Z najnowszej działalności stowarzyszenia OBURZENI

Stop oszustom w polityce!

OŚWIADCZENIE RADY KOORDYNACYJNEJ
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o działaniach i inicjatywach stowarzyszenia OBURZENI, które inicjują, sygnują i udostępniają różne osoby, nie mające nic wspólnego z naszym stowarzyszeniem, uprzejmie informujemy wszystkich Polaków oburzonych na bezprawie ludzi władzy, a więc polityków, urzędników, sędziów, prokuratorów, reżimowych dziennikarzy, banki i korporacje, że organizacją działającą formalnie, jest nasze stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI:

– zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000504349 

NIP 1182100155

Regon 147330551

– numer konta bankowego:  09 1020 1026 0000 1502 0241 7764

Oświadczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań osób posługujących się bez upoważnienia naszą nazwą i odwołujących się rzekomo w swej działalności do celów opisanych w naszym Statucie, deklaracjach i oświadczeniach.

Jednocześnie informujemy że jedyną oficjalną stroną stowarzyszenia OBURZENI jest strona www.oburzeni.pl

12.08.2014 r.
Antoni Gut
Przewodniczący

 *****

Oświadczenie – w sprawie tajnych współpracowników SB

Naród Polski walczący od prawie 300 lat z obcą przemocą i dominacją, mimo nieudanych powstańczych prób odzyskania pełnej podmiotowości politycznej, jako całość nigdy się nie złamał i nie uległ agresorom.

Problemem jednak przez cały ten czas pozostawało zachowanie części naszych rodaków, którzy dobrowolnie lub przymuszeni wikłali się we współpracę z obcymi służbami. Poczynając od jurgieltników i innych szkodników wysługujących się obcym dworom, poprzez targowicę, a skończywszy na szmalcownikach oraz tajnych i jawnych współpracownikach bezpieki.

Podjęta przez Sejm w 1992 roku uchwała lustracyjna dawała szansę na przerwanie tego procederu, dawała szansę na oczyszczenie polskiego życia politycznego z osób uwikłanych we współpracę ze służbami komunistycznej PRL. Niestety, uchwała nie została wykonana w sposób właściwy, co doprowadziło do upadku rządu Jana Olszewskiego i jednocześnie pozwoliło środowiskom tym na ponowną konsolidację.

Obecnie, po 22 latach od tamtego czasu, kiedy wyrosło już nowe pokolenie, oraz w obliczu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych – priorytetem nie powinny być urzędowe rozliczenia, ale raczej działania prowadzące do wybaczenia i jedności narodowej. Najwyższy czas zakończyć ten niechlubny okres naszych dziejów, w którym Polak szkodził Polakowi.

Polski interes narodowy wymaga od nas podjęcia się pracy na rzecz pojednania. Pierwszym krokiem do tego, jest przyznanie się winnych i zadośćuczynienie ofiarom. Kolejny to przebaczenie i pojednanie – jako akt prywatny. Suma tych aktów przybliży nas do celu, jakim jest narodowy akt pojednania.

Sprawa donosicielstwa i szkodzenia rodakom ma wymiar osobisty, ale również społeczny i narodowy. Wśród uwikłanych we współpracę ze służbami, są zwykłe kanalie i typy spod ciemnej gwiazdy, parające się tym procederem dla zysku, ale są tam także osoby uwikłane, ale nie współpracujące, nie donoszące, które zgodę na współpracę podpisały z obawy o bezpieczeństwo, albo w chwili słabości.

Mamy przekonanie, że sytuacja wtedy nie była czarno-biała i dlatego chcemy dać ludziom szansę. Nasza strona internetowa www.oburzeni.pl rozpoczęła akcję ujawniania zasobów IPN. Umożliwiamy złożenie na naszej stronie wyjaśnień i ewentualne przeproszenie osób skrzywdzonych. Tworzymy warunki do dyskusji, która – mamy taką nadzieję – doprowadzi do pojednania narodowego.

Umożliwiamy publiczne opowiedzenie czy opisanie tych tragedii życiowych. Dajemy możliwość chcącym publicznie opowiedzieć o swoich błędach, chcącym ujawnić kulisy oraz sprawców swych tragedii. Ta swoista katharsis oczyści atmosferę i przywróci zaufanie między Polakami. To pozwoli na przyjęcie tych „marnotrawnych synów” do naszych społeczności, dostaną szansę naprawienia błędów przeszłości. Polska jest Matką wszystkich Polaków, nie wolno nam z nikogo rezygnować.

*****

OŚWIADCZENIE RADY KOORDYNACYJNEJ

– w sprawie uhonorowania gen. Rozwadowskiego

Wyrażamy najwyższe uznanie i oddajemy hołd Polskim Żołnierzom i wszystkim obrońcom Ojczyzny, w szczególności uczestnikom Bitwy Warszawskiej 1920 roku, którzy powstrzymali i odparli ataki bolszewickich hord, nacierających na Warszawę.

Apelujemy do władz i społeczeństwa, o upamiętnienie szczególnie osoby i zasług generała Tadeusza Rozwadowskiego – Szefa Sztabu Polskiej Armii, autora planu Bitwy Warszawskiej i faktycznego Naczelnego Wodza Polskiej Armii w dniach 12 – 17 sierpnia 1920 r, obrońcę Lwowa, Warszawy, Polski i Europy.

12.08.2014 r.
Antoni Gut
Przewodniczący

*****

Składka członkowska

12 sierpnia 2014 Rada Koordynacyjna stowarzyszenia obywatelskiego Oburzeni podjęła uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich. Członkowie zwyczajni stowarzyszenia będą teraz (od 1 września 2014) płacić 5 zł miesięcznie (kwartalne wpłaty w wysokości 15 zł proszę przelewać bezpośrednio na nasze konto – numer konta bankowego patrz na głównej stronie). Rada Koordynacyjna na wniosek zainteresowanego może zwolnić z opłaty członkowskiej osoby będące w trudnej sytuacji materialnej lub bez dochodów.

___________________________________________________________________________