Archiwa tagu: niewiedza

KOMORNIK

NIE BÓJ SIĘ KOMORNIKA !!!

Jeśli dostałeś od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i zajęciu kont bankowych, w wielu sytuacjach masz możliwość skutecznej obrony

Każdego miesiąca tysiące osób otrzymują listy od komorników o wszczętych egzekucjach i podjętych czynnościach, najczęściej o zajęciu kont bankowych. Niektórzy dowiadują się o tym dopiero próbując skorzystać z własnego konta w banku, które jest już zablokowane.

Większość dotkniętych taką sytuacją ludzi posłusznie spłaca zadłużenie i nie podejmuje żadnych czynności prawnych mimo, iż w wielu przypadkach istnieje realna możliwość powstrzymania komornika i uwolnienia się od konieczności zapłaty egzekwowanej kwoty.

Obecnie wiele firm masowo skupuje za ułamek wartości przedawnione, nawet niewielkie długi i licząc na niewiedzę potencjalnych dłużników lub brak u nich chęci jakiejkolwiek obrony, kieruje sprawy do komorników, którzy później takie wierzytelności egzekwują.

Tymczasem przepisy prawa przewidują szereg mechanizmów obronnych w takich sytuacjach, jak przykładowo: możliwość przywrócenia terminu do zaskarżenia wyroku sądowego, wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego, czy tez skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

Wybór powyższych środków prawnych lub zastosowania innych prawnie dopuszczanych mechanizmów obronnych zależy od wielu czynników. Istotne są przede wszystkim, zarówno same źródło zobowiązania, okoliczności i podstawa prawna powstania rzekomego długu, jak też bieg określonych terminów, możliwe zarzuty wobec wyroku sądowego lub czynności komorniczych.

Niemniej w wielu przypadkach faktyczny lub domniemany dłużnik może skutecznie powstrzymać zarówno samą egzekucję komorniczą, jak i nawet uwolnić się od ciężaru długu wraz z dodatkowymi opłatami , którymi go obciążono. Można także zwalczać wysokość samych kosztów komorniczych, które częstokroć są nieadekwatne w odniesieniu do poniesionych przez komornika kosztów i nakładu pracy, czy też do kosztów samego długu.

Podejmowanie powyższych czynności musi być jednak szybkie, gdyż zazwyczaj broniącemu się dłużnikowi przysługują krótkie terminy na odpowiednią reakcję.

Należy jednak pamiętać, że każda sprawa wymaga indywidualnej oceny stanu prawnego i faktycznego, gdyż nie zawsze dłużnik, będzie miał szansę na skuteczną obronę przed egzekucją, w sądzie lub przed komornikiem.

MECENAS Kancelaria Radców Prawnych s.c. informuje, że specjalizuje się w poruszanych powyżej zagadnieniach.

Kontakt:

tel. 505 98 98 72; (22) 625 34 34 e-mail: biuro@krpkl.pl