Witajcie w piekle

Witajcie w piekle   

  • Reprezentatywnym przykładem dla zobrazowania procederu eksmisyjnego jest sprawa p. X z jednej z postkomunistycznych spółdzielni. Pan X  zajmował lokatorskie mieszkanie o powierzchni około 72 m2.
  • Popadł w zatarg z prezesem (byłym wpływowym członkiem PZPR) za próbę jego odwołania ze stanowiska.
  • Przy okazji naraził się też prokuratorowi i sędziemu związanemu ze spółdzielnią.
  • Spór z nomenklaturową kastą na początek poskutkował zniszczeniem firmy Andrzeja i odcięciem od dochodów.
  • Następnie władze spółdzielni trzymając lokatora w pułapce tytułu lokatorskiego, metodycznie wielokrotnie pozywały go do sądu o zapłatę.
  • X znalazł się w potrzasku. 
  1. Według komunistycznego prawa nie mógł bez zgody zarządu zamienić ani sprzedać mieszkania. 
  2. Nie mógł wziąć kredytu pod zastaw.
  3. Prezes konsekwentnie nie godził się na zamianę ani tym bardziej odpracowanie należności. Chcąc zniszczyć X ekonomicznie, ale i również złamać psychicznie, regularnie kierował sprawy o zapłatę.


Kalendarium procesów sądowych o zapłatę


1. Pierwszy nakaz zapłaty z sądu rejonowego jest 5 grudnia 2003 r.

– należność główna eksploatacja – 9.348,48 zł
– należność główna odsetki – 700,48 zł
– odsetki ustawowe od kwoty 9.348,48 zł za okres od 01.11.2003 do 3.06.2012 r.
– koszty sądowe (w tym zastępstwo procesowe) – 2.615,90 zł
– koszty klauzuli – 66,00 zł
– koszty komornicze – 580,30 zł
Razem koszty – 23.261,11 zł


2. Wyrok sądu rejonowego z dnia 26.07.2006 r.
– należność główna eksploatacja – 5.017,18 zł
– należność główna odsetki – 293,01 zł
– odsetki ustawowe od kwoty 5.017,18 zł za okres od 01.05.2006 r. do 14.06.2012 r. – 3798,06 zł
– koszty sądowe (w tym zastępstwo procesowe) – 1869,00 zł
– koszty klauzuli z dnia 15.09.2006 r. – 66,00 zł
– koszty klauzuli z dnia 29.07.2010 r. – 66,00 zł
– koszty komornicze – 5.718.05 zł
Razem koszty – 16.827,30 zł

3. Wyrok sądu rejonowego z dnia 28.05.2008 r.

– koszty sądowe (w tym zastępstwo procesowe) – 2.417,00 zł
– koszty klauzuli – 66,00 zł
Razem koszty – 2.483,00 zł


4. Wyrok sądu rejonowego z dnia 24.06.2008 r.

– koszty sądowe (w tym zastępstwo procesowe) – 1.217,00 zł
– koszty klauzuli – 66,00 zł
Razem koszty – 1283,00 zł


5. Nakaz zapłaty sądu rejonowego z dnia 28.05.2009 r. i wyrok sądu rejonowego z dnia 21.12.2009 r.

– należność główna eksploatacja – 14.380,45 zł
– należność główna odsetki – 1.886,06 zł
– odsetki ustawowe od kwoty 14.380,45 zł za okres od 01.04.2009 r. do 14.06.2012 r. – 5.997,63 zł
– koszty sądowe (w tym zastępstwo procesowe) – 3.435,00 zł
– koszty klauzuli – 66,00 zł
– koszty klauzuli – 66,00 zł
Razem koszty – 25.831,14 zł

6. Nakaz zapłaty sądu rejonowego z 31.08.2011 r.

– należność główna eksploatacja – 16.255,10 zł
– należność główna odsetki – 2.392,73 zł
– odsetki ustawowe od kwoty 16.255,10 zł za okres od 16.06.2011 r. do 14.06.2012 r. – 2.113,15 zł
– koszty sądowe (w tym zastępstwo procesowe) – 2.650,25 zł
– koszty klauzuli – 6,00 zł
Razem koszty – 23.417,23

7. Postanowienie sądu okręgowego z dnia 27.04.2012 r.

– koszty sądowe (zastępstwo procesowe) 1217,00 zł
– koszty postępowania zażaleniowego – 330,00 zł
Razem koszty – 1.547,00 zł


8. Powództwo o eksmisję z piwnicy.

– koszty sądowe – 217,00 zł


9. Opłata od pełnomocnictwa o przywrócenie członkostwa – 17 zł

Eksmisję z mieszkania wykonano 15 czerwca 2011 r.


Łącznie wygenerowane koszty w postępowaniach sądowych (i pozostałe koszty) wyniosły 94.883,78 zł. Kwotę tę następnie odliczono od ceny mieszkania uzyskanej w licytacji. W niniejszej sprawie mieszkanie 72 m2 Sprzedano na licytacji za 156 tys. złotych.