Archiwa tagu: nowe ugrupowanie

Antypartia – nowe ugrupowanie – drugie spotkanie w Szczyrku

25-26 lipca 2020 w hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku odbyło się drugie (po spotkaniu w Gdańsku Jelitkowie 4-5 lipca) spotkanie osób (tym razem głównie z Polski południowej), które pragną powołać do życia ugrupowanie ogólnopolskie o nazwie (roboczej na razie) ANTYPARTIA.

Osoby, które chciałyby współpracować, proszone są o kontakt: tel. 601 255 849 , antypartia@oburzeni.info

Relacja filmowa:


Oto deklaracja programowa ANTYPARTII:

My, zebrani w Gdańsku działacze obywatelskich ugrupowań (m.in. Bezpartyjni i Samorządowcy, Demokracja Bezpośrednia, Jedna Polska, Kongres Nowej Prawicy, Nasze Prawo, Oburzeni, Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego – PAFERE, Uczciwość, Wolni i Solidarni, Wolni Obywatele), działacze i kandydaci na posłów z ruchu KUKIZ15 z 2015 roku, członkowie komitetów kandydatów na Prezydentów Polski w 2020 roku, nie akceptując obecnie funkcjonującej partiokracji i dążąc do maksymalnego rozszerzenia demokracji bezpośredniej, zdecydowaliśmy się na utworzenia alternatywnej i zjednoczonej formacji o nazwie ANTYPARTIA.
Zarejestrowanie jej jako partii politycznej traktujemy jedynie jako stworzenie narzędzia, które pozwoli nam uniknąć mającej miejsce w Polsce jawnej dyskryminacji ruchów obywatelskich oraz stworzyć płaszczyznę do faktycznego udziału w życiu politycznym bezpartyjnych obywateli.
Naszym celem będzie maksymalne ograniczenie podejmowania szkodliwych dla naszego kraju decyzji przez utrzymujący semidemokrację w Polsce establishment partyjny, zmiana absurdalnej ordynacji wyborczej, pozbawiającej obywateli prawa do indywidualnego kandydowania do Sejmu i realnego wpływu na wybór posła, wprowadzenie do naszego systemu możliwości organizacji przez obywateli bezprogowego, wiążącego referendum zarówno ogólnopolskiego jak i lokalnego, prawa do weta obywatelskiego, prowadzącego do referendum ws. odrzucenia już obowiązującej albo wprowadzenia nowej ustawy oraz inicjatywy obywatelskiej, tj. możliwości zmiany Konstytucji w drodze referendum obywatelskiego – na wzór sprawdzonego i bardzo dobrze działającego systemu w Szwajcarii.
Wprowadzimy możliwość odwoływania parlamentarzystów w czasie kadencji w drodze referendum, zakaz powoływania do zarządów spółek państwowych i gminnych osób, które kiedykolwiek były członkami jakiejś partii politycznej. Ograniczymy maksymalnie biurokrację poprzez likwidację niepotrzebnych agencji rządowych, powiatów, dwuwładzy w województwach oraz liczbę parlamentarzystów, którzy swą pracę powinni traktować jako służbę publiczną, pobierając wynagrodzenie w wysokości jedynie średniej krajowej. Zlikwidujemy dotacje i subwencje państwowe dla partii politycznych. Uzyskane w wyniku tych oszczędności środki umożliwią znaczące obniżenie podatków. Zniesiemy podatek PIT i CIT i wprowadzimy podatek przychodowy, płacony powszechnie również przez korporacje zagraniczne.
Konieczna jest faktyczna reforma wymiaru niesprawiedliwości i wprowadzenie indywidualnej odpowiedzialności finansowej urzędników państwowych i samorządowych za rażąco błędne decyzje. W celu wyeliminowania patologii w wymiarze niesprawiedliwości wprowadzimy – w okręgach jednomandatowych – równe, powszechne i bezpośrednie wybory sędziów Sądu Najwyższego oraz prezesów sądów pozostałych szczebli , gdzie kandydować będą mogli wszyscy czynni sędziowie.

Gdańsk – Jelitkowo, 4-5 lipca 2020

Jak stworzyć dzisiaj pozaparlamentarną, trwałą alternatywę polityczną?

