Archiwa tagu: Paweł Tanajno

Wynik wyborów

                                                         Wyniki wyborów Prezydenta RP 2015 rok

OBURZENI jako Stowarzyszenie  Obywatelskie, zachęcamy do współdziałania w kontroli wyników wyborów z dnia 10 maja 2015 roku na Prezydenta RP.

Rekomendujemy współdziałanie z RUCHEM KONTROLI WYBORÓW, który deklaruje, że „Nie mamy zaufania do systemu wyborczego i dlatego musimy jako obywatele przypilnować wyborów na każdym etapie oddawania i liczenia głosów! Wybory w naszym Kraju są fałszowane ale położymy temu kres!”

Polecamy czynne przekazywanie wyników wyborów z obwodowych komisji wyborczych poprzez strony: www. stopfalszowaniuwyborow.pl rejestracja do RKW: ruchkontroliwyborow.pl, kontakt do przesyłania formularza zgłoszeniowego: biuro@stopfalszowaniuwyborow.pl”. Róbmy zdjęcia protokółów obwodowych komisji i przesyłajmy je zgodnie z dyspozycjami umieszczonymi na w/w adresach.

Włączmy się w zachodzące zmiany w polskiej polityce. Nie pozwólmy na oszukiwanie nas przez rządzących. 

Z poważaniem

Jan Szymański

Kandydaci na Prezydenta RP

 

Kandydaci na Prezydenta RP

Oburzeni popierają kandydatów antysystemowych.

Dziękujemy Wam za determinacje i odwagę ,

za podjęcie wysiłku dla obalenia postokrągłostołowego układu !

  1. Pawłowi Kukizowi dziękujemy za szczere, wrażliwe i spontaniczne przedstawienie przyczyn i skutków upadku polskiej demokracji oraz za wieloletnią walkę z dominacją partyjnych układów poprzez rozpowszechnianie idei systemu wyborów bezpośrednich i obligatoryjnego referendum.

  2. Grzegorzowi Branunowi jesteśmy wdzięczni za odważne głoszenie programu narodowo-katolickiego, z jego aksjologicznym wymiarem, niezbędnym do wytyczania kierunków i punktów odniesienia we wszystkich planach, koncepcjach i sporach politycznych.

  3. Marianowi Kowalskiemu życzymy dalszych sukcesów w batalii o Wielką Polskę ! Dziękujemy za nieustępliwą bitwę opartą na jego mocy, determinacji i osobistej niezłomności.

  4. Jacka Wilka zapewniamy o poparciu i zaangażowaniu w realizację programu naprawy polskiego systemu prawnego, aby każdy obywatel Polski czuł się bezpiecznie pod sprawiedliwym parasolem uczciwych sądów i rzetelnej prokuratury.

  5. Pawła Tanajno doceniamy za wieloletnią kampanię i promocję zasad demokracji bezpośredniej do realizacji programu sprawiedliwego państwa.

Niniejszym upoważniamy i rekomendujemy wszystkim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia Oburzeni przystąpienie do głosowania i oddawania ważnych

głosów wyłącznie na wyżej wymienionych Kandydatów.

Równocześnie apelujemy

o prowadzenie skutecznej agitacji na ich rzecz wśród rodzin, w kręgach przyjaciół i

znajomych, w dostępnych mediach i środkach rozpowszechniania informacji .

Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia Oburzeni:

Barbara Berecka, Marek Ciesielczyk, Paweł Połanecki, Jan Szymański,

Warszawa dnia 08.05.2015 r.

Deklaracja współdziałania

Nie akceptując systemu narzuconego okrągłostołowym sprzysiężeniem , w wyniku którego wprowadzono: antyobywatelską ordynację wyborczą z blokadą dla środowisk spoza układu,

fikcyjne referendum,

system wymiaru sprawiedliwości skierowany przeciwko społeczeństwu,

ograniczenie bezpieczeństwa ekonomicznego i terytorialnego Narodu,

postępującą rezygnację z suwerenności Polski,

My,

niżej podpisani Kandydaci na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zebrani na debacie w dniu dzisiejszym

Deklarujemy chęć współpracy w dalszej kampanii wyborczej,

a ponadto

zgłaszamy gotowość do współdziałania przy tworzeniu list wyborczych do Sejmu i Senatu RP,

którego szczegóły zostaną ustalone w trakcie spotkania
w dniu 31 maja 2015 r. w Warsz
awie.

Po oficjalnej debacie Kandydatów na Prezydenta RP wszyscy uczestnicy spotkali się i potwierdzili konieczność i uczestnictwo w dalszych wspólnych działaniach mających doprowadzić do zmian zapisanych w „Deklaracji Współdziałania”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w spotkaniu w dniu 31 maja 2015 r. w Warszawie. Dokładne miejsce spotkania zostanie podane na tydzień przed terminem spotkania na naszej stronie internetowej i stronach wszystkich współorganizatorów spotkania.