Tarnowski Komitet Referendalny – pierwsza konferencja prasowa

2 czerwca 2015 w restauracji PASAŻ miała miejsce pierwsza konferencja prasowa powstałego na apel Pawła Kukiza 29 maja tarnowskiego Komitetu do Spraw Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na 6 września 2015 roku, który obejmuje swym działaniem obszar siedmiu powiatów: miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki i wielicki.

Relacja filmowa z konferencji:

W konferencji wzięło udział nadspodziewanie dużo osób. Obecne były prawie wszystkie media tarnowskie. Koordynator komitetu dr Marek Ciesielczyk przedstawił zalety większościowej ordynacji wyborczej z jednomandatowymi okręgami oraz fatalne skutki dla naszego kraju obecnie obowiązującej tzw. „proporcjonalnej” ordynacji wyborczej. Poniżej publikujemy linki do pierwszych relacji medialnych z konferencji.

Celem Komitetu jest monitorowanie prawidłowości i legalności przygotowania oraz przebiegu w/w referendum, prowadzenie kampanii referendalnej oraz szerokie propagowanie idei Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Założyciele Komitetu opowiadają się jednoznacznie za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do sejmu, gdyż obecna tzw. „proporcjonalna” ordynacja wyborcza (która tak naprawdę nią nie jest), jest praprzyczyną zgubnego dla Polski systemu politycznego. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni finansowaniu partii politycznych z budżetu państwa, czyli z kieszeni podatnika oraz za wprowadzeniem zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

Założycielami komitetu są: dr Marek Ciesielczyk – radny Rady Miejskiej w Tarnowie, Marcin Szczeblewski – Prezes Sądu Arbitrażowego w RP (Tarnów), Paweł Augustyn – radny Rady Powiatu Tarnowskiego, b. Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej (powiat tarnowski), Jerzy Lysy – b. wójt gminy Bochnia (powiat bocheński), Jan Sipior – b. burmistrz Szczucina (powiat dąbrowski), Zbigniew Zarębski – b. burmistrz Wieliczki i Przewodniczący Rady Miejskiej i Rady Powiatu Wielickiego (powiat wielicki), Dariusz Jasiński – adwokat, radca prawny, b. kandydat na wójta Pałecznicy (powiat proszowicki) oraz Bogdan Hajduga – wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku (powiat brzeski) – patrz zdjęcie.

Komitet jest oczywiście otwarty dla każdego, kto jest za zmianą ordynacji wyborczej na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi.

Ciesielczyk poinformował, iż wczoraj, 1 czerwca na terenie Tarnowa powstały kolejne cztery osiedlowe komitety referendalne (skupiające w sumie prawie 30 osób), obejmujące swym działaniem wszystkie tarnowskie osiedla. Teraz powstają podobne komitety we wszystkich gminach w/w siedmiu powiatów. Prawdopodobnie wkrótce będą one skupiać kilkaset osób.

W tej chwili polonijny komitet referendalny tworzy w USA Tomasz Jaworowski, przedsiębiorca z Chicago / New Jersey (na zdjęciu). Patriotyczna Polonia amerykańska pragnie wesprzeć starania Pawła Kukiza, zmierzające do obalenia okrągłostołowego systemu.

Tomasz Jaworowski

Tomasz Jaworowski

 

Relacje mediów nt. Tarnowskiego Komitetu Referendalnego i jego pierwszej konferencji prasowej 2 czerwca 2015:

Tarnowska TV:
http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/5892,w-tarnowie-powalcza-o-jow-y-startuje-komitet-referendalny.html

RadioKraków:
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/tarnow/w-tarnowie-powstaly-pierwsze-spoleczne-komitety-referendalne/

Portal TARNOWIANIN (patrz artykuł nt. JOW pod datą 30 maja):
http://www.regionsport.pl/

Portal mojaBochnia:
http://www.mojabochnia.pl/?p=130486

DSC06920
W dniu 1 czerwca 2015 powstały 4 kolejne – tym razem osiedlowe – komitety referendalne na terenie Tarnowa. W ten sposób Tarnowskie Komitety Referendalne działają już na wszystkich osiedlach Tarnowa. Komitet nasz liczy więc już teraz w sumie 36 osób. W ciągu najbliższych dni mają powstać podobne komitety we wszystkich gminach 7 powiatów okręgu tarnowskiego oraz Polonijny Komitet Referendalny w USA, który jest tworzony przez Tomasza Jaworowskiego, przedsiębiorcę z Chicago / New Jersey.