Do wszystkich tych, którzy uważają, iż w Polsce potrzebna jest alternatywna (w stosunku do obecnie funkcjonujących) siła polityczna.

1. Wszystkie dotychczasowe próby stworzenia pozaparlamentarnej, antysystemowej alternatywy politycznej kończyły się niepowodzeniem z powodu kilku istotnych błędów:

a)  Lider każdego środowiska, które miało wejść w skład takiego ugrupowania, uważał, że to on nosi w plecaku buławę marszałkowską, zaś każdy człon składowy koalicji dążył do narzucenia swej nazwy pozostałym partnerom i nowy twór rozpadał się, zanim zaczął funkcjonować,

b)  Często szczegółowość wspólnego programu wykluczała człony koalicji, nie zgadzające się z jakimś jego punktem lub rozczarowane brakiem innego,

c)  Nawet jeśli doszło do jakiegoś porozumienia, okazywało się, że przed wyborami zawodziły zdolności organizacyjne poszczególnych części tego porozumienia, (które np. nie były w stanie zebrać podpisów w swym okręgu etc.) lub jeśli nawet ugrupowanie weszło do parlamentu, szybko się rozpadało i traciło poparcie wyborców niezależnie od tego, po której stronie sceny politycznej stało (np. Samoobrona, LPR, Ruch Palikota, Nowoczesna). Przyczyną tego była przede wszystkim słabość lidera.

2.  Jak uniknąć w/w błędów, by stworzyć alternatywny, pozaparlamentarny, antysystemowy byt polityczny, który będzie w stanie nie tylko wejść do parlamentu, ale także funkcjonować tam dłużej niż jedną kadencję:

a)  Można oczywiście tworzyć nowe ugrupowanie w miarę szybko, w tradycyjny sposób, wokół już funkcjonującego w życiu publicznym znanego powszechnie lidera (jak kiedyś np. wokół Kukiza) lub wykreowanego naprędce (np. Petru), lecz – po pierwsze – jego  znalezienie będzie trudne i czasochłonne, po drugie – nawet jeśli to się uda, lider może okazać się w pewnym momencie niewypałem (jak np. w/w Kukiz czy Petru). Dlatego należy budować nowe ugrupowanie w oparciu o 41 (a później 82)  lokalnych liderów (tyle jest okręgów wyborczych do Sejmu).

b)  Każdy lider lokalny oraz zbudowane przez niego powiatowe i gminne struktury muszą mieć autonomię i samodzielnie podejmować decyzje np. w sprawie kształtu list wyborczych etc.

c)  Nie można ryzykować, angażując ludzi nie sprawdzonych. Liderami lokalnymi, pełnomocnikami list wyborczych odpowiedzialnymi za zbieranie podpisów oraz kandydatami do parlamentu muszą być osoby, które już przeszłości udowodniły, iż są w stanie w życiu coś osiągnąć.

3.  Program wyborczy musi ograniczyć się tylko do kilku zasadniczych punktów, które są w stanie zaakceptować wszyscy, tworzący alternatywę polityczną.

4.  Nazwa ugrupowania musi mieć charakter uniwersalny i medialny oraz trafiać do wyborców (powinno to być jedno słowo).

5.  Praktyka przekonała już nawet największych przeciwników partii, iż na scenie politycznej w Polsce sprawnie mogą funkcjonować partie polityczne, a nie ruchy społeczne, stowarzyszenia, czy tym bardziej lansowane przez Kukiza tzw. „struktury bez struktury” (które w praktyce paradoksalnie okazały się znacznie bardziej scentralizowane i niedemokratyczne niż partie polityczne).

6.  Do realizacji projektu należy przystąpić natychmiast (nie można wykluczyć przedterminowych wyborów) i kontynuować go przez 3 lata. Pod koniec czerwca (np. 28, jeśli wybory będą później) należy zorganizować 2-dniowe spotkanie potencjalnych liderów (np. w jakimś hotelu nad morzem lub w górach, proszę o propozycje miejsca).

