Archiwa tagu: partia

POST

POST

Słowo, część wyrażenia, część pojęcia, dawniej i dziś.

Pierwotnie to słowo miało tylko jedno znacznie: wstrzymanie się od spożywania pokarmów zgodnie z wiarą rzymsko-katolicką.

Obecnie jest nadużywane w całkiem innym znaczeniu. Jako po czymś. Coś się zmieniło, co nie daje się opisać standardowymi regułami. Sam uległem modzie na korzystanie z tego określenia. Mój artykuł na tych stronach pod tytułem „Post prawda”.

Zmiany jakie zachodzą w każdym elemencie naszego życia powodują zagubienie. Koniec świata ogłaszany w różnych datach i przez różne osoby, przepowiadaczy, Końców świata, według nich było już wiele. Koniec świata powtarza się cały czas. Kończy się jeden świat, jedne zasady, powstają nowe.

Dążymy do życia w ustalonym rytmie, ustalonych zasadach. Chcemy by one za naszego życia były niezmienne. Nikt nie lubi zmian. nie lubimy, nie chcemy zmian.

Chcemy stabilności.

Czy można inaczej?

Tak !!!!

Czy można się do tego przygotować, To akceptować. W tym się odnaleźć.

Tak. Można.

Rozmowy z wieloma osobami doprowadziły mnie do wniosku, że większość społeczeństwa dochodzi do opinii, że zachowania niemoralne, zachowania łamiące prawo, łamiące podstawowe zasady życia społecznego, jeżeli są powszechne stają się nowymi zasadami. Jednak w naszej podświadomości tkwi pojęcie prawa naturalnego.

Wiemy co powinno być normą. co jest normalne a co odbiega od normy. Co jest do zaakceptowania a co nie jest.

Ludzie poszukują powrotu do norm. Do prawa naturalnego.

Obecne zachowania sceny politycznej (politycy, partie polityczne), sceny zachowań społecznych nie prezentują takich zachowań.

Dlatego ogromna grupa poszukująca formacji wyznających prawo naturalne i stosujących go w każdym aspekcie życia osób tworzących takie organizacje, stowarzyszenia, partie, grupy społeczne.

Z poważaniem

Jan Szymański

 

Totalny PiS i totalna opozycja

Totalny PiS i totalna opozycja

Według posiadanej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego o kształcie relacji wewnątrz danej organizacji o jej funkcjonowaniu decyduje Szef (Prezes, Kierownik, Naczelnik, Prezydent, Premier, Minister). W mojej ocenie, zganianie wszystkiego zła na obecną opozycję, przez PiS jest nieuprawnione. Wiele działań podjętych przez partie Jarosława Kaczyńskiego w okresie bycia opozycję dają jej podstawy do takich zachowań. Widząc swoją bezsiłę przy jakichkolwiek próbach budowy normalnych relacji opozycja a partia rządząca, wykorzystali jej doświadczenia w działaniach. PiS mając możliwość rządzenia po „swojemu” realizuje ją bez zahamowań i liczenia się z  kimkolwiek. Nie bierze pod uwagę ani głosów wewnętrznych, głosów innych partii a także głosów świata zewnętrznego. Mamy mandat do robienia tego co robimy bo mamy ponad 50% posłów.

Taki stan trwał ponad dwa lata. Wczorajsze wydarzenia, przy procedowaniu ustaw wyborczych i uwzględnienie kilku ważnych uwag innych ugrupowań politycznych daje powód do przypuszczeń, że zaczyna działać efekt Morawieckiego. Człowiek zarządzający dużym bankiem przez wiele lat, dla różnych właścicieli, musi znać słowo kompromis, umieć wysłuchać drugiej strony.

Jak to będzie dalej?

