Archiwa tagu: wybory samorzadowe

Komitet Wyborczy OBURZENI

Komitet Wyborczy OBURZENI

Trwają wśród członków Stowarzyszenia Oburzeni dyskusje czy uruchamiamy Komitet Wyborczy OBURZENI. Rada Koordynacyjna stoi na stanowisku, że tak. Zrobimy wszystko by został przez PKW zarejestrowany Komitet Wyborczy OBURZENI. Czy będzie to proste. Na pewno nie.

Obecnie rządzący PiS zrobi wszystko (albo i więcej) by zablokować powstanie wielu komitetów wyborczych.

Rozmawiając z wieloma znajomymi działającymi w polityce widzę, że oni chcą dalej działać według schematów wypracowanych w poprzednich wyborach. Według mojej oceny czas takiego sposobu działania w wyborach samorządowych już minął.

Szczególnie dotyczy to funkcjonowania i rejestrowania komitetów wyborczych wyborców.

Pierwsze symptomy i skutki takiej zmiany zauważyłem już podczas wyborów samorządowych w roku 2014. Obecnie te procesy uległy przyspieszeniu.

Zauważone procesy i pierwsze sugestie jak nie dać się pokonać uruchomionym mechanizmom przez Pis opiszę w kolejnych tekstach na naszej stronie.

Z poważaniem

Jan Szymański

PiS to Polska?

PiS to Polska?

Wiele działań realizowanych i zrealizowanych przez PiS ma na celu wzmocnienie struktur społecznych państwa polskiego. Do takich zaliczyłbym 500+, spłaszczenie różnic w wynagrodzeniach, zmniejszenie współczynnika rozwarstwienia społecznego w Polsce.

Ostatnie działania skłaniają do zastanowienia się nad kierunkiem i celem ostatnich decyzji Rządu i władz PiS-u. Pojawiają się coraz liczniejsze głosy sugerujące  podporządkowanie  interesów państwa interesom partii. Stąd tytuł materiału. Bardzo drażliwym  tematem są sądy, jeszcze bardziej wszystkie rozwiązania dotyczące wyborów. Wszyscy chcą budować struktury społeczne, uruchamiać inicjatywy społeczne, inwencje twórczą mieszkańców Polski.

Zaproponowane przez PiS rozwiązania w zakresie wyborów samorządowych wymuszają podporządkowanie się  liderom. Końcowym wynikiem zaproponowanych rozwiązań będzie stworzenie duopolu  na rynku politycznym, bez możliwości pojawienia się konkurencji. Mam wątpliwości czy jest to działanie przemyślane i zaplanowane? Mam większe obawy co do końcowych wyników takich rozwiązań a pewnie nikt w PiS-ie nie widzi efektu końcowego podjętych decyzji. Według mojej oceny rządząca formacja przeprowadza rewolucję w polityce naszego państwa. Rewolucja ma swoje prawa. Dobrze by jej twórcy o tym pamiętali.

Jak w tym wszystkim odnajduje się Stowarzyszenie Oburzeni. W poprzednich wyborach samorządowych powstało sporo lokalnych list wyborczych pod szyldem Oburzeni. Nie odniosły one sukcesu. Wyniki wyborcze oscylowały do maksymalnych wartości około 2% ważnie oddanych głosów na różnych szczeblach władz samorządowych. Przy pozostawieniu zapisów o możliwości tworzenia komitetów wyborczych także przez stowarzyszenia osoby uzyskujące pełnomocnictwa do zgłaszania list wyborczych lokalnych pozbywają się wielu kłopotów.

Największym jest odpowiedzialność Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego. Tą odpowiedzialność przejmuje szczebel centralny, czyli władze krajowe stowarzyszenia.

Z poważaniem

Jan Szymański

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OBURZENI

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OBURZENI

Miejsce to ul. Marszałkowska 62 lok. 75. Kancelaria prawna MECENAS. Blisko Placu Konstytucji.

Działając na podstawie Statutu a w szczególności § 19 zwołuje się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Warszawie w dniu 3 listopada 2017 r. o godz. 10:00

Drugi termin wyznacza się na godz. 11:05, w dniu 03 listopada 2017 r

Porządek obrad:

 1. Otwarcie WZC
  2. Wybór przewodniczącego WZC i sekretarza.
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Przedstawienie działań Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującej Rady Koordynacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującej Komisji Rewizyjnej.
  7. Wybór członków nowej Rady Koordynacyjnej.
  8. Wybór członków nowej Komisji Rewizyjnej
  9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok
  10. Wolne wnioski
  11. Zamknięcie WZC
  Proszę o potwierdzenie mailowe lub telefoniczne uczestnictwa w WZC. Tel. 600-820-483; e-mail: jan_szyman@wp.pl

Podstawowym celem WZC jest spełnienie statutowego wymogu wyboru władz Stowarzyszenia po upływie dwuletniej kadencji. Kolejnym jest zmiana spowodowana rezygnacją p. Antoniego Guta z bycia Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej oraz rezygnacja z członkostwa w Stowarzyszeniu OBURZENI.

Stowarzyszenie podejmuje kolejne działania i chce przedyskutować w gronie swoich członków kierunki działalności:

Powstanie partii OBURZENI

Przygotowania do wyborów samorządowych w roku 2018.

                                                     Jan Szymański
                                Wiceprzewodniczący Rady Koordynacyjnej