7.  Proszę o uwagi oraz deklaracje udziału w spotkaniu 28 czerwca do 25 maja 2020 na podany niżej adres mailowy.

Pozdrawiam

Marek Ciesielczyk

tel. 601 255 849 ,   dr.ciesielczyk@gmail.com     www.marekciesielczyk.com

———————————–

Przyłącz się do nowego ugrupowania

Przyłącz się do nowego na polskiej scenie politycznej ugrupowania. Informacje poniżej. Kontakt – tel. 601 255 849   , e-mail:   antypartia@oburzeni.info

Dotychczasowe publikacje nt. nowego ugrupowania – patrz:

Wirtualna Polska –
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Powstaje-nowe-ugrupowanie-Oburzeni-zagroza-Kukizowi,wid,18017992,wiadomosc.html

Prawica.net –
http://www.prawica.net/2864

Salon24-
http://oburzeni.salon24.pl/683397,nowe-ugrupowanie-na-polskiej-scenie-politycznej

Niepoprawni-
http://niepoprawni.pl/blog/marek-ciesielczyk/nowe-ugrupowanie-na-polskiej-scenie-politycznej

3obieg-
http://3obieg.pl/nowe-ugrupowanie-na-polskiej-scenie-politycznej

Neon24-
http://marekciesielczyk.neon24.pl/post/127752,nowe-ugrupowanie-na-polskiej-scenie-politycznej

Obiektywnie-
http://www.obiektywnie.com.pl/artykuly/nowe-ugrupowanie-na-polskiej-scenie-politycznej.html

Eioba-
http://www.eioba.pl/a/4z9s/nowe-ugrupowanie-na-polskiej-scenie-politycznej

Oburzeni-
http://oburzeni.pl/nowe-ugrupowanie-na-polskiej-scenie-politycznej/

Nowe ugrupowanie na polskiej scenie politycznej

W niedzielę, 29 listopada 2015 w Warszawie powstało nowe ugrupowanie, obejmujące swym działaniem teren całej Polski. Uczestnicy tego projektu politycznego wywodzą się przede wszystkim z ruchu Kukiza.

Patrz także: Wirtualna Polska –
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Powstaje-nowe-ugrupowanie-Oburzeni-zagroza-Kukizowi,wid,18017992,wiadomosc.html

Wspólnym mianownikiem są więc dla nich eksponowane przez ten ruch punkty programowe (gruntowna reforma obecnego wymiaru niesprawiedliwości – w tym np. likwidacja irracjonalnego gorsetu biurokratycznego, hamującego rozwój gospodarki czy też absurdalnych reguł funkcjonowania samorządu, umożliwiających bezkarny rozkwit korupcji i nepotyzmu – zwłaszcza w tzw. Polsce powiatowej), urealnienie instytucji referendum czy też zmiana ordynacji wyborczej zarówno do parlamentu jak i samorządu). Istotnym, nie rozwiązanym w Polsce jak dotychczas problemem jest dla uczestników projektu katastrofalny stan systemu ochrony zdrowia, edukacji oraz brak faktycznego bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa socjalnego potężnej części obywateli. W ugrupowaniu reprezentowane są środowiska samorządowców, przedsiębiorców i rzemieślników.

W ciągu zaledwie dwóch tygodni udział w tym projekcie zadeklarowało ponad 100 osób prawie ze wszystkich zakątków Polski. Dzięki temu już teraz ugrupowanie ma swą reprezentację w 80 (ze wszystkich 86) okręgów wyborczych do sejmików. Właśnie udział w zapowiadanych na przyszły rok, wcześniejszych wyborach do sejmików wojewódzkich jest obecnie celem numer jeden ugrupowania, które chciałoby – jako swego rodzaju antypartia – powtórzyć sukces wyborczy sprzed lat niezależnych list śp. Marszałka Marka Nawary do sejmiku województwa małopolskiego. Krokiem następnym będzie start w regularnych wyborach samorządowych za trzy lata oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także sejmu i senatu.

Powstały już cztery zespoły programowe: gospodarczy, samorządowy, polityczny, społeczno-edukacyjny, które do końca grudnia mają uszczegółowić program ugrupowania. W drugiej połowie stycznia odbędzie się konwencja ugrupowania z udziałem przedstawicieli (głównie kandydatów do sejmików) ze wszystkich 380 powiatów, zaś w marcu lub w kwietniu – kongres ugrupowania, w którym mają wziąć udział przedstawiciele wszystkich gmin (ok.2.500) – w tym 1.116 kandydatów do sejmików wojewódzkich ze wszystkich 86 okręgów wyborczych.

