Zapraszam do współpracy w sprawie zmiany ustawy o referendum na obligatoryjne

Chcemy zmian! Chcemy, aby Polska była dla nas Matką, a nie jak obecnie -zdemoralizowaną urzędniczką czy sędziną.

Najwyższy czas, aby prawo obywateli do referendum stało się przedmiotem debaty publicznej i aby sejm zmienił ustawę o referendum na obligatoryjne.

Nie ma zgody na „demokratyczne wyrzucanie do kosza” wniosków o referendum – podpisanych przez obywateli. Nie ma zgody na totalitarne praktyki sejmu i sposób, w jaki posłowie potraktowali wniosek o referendum w sprawie „sześciolatków”.

To nie może się powtórzyć!

Wszystkich rozumiejących ważność tej sprawy, zapraszam do dyskusji i do działania.

W najbliższym czasie grupa osób z całej Polski zainicjuje powstanie Ogólnopolskiego Komitetu „REFERENDUM”. Razem doprowadzimy do zmiany ustawy o referendum.

Zapraszam wszystkich do udziału w pracach Komitetu.

Antoni Gut
tel 531 825 787 oburzeni1@gmail.com