Historia OBURZONYCH

Historia OBURZONYCH

1. Paweł Kukiz  Paweł Kukiz – inicjator ruchu Zmielonych, Platformy Oburzonych i FORP.

Czy powstanie ruchu OBURZONYCH położy kres monopolowi partyjnemu na polskiej scenie politycznej?

29 września 2013
w Warszawie przedstawiciele blisko 100 różnych organizacji z całej Polski, nie akceptujących obecnej sytuacji społeczno-polityczno-ekonomicznej w Polsce, postanowili, iż powstały ruch OBURZONYCH – FORP -(któremu przewodził wówczas Paweł Kukiz) wystawi niezależne listy w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Już od kilku lat aktywni społecznie ludzie, którzy nie identyfikowali się z żadną z obecnych w Sejmie partii, usiłowali stworzyć jakąś alternatywę polityczną. Systematycznie dochodziło w różnych częściach Polski do spotkań i prób zjednoczenia pozaparlamentarnej opozycji – patrz np.:
http://nowa.partia.salon24.pl/222950,nowa-partia-antypartia-poza-ukladem

31 marca 2012
w Warszawie jeden z czołowych działaczy Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, b. burmistrz Nysy, Janusz Sanocki zorganizował Kongres Protestu pod hasłem: „O likwidację III RP – państwa postkomunistycznych sitw! O Rzeczpospolitą Wolnych Polaków!” – patrz:
http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/kongres-protestu-w-warszawie-31-marca-2012.html
Relacja filmowa z Kongresu Protestu patrz:
https://www.youtube.com/watch?v=7DrsgZevuNA

2. Janusz Sanocki  Janusz Sanocki – inicjator Kongresu Protestu

13 października 2012
w Łodzi znany piosenkarz Paweł Kukiz zwołał zjazd swego ruchu Zmieleni.pl – patrz:
http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/pierwszy-zjazd-ruchu-zmielenipl-pawla-kukiza.html
Relacja filmowa ze zjazdu Zmielonych:
http://www.youtube.com/watch?v=v9uvwUT0QhY

16 marca 2013
w słynnej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, pod patronatem szefa „Solidarności”, Piotra Dudy odbył się z kolei zjazd ponad 100 stowarzyszeń, komitetów, organizacji i związków z całej Polski, których przedstawiciele ostro krytykowali funkcjonowanie systemu politycznego w naszym kraju. Zgromadzenie to media nazwały „Platformą Oburzonych” – patrz:
http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/forum-oburzonych-w-historycznej-sali-bhp-stoczni-gdanskiej.html
Relacja filmowa ze spotkania „Platformy Oburzonych”
http://www.youtube.com/watch?v=ZO-rk72h-58

29 września 2013
w/w Janusz Sanocki oraz Paweł Kukiz zorganizowali kolejny kongres tego typu w Warszawie (zjazd Federacji Obywatelskich Ruchów – Polska – FORP), na którym 132 przedstawicieli różnych organizacji społecznych przyjęło poniżej zaprezentowaną deklarację:

„Zebrani w Warszawie w dniu 29 września 2013 r. przedstawiciele organizacji społecznych, stowarzyszeń – obywatele Rzeczpospolitej zdecydowanie stwierdzamy, iż obecny system polityczny państwa polskiego nie gwarantuje przestrzegania podstawowych praw obywatelskich i zasady suwerenności Narodu.
Zapisana w 4 art. Konstytucji zasada zwierzchnictwa Narodu nie jest przestrzegana. Jest to źródłem wielu patologii w życiu publicznym, fatalnego funkcjonowania Sejmu, instytucji wymiaru sprawiedliwości, niekontrolowanego rozrostu biurokracji i wzrostu obciążeń podatkowych co w konsekwencji prowadzi do bezrobocia i zmarnowania energii Polaków.
Będziemy dążyć do przywrócenia fundamentalnej zasady suwerenności Narodu i zmiany obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenia wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych (JOW), tak by umożliwić Polakom realną kontrolę nad wybranym posłem i przywrócić obywatelom bierne prawo wyborcze. Obecnie na skutek patologicznej ordynacji wyborczej pełną kontrolę nad posłami sprawują wodzowie partii.
Będziemy dążyć do ustanowienia społecznej kontroli nad działalnością wymiaru sprawiedliwości przez wprowadzenie zasady wybieralności sędziów i prokuratorów, wprowadzenie instytucji ław przysięgłych, kontroli senatu nad działalnością sądów i przywrócenia instytucji rewizji nadzwyczajnej, a także pełne nagrywanie wszystkich rozpraw sadowych oraz dopuszczenie do udziału w procesach stowarzyszeń obywatelskich.
Nie ufamy partiom politycznym, które ukształtowane w patologicznym systemie wyborczym nie reprezentują wyborców.
Zapraszamy wszystkich do tworzenia z nami Niepartyjnej Niezależnej Listy Wyborczej w wyborach parlamentarnych, tak by umożliwić realizację niezbędnych dla Polski zmian.”

