Żądamy natychmiastowej dymisji Bieńkowskiej!

Uchwała Walnego Zebrania stowarzyszenia OBURZENI

z 11 listopada 2015

Nowe władze stowarzyszenia OBURZENI

W dniu 11 listopada 2015 w Warszawie odbyło się IV. Walne Zebranie członków stowarzyszenia OBURZENI, które m.in. zmieniło Statut stowarzyszenia, podjęło uchwałę (patrz niżej), domagającą się natychmiastowej dymisji komisarza Elżbiety Bieńkowskiej, a także wybrało nową Radę Koordynacyjną w składzie:

Przewodniczący – Antoni Gut – przedsiębiorca, b. Wiceburmistrz Bielan

v-ce Przewodniczący – dr Marek Ciesielczyk – politolog, publicysta, radny Rady Miejskiej w Tarnowie

v-ce Przewodniczący – Jan Szymański – zarządzający i administrujący nieruchomościami

Sekretarz – Wojciech Papis – przedsiębiorca

Skarbnik – Tomasz Kucharczyk – adwokat

Członek Rady – Paweł Połanecki – b. v-ce Przewodniczący Sejmiku Woj. Mazowieckiego

Rada Koordynacyjna stow.Oburzeni

Uchwała Walnego Zebrania stowarzyszenia OBURZENI:

Do:
Sz. P. Andrzej Duda
Prezydent RP
(przyszła) Rada Ministrów RP
(na ręce przyszłej p. Premier Beaty Szydło)
Sejm RP
(na ręce p. Marszałka Marka Kuchcińskiego)

 

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni członkowie Rządu RP
Szanowni Posłowie RP

IV. Walne Zebranie stowarzyszenia OBURZENI, które odbyło się w Warszawie w dniu 11 listopada 2015 roku, apeluje, aby zarówno Prezydent RP jak i Rada Ministrów i Sejm RP podjęli wszystkie możliwe kroki, by ze stanowiska Komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Komisji Europejskiej została natychmiast odwołana pani Elżbieta Bieńkowska.

Naszym zdaniem tak ważnej funkcji w strukturze zarządzającej Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem, nie może pełnić obywatel RP, wyrażający się w nieodległej przeszłości w sposób go kompromitujący, który uznać można za pogardliwy wobec nas Polaków (np. Bieńkowska do szefa CBA nt. pensji znajomej: „Mówi, ja dostawałam… 6 tysięcy… Rozumiesz to? Albo złodziej, albo idiota… To jest niemożliwe, żeby ktoś za tyle pracował…”).

Uważamy, iż ta i inne wypowiedzi p. Bieńkowskiej dyskredytują ją całkowicie jako wysokiego urzędnika Unii Europejskiej oraz obywatela RP, rekomendowanego wcześniej na stanowisko Komisarza przez władze RP.

Teraz powinny one – według stowarzyszenia OBURZENI (i zapewne większości Polaków) doprowadzić jak najszybciej do dymisji pani Bieńkowskiej i powołania na to stanowisko Polaka, który godnie będzie sprawował swój urząd.
W imieniu Walnego Zebrania stowarzyszenia OBURZENI
Rada Koordynacyjna stowarzyszenia Oburzeni:

Antoni Gut – Przewodniczący
dr Marek Ciesielczyk – v-ce Przewodniczący
Jan Szymański – v-ce Przewodniczący
Wojciech Papis – Sekretarz
Tomasz Kucharczyk – Skarbnik
Paweł Połanecki – Członek Rady

Warszawa, 11 listopada 2015