Wynik wyborów

                                                         Wyniki wyborów Prezydenta RP 2015 rok

OBURZENI jako Stowarzyszenie  Obywatelskie, zachęcamy do współdziałania w kontroli wyników wyborów z dnia 10 maja 2015 roku na Prezydenta RP.

Rekomendujemy współdziałanie z RUCHEM KONTROLI WYBORÓW, który deklaruje, że „Nie mamy zaufania do systemu wyborczego i dlatego musimy jako obywatele przypilnować wyborów na każdym etapie oddawania i liczenia głosów! Wybory w naszym Kraju są fałszowane ale położymy temu kres!”

Polecamy czynne przekazywanie wyników wyborów z obwodowych komisji wyborczych poprzez strony: www. stopfalszowaniuwyborow.pl rejestracja do RKW: ruchkontroliwyborow.pl, kontakt do przesyłania formularza zgłoszeniowego: biuro@stopfalszowaniuwyborow.pl”. Róbmy zdjęcia protokółów obwodowych komisji i przesyłajmy je zgodnie z dyspozycjami umieszczonymi na w/w adresach.

Włączmy się w zachodzące zmiany w polskiej polityce. Nie pozwólmy na oszukiwanie nas przez rządzących. 

Z poważaniem

Jan Szymański