Artykuł na ten temat:
http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/powstaje-nowy-ruch-spoleczno-polityczny-ktory-chce-wziac-udzial-w-wyborach.html

Relacja filmowa ze zjazdu FORP:
http://www.youtube.com/watch?v=cHKwuw_w43o

Po tym warszawskim zjeździe FORP Oburzeni zorganizowali szereg spotkań w różnych częściach Polski:
26 października 2013 – w Łodzi – patrz artykuł:
http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/oburzeni-spotykaja-sie-po-raz-kolejny-w-lodzi.html
Relacja filmowa ze spotkania w Łodzi:
http://www.youtube.com/watch?v=Qb0QgMZCdK0

9 listopada 2013 – w Świdniku koło Lublina – patrz artykuł:
http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/kolejne-spotkanie-oburzonych-i-dyskusja-na-temat-mediow-niezaleznych.html
Relacja filmowa ze spotkania w Świdniku:
http://www.youtube.com/watch?v=3en3gtI-B7E

11 listopada 2013 w Tarnowie (Małopolska) tamtejszy działacz OBURZONYCH, dr Marek Ciesielczyk zorganizował spotkanie z mieszkańcami tego miasta pod hasłem: „Dlaczego Polska nie jest państwem demokratycznym, sprawiedliwym, wolnorynkowym i dlaczego nieuniknione jest powstanie nowego ruchu protestu?” – patrz artykuł:

http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/dr-marek-ciesielczyk-przedstawia-analize-obecnej-sytuacji-w-polsce-i-naszym-regionie-oraz-dzialania-nowego-ruchu-politycznego.html
Relacja filmowa ze spotkania dra Ciesielczyka z mieszkańcami Tarnowa:
http://www.youtube.com/watch?v=rAKO26MLTF0

16 listopada 2013 we Wrocławiu jeden z tamtejszych przedsiębiorców, Piotr Rybak zorganizował zjazd Ruchu Oburzonych, którzy zorganizowali się w ramach stowarzyszenia – patrz artykuł:
http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/zjazd-ruchu-oburzonych-we-wroclawiu.html
Relacja filmowa ze zjazdu Ruchu Oburzonych we Wrocławiu:
http://www.youtube.com/watch?v=Rn1x_4BB_Ac

8 grudnia 2013 roku w/w Marek Ciesielczyk spotkał się z mieszkańcami jednej z małopolskich wiosek – Gromnik (powiat tarnowski) – tytuł prelekcji: „Jak zlikwidować w Polsce „Tuskolandię” i zbudować na terenie naszego kraju prawdziwą demokrację?” – patrz artykuł:
http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/jak-zastapic-tuskolandie-prawdziwa-demokracja.html
Relacja filmowa ze spotkania dr, Ciesielczyka z mieszkańcami Gromnika:
http://www.youtube.com/watch?v=IgV4A6Yd6Yg

3. Marek Ciesielczyk dr Marek Ciesielczyk działacz OBURZONYCH z Tarnowa

14 grudnia 2013
w Warszawie odbyło się zebranie Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia OBURZENI, na którym przedstawiciele tego ruchu ze wszystkich 16 województw przyjęli deklarację programową oraz statut stowarzyszenia pod nazwą OBURZENI. Relacja z tego spotkania tutaj:
http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/powstalo-nowe-ugrupowanie-na-polskiej-scenie-politycznej-stowarzyszenie-obywatelskie-oburzeni.html

