Archiwa tagu: Podatki

Opłata za wieczyste

Opłata za wieczyste

SERWIS21 14 stycznia 2016

Posłowie odrzucili projekt podwyższenia kwoty wolnej od podatku

14 stycznia Sejmowa Komisja Petycji odrzuciła jednogłośnie petycję – projekt ustawy Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE ws. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającym m.in. na podwyższenie kwoty wolnej od podatku w ciągu 3 lat do 8, 10 i 13 tys. zł przy równoczesnym obniżeniu progu od którego naliczono 32% podatku.

Projektowi zarzucono brak wskazania źródeł finansowania, obniżenie kwoty wolnej od podatku obniży przychody budżetu państwa ale także w dużej mierze tzw. samorządów. Przedstawiciela Ministerstwa Finansów wnosiła o odrzucenie powołując się, że przecież jest projekt prezydencki (ale zakłada on jedynie podwyższenie do 8 tys. zł). Nie zawahała się dokonać skandalicznej manipulacji, twierdząc iż osoby bogate skorzystają z kwoty wolnej także przy obniżeniu progu 32% do 79.200 zł. Tymczasem osoby bogatsze nie skorzystają na podwyższeniu kwoty wolnej, bo jest ono skompensowane wyższym podatkiem od niższego progu. Jednak tej manipulacji jak i innym tezom artykułowanym w trakcie dyskusji, przedstawiciel Stowarzyszenia nie mógł oponować, bo Sejmowa Komisja Petycji odmawia zapraszania autorów petycji.

Gdyby rządowi i posłom rzeczywiście zależało na podwyższenie kwoty wolnej od podatku, to przedstawiliby opinię do Komisji Finansów, zaproponowaliby poprawkę do projektu prezydenckiego lub skierowaliby projekt stowarzyszenia do dalszych prac. Nic takiego nie miało miejsca. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku musi poczekać, prawdopodobnie do 2017 roku.

14 stycznia Sejmowa Komisja Petycji zajmowała się projektem ustawy Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE ws. zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami (oczywiście bez zaproszenia przedstawiciela stowarzyszenia).

Zgodnie z projektem nastąpiłoby zmniejszenie stawek opłat rocznych użytkowania wieczystego (do 0,3 i 1%) przy równoczesnym likwidacji bonifikat i procedury w SKO, a także unieważnienie podwyżek dotkniętych wadami formalnymi (np. wydanie przez niewłaściwy organ, brak wskazania określonych pełnomocnictw itd). Przeciwko projektowi wystąpił przedstawicielka rządu, która niby dostrzega problem, ale sprzeciwiała się praktycznie każdej z propozycji Stowarzyszenia. Przedstawiciela Związku Powiatów Polskich oburzało sformułowania w petycji o „haraczu” i biurokracji”. Biuro Analiz Sejmowych także wypowiedziało się przeciwko procedowaniu projektu. W trakcie dyskusji, posłowie zgadzali się, że istnieje poważny problem drakońskich podwyżek, jednakże wobec stanowiska BAS i rządu, nikt (także z opozycji) nie zdecydował się na zaproponowanie skierowania projektu do dalszych prac.

W rezultacie projekt przepadł, rząd deklaruje prace, czyli tak naprawdę będzie przewlekał sprawę, posłowie zaś – deklarują szczytne kwestie, ale na tym kończą swoje zaangażowanie. Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE jednak deklaruje iż sprawy nie odpuści, a zatem możemy się spodziewać kolejnych działań w celu obalenia haraczu opłat wieczystego

Źródło: SERWIS21