Zarządzanie w spółdzielniach

Zarządzanie w spółdzielniach

Jazgot jaki ostatnio podniosły „elyty” PO, „swetru”, PSL/ZSL, SLD/PZPR, przy pomocy zdominowanych przez siebie mediów elektronicznych i pisanych, to nie tylko „kwik świń odcinanych od koryta”.  To także, obawa przed UDOKUMENTOWANYM pokazaniem ich PRAWDZIWYCH TWARZY, „towarzyszy” z komitetów zakładowych, powiatowych i wojewódzkich „nieboszczki partii”. Twarzy funkcjonariuszy ówczesnej policji politycznej i jej WSPÓŁPRACOWNIKÓW, czyli TW zajmujących  do dzisiaj lukratywne funkcje  i  stanowiska. 

Zapowiedź ujawnienia przez obecny rząd i jego przedstawicieli  budzi AGRESJĘ. 

OCZYWIŚCIE TW   w  spółdzielczości mieszkaniowej  jest  mnóstwo.  Zgodnie z zasadą, że „nie musisz się interesować polityką, bo ona  sama interesuje się tobą, możemy powiedzieć … gdzie nie spojrzeć, we władzach spółdzielczości wszelakiego szczebla , na eksponowanych stanowiskach prezesów i ich zastępców, na stanowiskach przewodniczących i członków RN, znajdujemy tych „towarzyszy” i TW, a także byłych oficerów, niesławnej pamięci, WSI.  

W wpisie http://temidacontrasm.info/capo-di-tutti-capi/ zaprezentowana została osoba, niejakiego A. Domagalskiego. On nie tylko jest tym tytułowym „capo di tutti capi”, on także „reprezentuje” polską SPÓŁDZIELCZOŚĆ na forum międzynarodowym  i „ten szef wszystkich szefów ustawia  wszystkich”.   Co faktycznie reprezentuje, każdy kto nie jest „lemingiem”, łatwo odpowie.

W tymże wpisie można przeczytać o kolejnym TW, prezesie zarządu SM, zaciekle broniącego swojego stołka i zwalczającego aktywnych członków SM, którą chce niepodzielnie władać: Zbigniew Gawron – prezes zarządu SBM „Zachód” „Bohater” wielu artykułów ostatnio:  http://temidacontrasm.info/czlonkostwo-przywrocone/ Kim jest ten „pon”? Oto dokumenty (bez komentarza). Większość brzydzi się komentowania  materiałów źródłowych, pozostawiając ocenę tego osobnika czytelnikom. Ten wpis znajdziecie też na FB. UDOSTĘPNIAJCIE. https://www.facebook.com/temidacontrasm/. Między innymi sławny z relegowania niewygodnych członków spółdzielni.

Informuję, że 09.12.2015 r. wyrokiem SSO w Warszawie Krystyna Dymek przywróciła w poczet członków SBM ZACHÓD w Warszawie pięciu członków byłej Rady Nadzorczej tej spółdzielni, którzy zostali ze spółdzielni relegowani przez prezesa jej zarządu zwanego przez nas faryzeuszem.  Sąd uchylił pięć uchwał z dnia 24 marca 2014 r. Tymi uchwałami statusu członka spółdzielni przez nową radę nadzorczą pozbawieni zostali byli radni SBM ZACHÓD:Antoni Przechrzta, Jan Siekierka, Marek Wielicki, Henryk Franczak i Joanna Godlewska.  

W uzasadnieniu wyroku Sędzia Krystyna Dymek orzekała co następuje : Uchwały o wykluczeniu członków należało uchylić, ponieważ wskazane w tych uchwałach   przyczyny wykluczenia nie potwierdziły się w postępowaniu dowodowym. Są one również sprzeczne zarówno z Prawem Spółdzielczym jaki Statutem   Spółdzielni, które mówią, że wykluczenie członka ze spółdzielni jest  szczególną represją stosowaną w wypadkach uporczywego działania na szkodę spółdzielni a w tym przypadku było wręcz przeciwnie. Jak zeznał prezes zarządu spółdzielni Zbigniew Gawron było to jednorazowe działanie tylko w przedmiocie odwołania poprzedniego   zarządu. Zdaniem zeznającego, gdyby do tego nie doszło, nie doszłoby do wykluczenia.

Jako   członkowie Rady Nadzorczej mieliście państwo prawo i obowiązek działania, sprawdzania i nadzorowania pracy spółdzielni. Jeżeli spółdzielnia jako całość nie była zadowolona z państwa pracy to wystarczającym skutkiem niezadowolenia mogło być odwołanie Was z rady nadzorczej a nie wykluczenie ze spółdzielni. Wykluczenie ze spółdzielni nosiło cechy odwetu za podjęte działania, ponieważ przyczyny wskazane    w uzasadnieniu uchwał dotyczących wykluczenia w ogóle nie zostały potwierdzone w postępowaniu.

Zarzut narażenia spółdzielni na koszty związane z organizacją  Walnego Zgromadzenia był zarzutem bezzasadnym dlatego, że obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia wynikał w tym   przypadku z ustawy o spółdzielniach i państwo wykonywali w tych okolicznościach tylko   swoje obowiązki. Sąd obciążył kosztami wpisu i zastępstwa procesowego SBM ZACHÓD.

Wyrok pozwala wyrazić uznanie dla SSO Krystyny Dymek w Warszawie .