TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY a PRAWO GRAWITACJI

Drodzy Państwo,
Demokracja to rządy większości nad mniejszością.

„Podstawową zasadą demokracji są rządy większości, która powinna respektować prawa mniejszości. Jednak może dojść do zachwiania takiej sytuacji, kiedy to większość przestaje się liczyć z mniejszością, która posiada swoje prawa zapisane w konstytucji. Ponadto wszystko odbywać się może zgodnie z prawem, bowiem większość w wolnych wyborach ma możliwość przegłosować swoją wolę, narzucić mniejszościom swoje potrzeby, jest potężniejsza, stanowi faktyczną siłę.”

Mamy tu wszakże do czynienia, nie z dyktatura większości jako takiej, lecz z działaniem przedstawicieli większości w stosunku do przedstawicieli mniejszości, a de facto w stosunku do całego społeczeństwa jako takiego – częstokroć podzielonego.
Czy taka większość parlamentarna wsparta Prezydentem R.P. może wszystko – to inne pytanie.
Może przegłosować taką czy inną ustawę, zmienić zasady ustrojowe państwa, czy zmianę systemu sprawowania władzy.

Każda władza dąży do zniesienia otaczających ją ograniczeń. Ograniczeniem dla takiej władzy może być jedynie inna władza lub prawo naturalne.

Wyobraźmy sobie sytuację, że Ustawodawca pod osłoną nocy , albo w biały dzień uchwala ustawę sankcjonującą przepadek oszczędności na kontach obywateli, albo ustawę nakazującą ujawnienie wszystkich bez wyjątku składników majątkowych obywateli pod rygorem ich konfiskaty przez państwo w przypadku nieujawnieni.

Pójdźmy dalej w naszych rozważaniach, wyobraźmy sobie akt Ustawodawcy znoszący na zawsze powszechne prawo ciążenia, albo zabraniający matkom, pod karą wieloletniego łagru, czy więzienia wychowywania własnych dzieci.

Wyobraźmy sobie, ze ustawodawca – większość sejmowa i senacka + Prezydent tworzą nowe ustawy rasowe, czy też dokonują segregacji klasowej, czy społecznej społeczeństwa.
Przeciętnego wyborcy nie interesuje działanie najwyższych organów państwa, to bardziej sprawa elit, które ponoszą szczególna odpowiedzialność za przyszłość Narodu i Państwa.
U kresu PRL-u powstały demokratyczne organy służące kontroli władzy i strzegące – przynajmniej teoretycznie praw obywateli – Trybunał Konstytucyjny (1986), Rzecznik Praw Obywatelskich (1987) oraz Naczelny Sąd Administracyjny (1980).

Ówczesna władza, poprzez działanie tych organów, poprzez samo ich istnienie dokonała aktu samoograniczenia cedując część władztwa poprzez powyższe organa pośrednio na Obywateli.
Życzmy dzisiaj Nowej Władzy , aby planowana rewolucja odbyła się bezkrwawo, albo nie odbyła się wcale.

Życzmy Nowej Władzy mądrości, powściągliwości i dalekowzroczności.
Życzmy Nowej Władzy spokojnych i sprawiedliwych rządów, aby Obywatele byli coraz bogatsi, byśmy nie emigrowali za chlebem, by Nowa Władza usprawniła prawo podatkowe w kierunku: zmniejszenia indywidualnych obciążeń podatkowych podatników, zwiększenia wpływów do budżetu państwa i samorządów oraz zmniejszenia mitręgi i biurokracji przedsiębiorców.
Pomóżmy Nowej Władzy.

Podpowiadajmy najlepsze rozwiązania dla polskich firm: małych , średnich i dużych. Mamy zapewne w Polsce mądrych ekonomistów, którzy są w stanie zaprojektować rozwój polskiej gospodarki.

My – Przedsiębiorcy sami wiemy co jest dobre dla naszych firm, pracowników, dla całej gospodarki.

W przeciwieństwie do polityków za ewentualne błędy płacimy własnymi pieniędzmi, a nie pieniędzmi Podatników.

Wskażmy Nowej Władzy właściwe kierunki rozwoju.
Życzmy sobie w 2016 roku , by nadszedł lepszy czas, lepszy czas dla Przedsiębiorców, Podatników, Pracowników lepszy czas dla wszystkich Polaków.

Wojciech Papis
Stowarzyszenie Obywatele i Sprawiedliwość
Stowarzyszenie Oburzeni www.oburzeni.pl
przedsiębiorca