Za: interwencją CBA i przeciw: „mafii” podręcznikowej

patrz film:

Wystąpienia dra Marka Ciesielczyka na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie 28 maja 2015:
– wniosek o zbadanie oświadczeń majątkowych urzędników i radnych pod kątem zgodności podanych cen działek i domów,
– protest przeciwko astronomicznej premii dla dyrektora szpitala,
– zakwestionowanie wydatków na kolejne nowe etaty w urzędzie,
– kto i dlaczego przyznał nagrodę wiceprezydentowi miasta odpowiedzialnemu za inwestycje, które pogrążyły Tarnów,
– krytyka antydemokratycznych działań większości w Radzie Miejskiej,
– co się dzieje z budżetem obywatelskim?
– żądanie rozszerzenia pomocy dla rodzin wielodzietnych i walki z „mafią” podręcznikową

Niżej wystąpienie nt. 25-lecia samo-nie-rządu w Polsce i w Tarnowie:
https://www.youtube.com/watch?v=7yeEaoZA-Zg