Archiwa tagu: WZC

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia OBURZENI podjęła uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków na dzień 30 listopada 2019 roku w Warszawie. Dokładne miejsce zostanie podane po uzgodnieniu sali.

Poniżej program WZC z załącznika uchwały.

Załącznik nr 1

Działając na podstawie Statutu a w szczególności § 19 zwołuje się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Warszawie w dn. 30 listopada 2019 r. o godz. 11:00 z następującym porządkiem obrad. Drugi termin wyznacza się na godz. 12:05, w dn. 30 listopada 2019 r.

 1. Otwarcie WZC
 2. Wybór przewodniczącego WZC i sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przedstawienie działań Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Koordynacyjnej.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 7. Przedstawienie działań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Oburzeni i głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
 8. Zmiany w składzie Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia Oburzeni
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie WZC

 

                                                         Jan Szymański

                                    Przewodniczący Rady Koordynacyjnej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OBURZENI

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OBURZENI

Miejsce to ul. Marszałkowska 62 lok. 75. Kancelaria prawna MECENAS. Blisko Placu Konstytucji.

Działając na podstawie Statutu a w szczególności § 19 zwołuje się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Warszawie w dniu 3 listopada 2017 r. o godz. 10:00

Drugi termin wyznacza się na godz. 11:05, w dniu 03 listopada 2017 r

Porządek obrad:

 1. Otwarcie WZC
  2. Wybór przewodniczącego WZC i sekretarza.
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Przedstawienie działań Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującej Rady Koordynacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującej Komisji Rewizyjnej.
  7. Wybór członków nowej Rady Koordynacyjnej.
  8. Wybór członków nowej Komisji Rewizyjnej
  9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok
  10. Wolne wnioski
  11. Zamknięcie WZC
  Proszę o potwierdzenie mailowe lub telefoniczne uczestnictwa w WZC. Tel. 600-820-483; e-mail: jan_szyman@wp.pl

Podstawowym celem WZC jest spełnienie statutowego wymogu wyboru władz Stowarzyszenia po upływie dwuletniej kadencji. Kolejnym jest zmiana spowodowana rezygnacją p. Antoniego Guta z bycia Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej oraz rezygnacja z członkostwa w Stowarzyszeniu OBURZENI.

Stowarzyszenie podejmuje kolejne działania i chce przedyskutować w gronie swoich członków kierunki działalności:

Powstanie partii OBURZENI

Przygotowania do wyborów samorządowych w roku 2018.

                                                     Jan Szymański
                                Wiceprzewodniczący Rady Koordynacyjnej