Występuję w wielu rolach, będąc Polakiem, mając rodzinę, prowadząc działalność gospodarczą, publikując komentarze do bieżących wydarzeń politycznych, uczestnicząc czynnie w tym życiu politycznym, ważnym dla mnie i mojego środowiska jest by bieg rzeczy był zgodny z moralnymi zasadami, z prawem naturalnym oraz by w odczuciu większości zachowania i decyzje polityków te standardy spełniały. Obecnie prawie nikt nie spełnia tego wymogu.

Chcemy być taką siłą, która w tym aspekcie zaspokoi społeczne oczekiwania.

Z poważaniem

Jan Szymański

Jan Śpiewak – sukces i porażka.

Jan Śpiewak – sukces i porażka.

Miasto Jest Nasze stowarzyszenie powstałe z inicjatywy p. Jana Śpiewaka odniosło spektakularny sukces. Jego zwieńczeniem i początkiem porażki było późne lato i jesień 2016 roku. Sukces to ujawnienie i doprowadzenie do publicznej rozmowy na temat nieprawidłowości w procesach reprywatyzacyjnych na terenie Warszawy. Dla mnie ciekawym była umiejętność wykorzystania grupy ludzi i ich wiedzy z zakresu pozyskiwania informacji w celu zgromadzenia danych pozwalających po obróbce na przetworzenie w bardzo użyteczne informacje.

Panu Janowi (mojemu imiennikowi) Śpiewakowi zabrakło umiejętności przywódczych. Dlatego jesienią zrezygnował z ubiegania się o przywództwo w MJN. Współpracownicy zachowują się bardzo różnie. Jest to lekcja zakończona porażką. Nie jest to koniec działalności Jana Śpiewaka. W ostatnim wydaniu „WPROST” oznajmia nam, że uruchamia projekt stowarzyszenia i fundacji pod nazwą „Wolne Miasto Warszawa”. Od razu zakłada możliwość założenia partii w celu osiągania zakładanych celów, które będzie możliwe tylko poprzez partię.

Stowarzyszenie OBURZENI też zakłada możliwość takiej formy działania.

Spójrzmy na Jana Śpiewaka od innej strony. Od 2014 roku jest radnym Warszawy. Obliguje go złożenie oświadczenia majątkowego. Jest ono dostępne pod poniższym linkiem:

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/A14B3D1A-8BAE-4179-B103-DB303926D0D8/1190177/SpiewakJan_2015.pdf

Czy coś nas zastanawia w tym Oświadczeniu. Mnie np.:

  1. Po pierwsze mieszkanie 34,5 m2 warte 29 tys. złotych własność hipoteczna. W innym miejscu tego oświadczenia kredyt hipoteczny na kwotę 125 tys złotych. Coś tu nie gra.
  2. Po drugie Pan Jan osiągał przychody w łącznej kwocie 46 tys złotych. Podstawą jego utrzymania jest dieta radnego 27 tys. złotych. Zapis formalny jaki jest w oświadczeniu sugeruje co innego. Można to odczytać jako przychód 46 złotych itd. przecinek zamiast prawidłowej kropki (drobiazg).
  3. Pan Jan Śpiewak nigdzie więcej nie pracuje. Według tego oświadczenia za 2015 rok.
  4. Osiąga przychód z wynajmu mieszkania, którego? Gdzie w takim razie mieszka. Z czego reguluje należność za mieszkanie w którym mieszka?

Zostaje jeszcze sposób wypełnienia tego oświadczenia. Nie mam na myśli charakteru pisma ale ilość skreśleń i brak ich prawidłowego zaakceptowania.

Czy ktokolwiek odpowiedzialny za kontrolę oświadczeń majątkowych pochylił się na chwilę nad umieszczonymi w nich zapisami?

Kardynalne nieścisłości można odnaleźć w oświadczeniach większości osób zobowiązanych do ich wypełnienia. Np. ktoś prowadzi działalność gospodarczą a brak podanych obrotów za dany rok.

Jan Szymański – Wiceprzewodniczący Rady Koordynacyjnej