Archiwa tagu: Sąd

Prawo a logika

Prawo a logika

  Szanowni Państwo!

Myślę, że nadszedł czas pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy osądzali nas za winy popełnione i niepopełnione. Gołym okiem widać, że sądy w znacznej mierze przeszły na ciemną stronę mocy. Może na początek, utworzyć ranking najbardziej kuriozalnych uzasadnień wyroków?

Nie wiem od kogo by zacząć. Tuleja, mimo że powinien na zawsze zaniemówić, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, a znając jego rodowód, możemy się niejednego spodziewać. Inna pani sędzia uważa, że sędzia-złodziej, to tylko człowiek roztargniony i nie widzi nic zdrożnego w tym, żeby sam nadal kradł a surowo osądzał „prawdziwych” złodziei. W przypadku odpowiedniego uzasadnienia wyroku za rzekome zabójstwo, to tylko koleżeńska przysługa. Cóż takiego się stało, że niewinny człowiek skazany został na 25 lat więzienia, jeśli to ocaliło prawdziwego zabójcę, syna miejscowego kacyka?

Sąd jest co prawda niezawisły, ale nie do tego przecież stopnia, żeby podważać wiarygodność dokumentu, określającego wiek darczyńcy kamienicy. Jeśli wynika z owego, że sygnatariusz podpisując go miał 140 lat, to kwestionowanie tego przez niezawisły sąd byłoby, zdaniem tego sądu, naruszeniem prawa.

Nic to wszystko jednak przy uzasadnieniu wyroku angielskiego sędziego. Mały, bardzo ciężko chory pacjent nie mógł być transportowany z Liverpoolu do Rzymu, bo to mogłoby zagrozić jego zdrowiu, należało go więc po prostu pozbawić życia na miejscu. Tej logiki już nic nie jest w stanie przebić. Najwyraźniej prawa z logiką pogodzić się nie da.

Pozdrawiam 

Małgorzata Todd

Marsz przeciw bezprawiu spotkanie

Marsz przeciw bezprawiu spotkanie

W dniu 4 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie organizacyjne „Marszu przeciw bezprawiu”, którego jedynym stałym organizatorem jest p. Tomasz Rutkowski.

Pan Rutkowski przedstawił oryginały dokumentów i identyfikator Przewodniczącego Zgromadzenia. Marsz jest oficjalnie zgłoszony i legalny. Jedynym organizatorem jest p. Tomasz Rutkowski. Pan Tomasz zgłosił wątpliwości czy będzie mógł przeprowadzić Marsz. Przyczyną obaw jest wezwanie do Prokuratury w jednej ze spraw na dzień 19 kwietnia 2018 roku. Poprosił mnie o zgodę na prowadzenie marszu, w przypadku jego nieobecności i poprosił o przygotowanie odpowiedniego pełnomocnictwa. W dniu dzisiejszym takowe podpisał.

W dalszej dyskusji uczestników spotkania podawano przykłady łamania obowiązującego prawa przez sędziów. Ich wyroki w kolejnych instancjach zostały unieważnione, zmienione. Podjęto dyskusję w sprawie czy lub jakie działania mogą tą sytuację zmienić. Sposoby jak się to dzieje w firmach podałem osobiście na mocy obowiązującego prawa np. kodeks pracy. Sędziowie i inni pracownicy Wymiaru Niesprawiedliwości mają na pewno własne regulacje, które karzą brak zasad, łamanie prawa przez tą grupę zawodową. w trakcie dalszej dyskusji zdecydowano, że wspólnie będziemy pracować nad taka propozycją rozwiązań dla tej grupy społeczeństwa. Według naszej wstępnej oceny i wiedzy nie wymagało by to żadnych dodatkowych ustaw i zmiany obowiązującego prawa. Zwróciłem uwagę, że wdrożony system informatyczny losowania spraw dla sędziów idealnie nadaje się na instrument oceny ich pracy.

Na liczącą ponad 10 tys osób grupę wystarczą dwie trzy osoby umiejące się posługiwać zbiorem informacji na przygotowanie rekomendacji do oceny pracy sędziów.  Jest to do zrealizowania w ciągu 3 – 4 miesięcy. Musi być tylko wola polityczna PiS-u by to wdrożyć.

W imieniu Organizatora i uczestników spotkania proszę o włączenie się w organizację „MARSZU PRZECIW BEZPRAWIU” każdego pokrzywdzonego a także każdego zainteresowanego wprowadzaniem zmian ewolucyjnych w Polsce.

Proszę o przesyłanie zaproszeń do osób mogących włączyć się w uczestnictwo w Marszu przeciw bezprawiu.

Marsz odbędzie się dnia 20 kwietnia 2018 roku w Warszawie w godzinach 16:00 do 20:00. Marsz odbędzie się na trasie od Kolumny Króla Zygmunta III Wazy ulicami Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Pl. Trzech Krzyży, Wiejska pomnik AK przed Sejmem.

