Wieczyste użytkowanie co dalej?

Wieczyste użytkowanie co dalej?

Wieczyste użytkowanie przechodzi na własność, znikną coroczne opłaty?

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa od 1 stycznia 2017 zapowiada likwidację użytkowania wieczystego. Zmiany dotyczyć będą wszystkich osób posiadających lokale w budynkach wielorodzinnych. Z mocy prawa zostaną one uwłaszczone na gruncie, na którym stoi dom. Tym samym zniknie konieczność wnoszenia corocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. A wiążą się z tym niemałe kwoty. W przypadku działek oddanych na cele mieszkaniowe opłata wynosi 1 proc. wartości gruntu i może być aktualizowana co trzy lata. – Dziś, aby wystąpić o przekształcenie we własność, potrzebna jest zgoda mieszkańców posiadających ponad połowę udziałów w nieruchomości… przekształcenie zablokować może sprzeciw jednego mieszkańca, a wówczas sprawa trafia do sądu. Resortowa inicjatywa ma tę ścieżkę radykalnie skrócić. – Zakłada się przekształcenie z mocy ustawy wszystkich udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności gruntu. Pod warunkiem jednak, że nieruchomość została zbudowana i oddana na cele mieszkaniowe – potwierdza resort infrastruktury i budownictwa. To, czy i ile za przekształcenie trzeba będzie zapłacić, nie zostało jeszcze przesądzone.
Zapowiedź ukazała się tuż przed posiedzeniem Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, na której miała być rozpatrzona petycja – projekt ustawy Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE ws. obniżenia stawek opłat wieczystego. Wcześniej wspólnym głosem rządu i opozycji projekty Stowarzyszenia w zakresie nieodpłatnego przekształcenia, możliwości przekształcenia udziału wieczystego czy obniżenia stawek zostały odrzucone przez sejmową komisję petycji. Oceniając zapowiedź Ministerstwa, dr Daniel Alain Korona prezes Stowarzyszenia Interesu Społecznego „WIECZYSTE” stwierdził: Kwestia wysokości opłat wieczystego użytkowania stała się poważnym problemem społecznym. Istniejące procedury prawne tylko z pozoru chroniły użytkowników wieczystych, w rzeczywistości doprowadziły do szeregu patologii i do dramatycznych sytuacji ludzkich. Z problemem tym Stowarzyszenie mierzy się od wielu lat i stwierdza, iż bez radykalnych zmian (w zakresie obniżenia opłat i realnej możliwości przekształcenia nieruchomości mieszkaniowych) nie nastąpi „dobra zmiana” w tej dziedzinie. Cieszy nas zapowiedź inicjatywy w zakresie automatycznego przekształcenia, ale jak brzmi powiedzenie „diabeł tkwi w szczegółach”. Problemem bowiem może być wysokość odpłatności za przekształcenie, jeżeli będzie niewłaściwie ustalone. Stowarzyszenie będzie monitorowało propozycje rządowe i przedstawi swoje uwagi.

SERWIS21 – 12 kwietnia 2016