktokolwiek sprawdził jak to się naprawdę dzieje? Czy ktoś prześledził przepływy finansowe związane z wszystkimi etapami tego procesu? Pewnie to jest tak samo jak z kontrolą wywozu śmieci na terenie Warszawy.

Pani Dyrektor m. st. Warszawy odpowiedzialna za to stwierdziła, że do grudnia jej 3 pracownicy wykonali 300 kontroli. Natomiast nie powiedziała jakie były wnioski z tych kontroli. Niestety firmy, szczególnie w zakresie comiesięcznych odbiorów gabarytów, nie wywiązuję z tego obowiązku. Pani Dyrektor stwierdziła, że nie ma możliwości wyegzekwowania kar ani zapisów umów z firmami. I dalej nikt za to nie odpowiada. Bałagan jak był tak trwa dalej.

Pewnie identycznie jak ze sprawdzaniem prawdziwości oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania. Tylko potrzeba polityczna pozwala na sprawdzanie prawdziwości oświadczeń majątkowych i to w formie bardzo okrojonej. Jakie mogą to być zawiłe sprawy pokazuje sprawa podejrzeń korupcyjnych p. Koguta. W wielu wypadkach sami zainteresowani nie wiedzą, że popełniają przestępstwo korupcji lub inne.

Łamanie prawa jest normą stosowaną w danym środowisku i nikt tego nie traktuje jako przestępstwa. Dopiero zarzuty lub przykład innej osoby może spowodować zastanowienie, że to co robię jest przestępstwem.

Czy tak będzie również z różnymi decyzjami, działaniami związanymi z rewitalizacją? Oby nie!

Z poważaniem

Jan Szymański

Rządzenie, zarządzanie czy co?

O spółdzielniach mieszkaniowych słów kilka

Rozliczanie zużytej wody

Mieszkania w Osiedlu Zoliborz III WSM, są opomiarowane czyli posiadają wodomierze z możliwością dokonywania łatwych odczytów. Natomiast, jak wynika z informacji firmy

​/…/

, odczyty liczników zbiorczych na budynkach, lub osiedlowych, są odczytywane „ręcznie” czyli np. przez pracowników spółdzielni. Nie wiemy zatem jakie kwoty w rozliczeniu są przypisywane do odrębnych nieruchomości. 

Stosowne przypomnieć, że nigdy suma odczytów w mieszkaniach  nie zgadza się z odczytem dokonywanym na liczniku głównym budynku.    Nigdy. 
 
Jeśli przy tym istnieją (w obrębie zasobów spółdzielni) inne miejsca zużycia wody

​[pralnie, wc, pomieszczenia służbowe etc.]

lub SM posiada jakieś rurociągi, to należy poznać dokładnie zasady ich uwzględniania w rozliczeniach. SIC

Najgorzej jest tam, gdzie wszystkie zużycia wody poza mieszkaniami, spółdzielnia zalicza do tzw. eksploatacji (ogólnej bez podziału na nieruchomości) i obdziela tymi kosztami wszystkich członków i nieczłonków. Taka zasada została uznana jako najlepsze rozwiązanie przez jednego z biegłych sądowych, ale o tym będziemy wkrótce rozmawiać. 
 
Inną kwestią jest okres rozliczania… Spółdzielnie podpisują wieloletnie umowy na rozliczanie, nie pytając,

​​

członków i nie członków, o zdanie. Firmy rozliczeniowe oferują tanie nakładki lub tzw. „bezpłatne”, stopniowo podnosząc ceny swoich czynności w kolejnych latach. Pytajcie zatem o te umowy… Na koniec, tak na marginesie… W każdym mieście  są inne ceny wody. Jak wynika z informacji ceny wody w Kraju różnią się nawet o kilkaset procent. To dość trudne do zrozumienia, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę „monopole” w tej dziedzinie. 

 
Sprawy się wyjaśniają, gdy okazuje się, że po drodze wody do naszego mieszkania bywa kilku pośredników. A to Ktoś kiedyś kupił kawałek rurociągu, a to kupił działkę (z infrastrukturą) etc. etc.. 
 

Korupcja w spółdzielniach mieszkaniowych

Afera korupcyjna we wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej „Komunalnik” jest tego przykładem. Po sześciu latach śledztwa przed sądem stanie siedem osób, w tym była prezes G

​.