Tarnowski Komitet Referendalny – miasto Tarnów – osiedla:
Strusina, Chyszów, Mościce – członkowie-założyciele komitetu:

1. Paweł Świerzowski – medalista mistrzostw Polski w piłce ręcznej – koordynator komitetu osiedlowego
2. Jolanta Branicka – studentka agroturystyki
3. Józef Gubernat – emeryt
4. Bogdan Orlik – doradca podatkowy
5. Robert Stochmal – aktor, choreograf, tancerz
6. Antoni Wróblewski – sadownik
7. Barbara Zelek – doradca handlowy

Tarnowski Komitet Referendalny – miasto Tarnów – osiedla:
Zielone, Rzędzin, Grabówka, Zabłocie, Koszyckie, Krakowska – członkowie-założyciele komitetu:

1. Tadeusz Trzos – lekarz, b. radny tarnowski – koordynator komitetu osiedlowego
2. Włodzimierz Luboń – przedsiębiorca
3. Andrzej Bojan – filolog
4. Mateusz Boryczko – muzyk
5. Grzegorz Rzeszutko – instruktor nauki jazdy
6. Jan Sak – przedsiębiorca
7. Jan Szafrankiewicz – działacz sportowy, b. piłkarz i trener

Tarnowski Komitet Referendalny – miasto Tarnów – osiedla:
Piaskówka, Starówka, Klikowa, Krzyż – członkowie-założyciele komitetu:

1. Kazimierz Żak – b. Prezes Klubu Sportowego Iskra – koordynator komitetu osiedlowego,
2. Jacek Babuśka – doświadczony cukiernik tarnowski
3. Stanisław Boda – rzemieślnik
4. Jolanta Ciesielczyk – surdopedagog, logopeda
5. Urszula Duszyńska – doradca handlowy
6. Andrzej Panek – rolnik
7. Antoni Wilczyński – spec. ds. inżynierii środowiska
8. Teresa Waydowicz – prowadzi szkołę muzyczną

Tarnowski Komitet Referendalny – miasto Tarnów – osiedla:
Jasna, Legionów, Westerplatte – członkowie-założyciele komitetu:

1. Maciej Wietrzyk – prawnik – koordynator komitetu osiedlowego,
2. Natalia Branicka – bokserka klubu sportowego TIGER
3. Roman Jamróg – restaurator
4. Renata Kaczor – pielęgniarka
5. Marian Staszczyk – emeryt
6. Daniel Zarębski – socjolog

———————————————————————————————

DSC06933

Tarnowski wkład w walkę o JOW w ciągu ostatnich 20 lat
To w Tarnowie odbyły się pierwsze w Polsce wybory do Sejmu w JOW!

Tarnów na swój wkład w rozwój Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Już na początku lat 90-tych, gdy zawiązywał się ruch JOW, Marek Ciesielczyk, b. wykładowca University of Illinois w Chicago, a wówczas radny tarnowski, opublikował swój wywiad z twórcą i liderem ruchu JOW, prof. Jerzym Przystawą z Wrocławia. Wywiad ten ukazał się także później w książce Ciesielczyka pt. „Republika kartoflana – Polska wobec katastrofy polityczno-ekonomiczno-kulturowej” (str. 166-167), opublikowanej w Chicago w 1997 roku
– patrz: http://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=71920

13 – 14 listopada 1999, w/w tarnowski radny wziął udział w I-szej Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej – „Poseł z każdego powiatu” , na temat JOW, zorganizowanej w Nysie, przez tamtejszego burmistrza Janusza Sanockiego, jednego z liderów ruchu JOW.