Film ze spotkania założycielskiego tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=7GVn7iJC814
Statut i program stowarzyszenia można odnaleźć na naszej stronie www.oburzeni.pl

25 lutego 2014

wyemitowana została przez ponadregionalne RADIO FAMA audycja na temat OBURZONYCH – „Dlaczego warto poprzeć OBURZONYCH” – patrz tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=ovFjZXIYV0Q

9 marca 2014

wiceprzewodniczący OBURZONYCH, dr Marek Ciesielczyk spotkał się z Polonią amerykańską w Chicago – relacja filmowa tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=-EvjohapfSE

22 kwietnia 2014

Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenie OBURZENI – KRS – 0000 504 349

 1 maja 2014
w Warszawie odbyło się Walne Zebranie OBURZONYCH, na którym m.in. zmieniono skład Rady Koordynacyjnej oraz Statut stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie 1 maja 2014 w Warszawie  Walne Zebranie w Warszawie 1 maja 2014

Relacja z tego spotkania tutaj:

http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/zdecydowani-rozbic-zamkniety-uklad-okraglego-stolu.html

Film:  https://www.youtube.com/watch?v=SQ31i_IWYUc

maj 2014

OBURZENI wycofali się z udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego po stwierdzeniu masowych oszustw wyborczych – szczegóły patrz tutaj:

http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/dowody-na-masowe-oszustwa-w-wyborach-w-parlamentu-europejskiego-w-polsce.html

13 i 14 czerwca 2014

odbyły się spotkania OBURZONYCH we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi – więcej informacji tutaj:

http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/oburzeni-skoro-nie-ma-panstwa-polskiego-to-my-je-stworzymy.html

Relacje filmowe:  https://www.youtube.com/watch?v=9_pGN4W0-f4

26 czerwca 2014

OBURZENI zorganizowali demonstrację przeciwko PO i PSL, żądając dymisji rządu Donalda Tuska – więcej informacji tutaj:

http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/zadamy-dymisji-rzadu-tuska-1371.html

Relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=20xYo9i_hFM

28 czerwca 2014

Miały miejsce z kolei spotkania OBURZONYCH we Włocławku oraz Gdański – więcej informacji tutaj:

http://oburzeni.salon24.pl/596071,cena-za-glowe-ciesielczyka

Relacje filmowe:  https://www.youtube.com/watch?v=6eXmgTF6_L4

12 lipca 2014

w Tarnowie odbyło się drugie nadzwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia OBURZENI, na którym prawie jednogłośnie podjęta została uchwała o współpracy w listopadowych wyborach samorządowych z Kongresem Nowej Prawicy Janusza Korwina-Mikke oraz wybrano nowe władze stowarzyszenia. Przewodniczącym rady Koordynacyjnej został Antoni Gut z Warszawy, wiceprzewodniczącym dr Marek Ciesielczyk z Tarnowa i Barbara Berecka z Lublina, skarbnikiem – Jan Szymański z Warszawy, sekretarzem – Paweł Połanecki z Mazowsza, zaś Przewodniczącym Komisji rewizyjnej Paweł Świerzowski z Małopolski, a jej członkami Maria Kondratowicz z Warszawy i Maciej Rysiewicz z powiatu gorlickiego w Małopolsce.

5. Walne Zebranie 12 lipca 2014 w Tarnowie  Walne Zebranie w Tarnowie 12 lipca 2014

Więcej informacji na temat tego Walnego Zebrania tutaj:

http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/oburzeni-chca-koalicji-z-kongresem-nowej-prawicy-janusza-korwina-mikke.html

Relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=u6HGsltuGiM

W lipcu 2014, zaledwie po sześciu miesiącach działalności, marka stowarzyszenia obywatelskiego OBURZENI stała się tak wartościową, iż podszywać się pod nią zaczęli różni (dziwni dodać należy)  ludzie…- jak bardzo „dziwni” pokaże przyszłość….

Także w lipcu 2014, zaledwie w ciągu kilku dni, udało się uruchomić, nową, jedyną oficjalną stronę internetową stowarzyszenia OBURZENI pod łatwym do zapamiętania adresem:

www.oburzeni.pl