M. i czterech byłych członków rady nadzorczej spółdzielni. Mieli brać łapówki od firm zainteresowanych kontraktami na prace budowlane i remontowe. G M. – jak twierdzi prokuratura – wzięła w ciągu tylko trzech lat przeszło 590 tysięcy złotych.  Sprawę wykryło CBA. Osoby ze spółdzielni były podsłuchiwane. Wobec jednej z nich zastosowano prowokację czyli tzw. „kontrolowane wręczenie” łapówki. Kolejna afera?   To jest swoista norma. Możemy się zżymać, ale kolejne fakty tylko to potwierdzają. Oczywiście, Ktoś może myśleć, że to „specyfika” jednej  spółdzielni, ale wystarczy nieco pogrzebać w sieci, a okazuje się, że „subtelności spółdzielcze” dotyczą całego Kraju. 

Jedna, jedyna Posłanka, znająca formalno-prawną stronę funkcjonowania spółdzielni, realnie wspomagająca w sytuacjach patologicznych i kryzysowych i dążąca do zmiany przepisów, na podstawie których spółdzielczy „bajzel” istnieje, Pani Lidia Staroń, nie znajdzie się na wyborczych listach… 
 

Prawo o spółdzielczości i spółdzielniach mieszkaniowych

Kto teraz odważy się zapytać, np. o prawidłowe funkcjonowanie przepisu Prawa spółdzielczego o corocznych kontrolach w okresie budowania i rozliczenia „spółdzielczych inwestycji”, w sytuacji gdy taką kontrolę przeprowadza się dopiero po jej zakończeniu, dopiero gdy szeregowi członkowie dają odpór żądaniom spółdzielni, a obserwujący spółdzielczą „grandę”, przyjmuje się za „prawidłowość” ? Nie wiem jak rozwinie się „afera w Komunalniku”. 
Nie wiem, bo, jak zebrać wszystkie informacje o poselskich „kawkach” z Prezesami, dołożyć parę „opinii” wygłaszanych przez „członków” wymiaru sprawiedliwości podczas ww. walnych zgromadzeń i innych mniej licznych zebrań, poprawić przykładami rozbieżności pomiędzy Ustawami a „statutami i regulaminami”, jak przy tym uczynić nakładkę ze sprzecznych orzeczeń oraz „eksperckich knotów” niemałego grona tzw. „biegłych”, obraz jest porażający. Główny problem tkwi w trudności pozyskiwania dowodów.  Prokuratorzy niejednokrotnie muszą się chwytać instytucji prowokacji.  W świetle faktów widać, że to nie tylko „spółdzielczy układ”,  ale „spółdzielczo-samorządowe” gierki.   Bywa,   że lokalny Notabl, zarówno rządzący jak i „opozycyjny” twardą ręką trzyma „za zębami” wiedzę o lokalnych układach i związanych z tym korzyściami.  W takiej sytuacji trudno dziwić się szeregowcom… Na koniec przywołam  kolejną spółdzielczą „ciekawostkę” w postaci żądań opłat na rzecz spółdzielni z tytułu użytkowania osiedlowych chodników…  Kolejna wielka bzdura spółdzielcza… Wyodrębniono nieruchomość, ale „odpowiedzialni perfekcjoniści” nie zauważyli,  że np. że sprzecznie z prawem wyodrębniano działkę „po obrysie budynku”. SIC      Efekt, właściciele, wychodząc z budynku muszą „fruwać”. Jeżeli chcą  wychodzić, wchodzić, przemieszczać się wokół budynku,  spółdzielnia żąda KASY….SIC   Powstaje pytanie, głupota czy perfidia ? Sądzę, że kwestia jest podobna m.in. do pomysłów preferowanych na Osiedlu Rudawka, wielu innych. 
„Spółdzielnia”, wydzielając odrębne nieruchomości, podzieliła teren osiedla tak, że JEJ przypadły drogi, chodniki, etc., czyli tzw. infrastruktura. Podziały takie zatwierdza lokalna władza samorządowa (Burmistrz, Prezydent, Starosta) !!! Spółdzielnia podejmuje kolejną Uchwałę, skutkującą ewentualnymi umowami, że to ONA jest Zarządcą  (PO WSZE CZASY), a jak się komuś „nie widzi” (czytaj: chce zmienić ZARZĄDCE) to płać.  Oczywiście bardzo łatwo tu wskazać Kto, Kiedy i Jak, zadziałał na szkodę spółdzielców, obywateli !  
 

Proszę wziąć pod uwagę fakt,  że  Ktoś tegoż Posła, Radnego, Prezesa, Burmistrza, Prezydenta, Starostę… wybrał.  Przepraszam, udzielił mandatu do… no właśnie… do czego?  Proszę  spojrzeć  wokół,   bzdura,   goni  bzdurę,  nam Obywatelom  coraz trudniej żyć.  

Pytanie,  można  to  zmienić  ?