Walne Zebranie stowarzyszenia OBURZENI

Rada Koordynacyjna stowarzyszenia OBURZENI podjęła uchwałę w sprawie odbycia Walnego Zebrania członków w dniu 27 listopada 2016, czyli w niedzielę w Warszawie w lokalu Klubu GYM przy ul. Chlewińskiej 18. Początek zebrania godz. 11 30.

Głównym celem Walnego Zebrania jest przyjęcie poprawek do Statutu. Termin, miejsce oraz porządek obrad, w tym propozycje zmian Statutu, zostały już wcześniej przesłane członkom stowarzyszenia.

P.S. Wiceprzewodniczący OBURZONYCH w TELWIZJI REPUBLIKA – kliknij tutaj: