Archiwa tagu: ocena

Prezydenci, burmistrzowie, urzędnicy.

Realizując cele zapisane w Statucie OBURZONYCH podjęliśmy działanie mające na celu zmianę pracy urzędników i organów samorządowych.

W niektórych samorządach metodą oceny pracowników stosowaną przez zwierzchników urzędów są anonimowe ankiety wypełniane przez klientów.

Zastosujemy inną metodę.

Wykorzystamy dane udostępnione przez same urzędy, które otrzymamy na podstawie zapisów art. 2 i art. 4, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Prowadząc coroczny monitoring tych samych zagadnień, po upływie dwóch, trzech lat chcemy uzyskać zmianę podchodzenia urzędników do mieszkańców i ich spraw. Wdrożone czynności mają pozwolić przeciętnemu człowiekowi zorientować się w ilości spływających spraw oraz jak te sprawy są traktowane przez pracowników i kierownictwo urzędów samorządowych.

Uściślając wysłane pytania do Urzędów umieszczam poniższe wyjaśnienie:

 • W pkt. 2 proszę o odpowiedź ile spraw wpłynęło w ogóle a ile wymagało odpowiedzi.

 • W pkt. 3 proszę o odpowiedź ile spraw wymagało odpowiedzi w ciągu 7 dni a ile odpowiedzi udzielono w tym terminie.

 • W pkt. 4 proszę o odpowiedź ile spraw wymagało odpowiedzi w ciągu 30 dni a ile odpowiedzi udzielono w tym terminie.   

  Poniżej wszystkie pytania, jakie zostały zadane przełożonym organów samorządowych:

  1. Ilość zatrudnionych osób.

  2. Ilość spraw, które wpłynęły.

  3. Ilość odpowiedzi udzielonych w ciągu 7 dni od wpłynięcia sprawy.

  4. Ilość odpowiedzi udzielonych w ciągu 30 dni od wpłynięcia sprawy.

  5. Ilość odpowiedzi udzielonych po 30 dniach od wpłynięcia sprawy.

  6. Ilość nie udzielonych odpowiedzi.

  7. Ilość pracowników nagrodzonych nagrodami porządkowymi (łącznie nagród).

  8. Ilość pracowników nagrodzonych nagrodami porządkowymi dwukrotnie i więcej.

  9. Ilość pracowników nagrodzonych nagrodami finansowymi(łącznie nagród).

  10. Ilość pracowników nagrodzonych nagrodami finansowymi dwukrotnie i więcej.

  11. Ilość pracowników ukaranych karami porządkowymi (łącznie nagród).

  12. Ilość pracowników ukaranych karami porządkowymi dwukrotnie i więcej.

  13. Ilość pracowników ukaranych karami finansowymi(łącznie nagród).

  14. Ilość pracowników ukaranych karami finansowymi dwukrotnie i więcej.

  15. Liczba pracowników nowo zatrudnionych w roku.

  16. Liczba pracowników zwolnionych

  Wszystkie dane oddzielnie dla roku 2013 i oddzielnie dla roku 2014, dla każdego Wydziału i każdej Delegatury.

  Postaram się w następnych materiałach przedstawić zarys jakie informacje można otrzymać na podstawie otrzymanych odpowiedzi, posiadając wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządów, z zakresu zarządzania, stosowania statystyki oraz budowania relacji w zespołach pracowniczych.

  Jeżeli ktoś jest zainteresowany porównaniem swojego Urzędu (Prezydent Miasta, Burmistrz, Urząd Gminy i inne) do innych urzędów proszę o przesłanie danych urzędu.

  Zapytanie OBURZONYCH zostało wysłane do 29 Urzędów, wszystkich Dzielnic Warszawy i do 11 różnych miast.

  W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

  tel: 600 – 820 – 483

  e-mail: jan_szyman@wp.pl

  Po otrzymaniu odpowiedzi z urzędów będę umieszczał komentarze do przetworzonych danych oraz oryginalne odpowiedzi.

  Oczekuję propozycji płaszczyzn oceny odpowiedzi na w/w pytania.

  Z poważaniem

  Jan Szymański