Archiwa tagu: Praga Północ

Bezpartyjni Samorządowcy co dalej?

Bezpartyjni Samorządowcy co dalej?

Dziwne były to kolejne wybory w których uczestniczyli przedstawiciele formacji politycznej Bezpartyjni Samorządowcy. Wybory do Europarlamentu to nietrafiona nazwa komitetu. Jego uczestnicy to „zlepek” różnych nazwisk luźno powiązanych. Wybory do Sejmu i Senatu to problemy z nazwą komitetu wyborczego. To decyzja w ostatniej chwili o sposobie uczestnictwa w wyborach. To wyszukiwanie chętnych do kandydowania i pracy w komitecie w ostatnim momencie.

Będąc uczestnikiem Konwencji Wyborczej, będąc uczestnikiem końcowej części posiedzenia Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej a po niej uczestnicząc w rozmowach z Władzami tego Stowarzyszenia wiem, że ta formacja polityczna ma potencjał.

Kierunek odbudowy struktur w każdym województwie, wyszukiwanie nowych formacji, nowych osób zaangażowanych społecznie na terenie lokalnym jest bardzo trafny. Podjęcie z nimi współpracy lub włączenie ich w struktury Wspólnoty jest właściwe. Teraz dobór metod, środków i osób nawiązujących kontakt.

Ogromne znaczenie będzie miała ostatnia pozycja z powyższej wyliczanki. Wbrew wielu opiniom to ludzie budują trwałe relacje. Tylko poprzez nawiązanie pozytywnych relacji pomiędzy aktualnymi działaczami Wspólnoty a przyszłymi jej członkami, osobami z nią współdziałającymi da podstawę do sukcesu wyborczego na arenie ogólnopolskiej. A o taką walczą teraz Samorządowcy.

Sam włączę się we współdziałanie z tą formacją na terenie Warszawy, mojej Dzielnicy Praga Północ.

Z poważaniem

Jan Szymański

Spotkanie PiS błędów kilka

Spotkanie Pis błędów kilka

Praga Północ to bardzo specyficzna dzielnica Warszawy. Przez wiele kadencji władz samorządowych, funkcjonowały krótkotrwałe koalicje. Dochodziło do zarządzania  Dzielnicą przez Komisarzy. Obecny zarząd jest trzecim w tej kadencji. W trakcie minionego spotkania uczestnicy odnieśli się do tytułowych błędów PiS-u na podstawie zachowań obecnych władz Pragi Północ.  Organizowanie konkursu Mis Dzielnicy uważają za nierozsądne. Wspomaganie jednej z Radnych w sprawie likwidacji jednego z zakładów podlegających władzom Warszawy ociera się o znamiona braku znajomości prawa i funkcjonowania  m. st. Warszawy.

Rozpatrując szerzej błędy, moim zdaniem to zawładnięcie TVP przez Jacka Kurskiego, podporządkowanie wszystkich działań telewizji publicznej interesom PiS-u oraz osobom/firmom z nimi powiązanymi, stwarza warunki do zmiany nastawienia społeczeństwa na im przeciwne. Każda formacja, która program telewizyjny układała pod siebie, dość szybko kończyła rządzić w Polsce.

Kultura polityczna, sposób prowadzenia działalności politycznej jest kolejną skazą w obrazie partii, jaki by chcieli zbudować jej działacze. Wielokrotnie Jarosław Kaczyński i prominentni działacze zarzucali innym łamanie reguł, brak kultury, chamstwo. Powinniśmy się spodziewać zmiany na lepsze „dobrej zmiany”. W mojej ocenie w tym aspekcie funkcjonowania życia publicznego nastąpiło pogorszenie i to od razu o dwie oceny. Kolejny raz z powodu zachodzących zmian w życiu społecznym i politycznym spowodowanych działaniami PiS-u weszliśmy w okres świąt Bożonarodzeniowych w niepewności, braku poczucia stabilności. Przekonałem się, jak bardzo zabójczy dla grup społecznych jest brak poczucia pewności. W dalszym ciągu żyjemy w rozedrganym emocjonalnie i systemie zachowań społeczeństwie. Utrzymywanie go w tym stanie przez partie rządzącą nie wróży nic dobrego dla Polski i Polaków.

Z poważaniem

Jan Szymański