Prosimy o przygotowanie plakatów, banerów, kartek z hasłami o sprawach sądowych, które były łamaniem prawa.

Uczestnikiem i pomocnikiem w organizacji „Marszu przeciw bezprawiu” jest Stowarzyszenie OBURZENI.

Informacje na temat marszu będą umieszczane na stronie stowarzyszenia www.oburzeni.pl

Kontakt do p. Tomasza Rutkowskiego tel. 600 607 050.

Pod podanym linkiem można zobaczyć materiał ze spotkania:

https://youtu.be/m9JIzduqxUI

Z poważaniem

Jan Szymański

Łomża łapówki w sądzie?

Łomża łapówki w sądzie?

Potwierdzeniem słuszności celów działania stowarzyszenia OBURZENI jest materiał otrzymany od rodziny pokrzywdzonej przez Polski wymiar niesprawiedliwości.

Jednym z naszych priorytetowych celów jest wprowadzenie zmian w polskim systemie bezprawia. Każdy urzędnik, przedstawiciel najmniejszej nawet władzy czuje się i jet bezkarny. Nawet w oczywistych sytuacjach doprowadzenie do ukarania winnego jest prawie niemożliwe. Ludzie nie znajdując możliwości dochodzenia swoich praw szukają każdego sposobu by doprowadzić do ukarania winnych ich krzywd. Jednym ze sposobów jest zwrócenie się do  organizacji takich jak stowarzyszenie OBURZENI. Dla tej rodziny włączamy się powoli, zgodnie z ich wolą i w określonym przez nich zakresie,  w sprawy, gdzie zostali skrzywdzeni. Możemy włączać się w różny sposób. Udzielając pomocy prawnej. Występując jako strona społeczna w danej sprawie. Nagłaśniając sprawy, gdzie brak jest reakcji powołanych do tego organów oraz na wiele innych sposobów.

Poniżej udostępniony przez nich materiał.

 

Łapówkarze w łomżyńskich sądach. Zeznanie świadka z dnia 12.01.2016.

Pisma sądowe

 

Czy prezydent upomni się o pisma sądowe z podpisem i pieczątką?

Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE nie odpuszcza ws. pism sądowych bez podpisu i bez pieczątek. Stowarzyszenie zaskarżyło wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dn. 14 lipca 2015 r. oddalający pozew przez Skarbowi Państwa – Ministrowi Sprawiedliwości dot. bezskuteczności, nieważności pism sądowych bez podpisu i pieczątek. Sąd nie odniósł się merytorycznie do kwestii, a jedynie uznał iż brak stosunku prawnego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem. Jednakże jako że w postępowaniu dot. tego pozwu, także pojawiają się pisma bez pieczątek i bez podpisu, można oczekiwać dalszych zawiłości procesowych.

Skoro sądy próbują uciec od merytorycznego rozstrzygnięcia kwestii i nadal naruszają prawo obywateli do uzyskania dokumentów pewnych (czyli pism uwierzytelnionych, tj. z podpisem i pieczątką),Stowarzyszenie złożyło w trybie ustawy o petycjach wniosek do prezydenta RP o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. niezgodności §19 ust.4 i załącznika nr 2 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. (przewidującego brak podpisu uwierzytelniającego oraz brak pieczątki na pismach, wezwaniach, postanowieniach i zarządzeniach sądu) w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowych – z zapisami Konstytucji RP.  Jak stwierdza w uzasadnieniu  Stowarzyszenie: W wyniku nowelizacji zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r., od końca 2013 r. pisma sądowe w tym wezwania, postanowienia, zarządzenia przesyłane stronom postępowania sądowego nie zawierają ani podpisu uwierzytelniającego dany dokument ani pieczątki sądu, także wówczas gdy pismo jest przesyłane w formie papierowej czyli nie-elektronicznej. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości stoi w jaskrawej sprzeczności z przepisami Konstytucji, obowiązujących ustaw i prawa obywatela do uzyskania dokumentów pewnych od sądu, reprezentującego przecież Państwo Polskie. W ocenie Stowarzyszenia, obywatel ma prawo oczekiwać od Sądu dokumentu, a nie zwykłego świstka papieru. Ponadto  przepis ww. zarządzenia jest niezgodny z przepisami Konstytucji i przepisami ustaw. Stowarzyszenie zarzuca ponadto odwoływanie się do nieistniejącego załącznika (§19 ust.4 zarządzenia odnosi się do załącznika nr 3, którego nie ma., a załącznik nr 2 nie może sam w sobie stanowić normy prawnej, skoro żaden przepis do niego się nie odnosi), przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w art.,148 Prawo o ustroju sądów powszechnych, ingerowanie przez zarządzanie w relacji sąd – obywatel, co jest niedopuszczalne w drodze aktu wewnętrznego jakim jest zarządzenie ministra, a także przywołuje zapisy Kodeksu Postępowania Cywilnego dot. podpisywanie orzeczeń.

Czy prezydent stanie po stronie Stowarzyszenia i upomni się o pisma sądowe z podpisem i pieczątką?