Nowe ugrupowania chce działać na razie (do wyborów samorządowych) jako stowarzyszenie, nie wyklucza jednak jego przekształcenia w partię polityczną przed wyborami parlamentarnymi, będąc równocześnie zdecydowanym przeciwnikiem finansowania partii z budżetu państwa (czytaj z naszej kieszeni). Na razie – do konwencji styczniowej – ugrupowanie działać ma w oparciu o już zarejestrowane w KRS stowarzyszenie OBURZENI i posługiwać się tymczasowo tą nazwą. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć styczniowe zebranie przedstawicieli wszystkich 380 powiatów.

Ta antypartia jest szeroko otwarta na współpracę z podobnymi grupami (wywodzącymi się z ruchu Kukiza) – np. Wojownikami15, Jedną Polską, Bezpartyjnymi czy też stowarzyszeniem Polsko potrafisz. Nowe ugrupowanie kładzie duży nacisk na realną autonomię swych struktur w okręgach wyborczych oraz faktyczną oddolność działań.

Oprócz wspomnianych przedstawicieli ugrupowania w 80 sejmikowych okręgach wyborczych, działać zaczęli także koordynatorzy wojewódzcy

 • 2. woj. opolskie – Łukasz Denys – prawnik, nauczyciel akademicki,
 • 3. woj. śląskie – Elżbieta Kaczmarek-Huber – Dyrektor zarządzający spółki akcyjnej,
  Prezes stowarzyszenia Obywatelski Ruch Obrony Mieszkańców w Zabrzu, Przewodnicząca Rady Dzielnicy w Zabrzu oraz Grzegorz Pisalski – przedsiębiorca, niezależny radny Rady Miejskiej w Sosnowcu,
 • 4. woj. małopolskie – dr Marek Ciesielczyk – politolog, publicysta, b. prof. University of
  Illinois w Chicago, radny Rady Miejskiej w Tarnowie oraz Michał Łenczyński – przedsiębiorca krakowski,
 • 5. woj. podkarpackie – Krzysztof Czeluśniak – radny Rady Miejskiej w Jaśle oraz Ryszard
  Drzał – przedsiębiorca z Rzeszowa,
 • 6. woj. lubelskie – Janusz Denisiuk – b. Dyrektor Zarządu Drogowych Przejść Granicznych
  w Białej Podlaskiej i Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,
 • 7. woj. świętokrzyskie – Bogdan Migas – Prezes stowarzyszenia Świętokrzyski Komitet
  Obrony Społecznej i Mirosław Moskwa – rolnik, działacz stowarzyszenia NIEPOKONANI,
 • 8. woj. łódzkie – Jarosław Brózda – politolog, b. Starosta Powiatu Bełchatowskiego
 • 9. woj. wielkopolskie – Antoni Odzimek – v-ce Prezes Związku Rzemiosła Polskiego,
 • 10. woj. lubuskie –Edmund Kotlarski – ekonomista, b.v-ce Starosta Powiatu Nowosolskiego,
 • 11. woj. zachodniopomorskie – Rafał Stefanowicz – publicysta, z-ca Redaktora Naczelnego
  w ScenaPolityczna.pl oraz Zbigniew Wesołowski – przedsiębiorca, wykładowca akademicki,
 • 12.woj. pomorskie – Stefan Grabski – b. v-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Gdańsku
  oraz Wojciech Ślepowroński – laborant, b. działacz woJOWników,
 • 13. woj. warmińsko-mazurskie – Tomasz Dudziak – politolog, informatyk, dziennikarz, redaktor naczelny tygodnika INFO-RACJE,
 • 14. woj. podlaskie – Adam Kiełczewski – przedsiębiorca, b. Burmistrz Grajewa,
 • 15. woj. mazowieckie – Antoni Gut – przedsiębiorca, b. v-ce Burmistrz Bielan oraz radny
  warszawski, Przewodniczący Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia OBURZENI,
 • 16. woj. kujawsko-pomorskie – Agnieszka Wawrzyniak – przedsiębiorca, Prezes Krajowego
  Forum Samorządowego we Włocławku