Założenia programu

Podstawy programu Adama Kasprzykowskiego

  1. Całkowite zniesienie uprzywilejowania Posłów. Jest idea aby wybrani z listy Kukiz 15 Posłowie od razu zrzekli się immunitetu-popieram. Trzeba o to walczyć
  2. Walka z bezrobociem, w tym zapobieżenie emigracji młodych ludzi musi zacząć się od naprawy systemu edukacji, który jest kompletnie niedostosowany do rynku pracy. Jako wieloletni nauczyciel postuluje powrót do dawnego modelu /szkoła podstawowa, liceum/-zdaje sobie doskonale sprawę z tego z jakimi reperkusjami wiąże się to dla samych nauczycieli. Należy jednak myśleć przyszłościowo i budować zdrową edukacje dla przyszłych pokoleń. Gimnazjum się nie sprawdziło w każdym aspekcie-wychowawczym i edukacyjnym. Należy przemodelować system egzaminów zewnętrznych. Dążąc tępo do standardów unijnych z matury zrobiono kpinę. Z jednej strony jest banalnie prosta/w części humanistycznej/ i wymaga w przypadku np. jęz. polskiego jedynie umiejętności czytania ze zrozumieniem, z drugiej-klucz odpowiedzi dla Egzaminatora to kompletne nieporozumienie-nie daje uczniowi żadnej swobody wypowiedzi.
  3. Wycofanie obowiązkowej matury z matematyki!-to nieporozumienie. Już dziś co trzeci, czwarty uczeń jej nie zdaje. Jak się to ma do wolności wyboru? Dlaczego humaniści mają obowiązkowo zdawać matematykę?
  4. W gospodarce proponuje zastosować najprostsze i najbardziej skuteczne wzory z XX-lecia międzywojennego. Przede wszystkim interwencjonizm Państwowy, inwestycje państwowe, zaprzestanie bezmyślnej prywatyzacji polskich zakładów dla doraźnych korzyści obecnie rządzących. Postuluje stworzenie strategii i wielkiej inwestycji na wzór Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dzisiejszy rząd nic nie robi , nie inwestuje , jedynie administruje.
  5. Wcielenie w życie idei Państwa świeckiego-wyprowadzenie religii ze szkół, rozliczenie nieuczciwej działalności Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, przemodelowanie Funduszu Kościelnego w dobrowolny podatek płacony przez wiernych. Szanując polski Kościół pragnę tylko wcielić w życie idee aby oddać „co boskie Bogu, co cesarskie Cesarzowi.
  6. W polityce zagranicznej zastosowanie twardej polityki zbliżonej do polityki Orbana . Brońmy polskiej racji stanu! Nie pogarszajmy stosunków z Rosją! UE a także USA napuszczają nas przeciwko niej -politycy się na to nabrali. Nie jest interesem Polski żaden ściślejszy sojusz z Ukrainą.
  7. Należy zmienić Konstytucje, która jest martwa, łamana na każdym kroku przez władze państwowe, w wielu punktach ze sobą sprzeczna. Powinniśmy zmierzać do systemu prezydenckiego wzorowanego na USA. Silna pozycja wykonawcza Prezydenta ale jednocześnie bardzo szeroki wachlarz samorządności. Należy ułatwić i usprawnić realizacje różnych form demokracji bezpośredniej. W ramach idei oddawania władzy obywatelom ułatwić im inicjatywę ustawodawczą, wprowadzić veto ludowe . W wielu sytuacjach kontrowersyjnych/np światopoglądowych-organizować referenda, w których wola obywateli niezależnie od frekwencji była by wiążąca

To moje priorytety strategiczne w dużym skrócie. Zainteresowanych polemiką i doprecyzowaniem przeze mnie mojej strategii zapraszam na maila

akasprzykowski@go2.pl