24 – 25 lutego 2001, dr Marek Ciesielczyk nie tylko zorganizował sam podobną, tym razem międzynarodową, konferencję na temat JOW, ale także pierwsze w Polsce wybory do Sejmu wg ordynacji większościowej. Tarnowianie otrzymali pocztą kilkadziesiąt tysięcy kart do głosowania, by zagłosować w systemie JOW, a następnie mogli wrzucić je do urny w hotelu Tarnovia, gdzie właśnie odbywała się VIII. Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Poseł z każdego powiatu”. Była to niepowtarzalna okazja, by obywatele mogli przekonać się, jak w praktyce funkcjonuje ordynacja większościowa z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. W konferencji organizowanej przez Ciesielczyka wzięli udział nie tylko czołowi działacze ruchu JOW (Przystawa, Sanocki), ale także goście z kilku innych krajów (m.in. attaché z ambasady Japonii w Polsce Yuzo Yoshioka).
– patrz niżej str. 6-7: http://jow.pl/Biuletyny/Biuletyn%20nr%2007.pdf    oraz http://janbacz.republika.pl/tarnow.htm

14 czerwca 2002, w Sali Lustrzanej w Tarnowie radny Ciesielczyk zorganizował kolejną konferencję nt. JOW – pod nazwą: Ogólnopolska Konferencja Samorządowa: Czy prawo samorządowe jest racjonalne?

15 kwietnia 2010 Marek Ciesielczyk – ówczesny Dyrektor Centrum Polonii w Brniu (ok. 20 km od Tarnowa) zorganizował wykład twórcy i lidera ruchu JOW, prof. Jerzego Przystawy:
http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/zmarl-wielki-polski-patriota-profesor-jerzy-przystawa.html

Po śmierci prof. Jerzego Przystawy 3 listopada 2012, tarnowskie stowarzyszenie Uczciwość składa do Rady Miejskiej w Tarnowie wniosek o nadanie jego imienia jednej z ulic tarnowskich. Wniosek ten zostanie za kilka dni powtórzony przez radnego niezależnego Marka Ciesielczyka.

13 października 2012 dr Marek Ciesielczyk (jako przedstawiciel tarnowskiego stowarzyszenia UCZCIWOŚĆ) uczestniczy w pierwszym zjeździe, założonego przez Pawła Kukiza ruchu ZMIELENI.PL – patrz:
http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/pierwszy-zjazd-ruchu-zmielenipl-pawla-kukiza.html

Odnotować należy także udział Marka Ciesielczyka w kongresie Platformy Oburzonych (zorganizowanym przez Pawła Kukiza i Janusza Sanockiego) w Stoczni Gdańskiej 16 marca 2013 – patrz:
http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/forum-oburzonych-w-historycznej-sali-bhp-stoczni-gdanskiej.html?page=1

29 września 2013 ma miejsce kolejne forum tego typu w sali NOT w Warszawie, na którym Paweł Kukiz i Janusz Sanocki zapowiadają zorganizowanie ruchu społecznego, który obali pomagdalenkowy, szkodliwy dla Polski system polityczny. W spotkaniu bierze aktywny udział także Marek Ciesielczyk.
– patrz: http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/powstaje-nowy-ruch-spoleczno-polityczny-ktory-chce-wziac-udzial-w-wyborach.html

13 stycznia 2015 jeden z liderów stowarzyszenia OBURZENI, Marek Ciesielczyk udowadnia, iż funkcjonująca w Polsce, absurdalna ordynacja wyborcza generuje liczne problemy organizacyjne, mogące prowadzić w rzeczy samej do zafałszowania wyborów, składa protest wyborczy, który sąd tarnowski uznaje za słuszny i wybory samorządowe w Tarnowie (w jednym okręgu) zostają unieważnione.
patrz: http://oburzeni.pl/oburzony-marek-ciesielczyk-doprowadza-uniewaznienia-wyborow/

Na wiosnę 2015 tarnowski lider stowarzyszenia OBURZENI, Marek Ciesielczyk organizuje akcję zbierania podpisów i poparcia dla kandydującego na urząd Prezydenta RP Pawła Kukiza – patrz:
https://www.youtube.com/watch?v=2_rUcOA3ks8   oraz
http://tarnow.in/marek-ciesielczyk-warto-glosowac-na-pawla-kukiza/

29 maja 2015 z inicjatywy Marka Ciesielczyka powstaje Tarnowski Komitet Refenedalny, który obejmuje swym działaniem 7 powiatów: miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki. Komitet ma monitorować prawidłowość przygotowania oraz przebiegu referendum zarządzonego na 6 września 2015, w którym obywatele wypowiedzą się m.in. na temat zmiany ordynacji wyborczej na JOW.
Kontakt z Tarnowskim Komitetem referendalnym:
tel.: 601 255 849
e-mail: tarnowski.komitet.referendalny@gmail.com

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/Tarnowski.Komitet.Referendalny
SALON24:
http://tarnowski.komitet.referendalny.salon24.pl/

DSC06962