Archiwa tagu: klienci

Prezydenci, burmistrzowie, urzędnicy.

Realizując cele zapisane w Statucie OBURZONYCH podjęliśmy działanie mające na celu zmianę pracy urzędników i organów samorządowych.

W niektórych samorządach metodą oceny pracowników stosowaną przez zwierzchników urzędów są anonimowe ankiety wypełniane przez klientów.

Zastosujemy inną metodę.

Wykorzystamy dane udostępnione przez same urzędy, które otrzymamy na podstawie zapisów art. 2 i art. 4, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Prowadząc coroczny monitoring tych samych zagadnień, po upływie dwóch, trzech lat chcemy uzyskać zmianę podchodzenia urzędników do mieszkańców i ich spraw. Wdrożone czynności mają pozwolić przeciętnemu człowiekowi zorientować się w ilości spływających spraw oraz jak te sprawy są traktowane przez pracowników i kierownictwo urzędów samorządowych.

Uściślając wysłane pytania do Urzędów umieszczam poniższe wyjaśnienie:

 • W pkt. 2 proszę o odpowiedź ile spraw wpłynęło w ogóle a ile wymagało odpowiedzi.

 • W pkt. 3 proszę o odpowiedź ile spraw wymagało odpowiedzi w ciągu 7 dni a ile odpowiedzi udzielono w tym terminie.

 • W pkt. 4 proszę o odpowiedź ile spraw wymagało odpowiedzi w ciągu 30 dni a ile odpowiedzi udzielono w tym terminie.   

  Poniżej wszystkie pytania, jakie zostały zadane przełożonym organów samorządowych:

  1. Ilość zatrudnionych osób.

  2. Ilość spraw, które wpłynęły.

  3. Ilość odpowiedzi udzielonych w ciągu 7 dni od wpłynięcia sprawy.

  4. Ilość odpowiedzi udzielonych w ciągu 30 dni od wpłynięcia sprawy.

  5. Ilość odpowiedzi udzielonych po 30 dniach od wpłynięcia sprawy.

  6. Ilość nie udzielonych odpowiedzi.

  7. Ilość pracowników nagrodzonych nagrodami porządkowymi (łącznie nagród).

  8. Ilość pracowników nagrodzonych nagrodami porządkowymi dwukrotnie i więcej.

  9. Ilość pracowników nagrodzonych nagrodami finansowymi(łącznie nagród).

  10. Ilość pracowników nagrodzonych nagrodami finansowymi dwukrotnie i więcej.

  11. Ilość pracowników ukaranych karami porządkowymi (łącznie nagród).

  12. Ilość pracowników ukaranych karami porządkowymi dwukrotnie i więcej.

  13. Ilość pracowników ukaranych karami finansowymi(łącznie nagród).

  14. Ilość pracowników ukaranych karami finansowymi dwukrotnie i więcej.

  15. Liczba pracowników nowo zatrudnionych w roku.

  16. Liczba pracowników zwolnionych

  Wszystkie dane oddzielnie dla roku 2013 i oddzielnie dla roku 2014, dla każdego Wydziału i każdej Delegatury.

  Postaram się w następnych materiałach przedstawić zarys jakie informacje można otrzymać na podstawie otrzymanych odpowiedzi, posiadając wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządów, z zakresu zarządzania, stosowania statystyki oraz budowania relacji w zespołach pracowniczych.

  Jeżeli ktoś jest zainteresowany porównaniem swojego Urzędu (Prezydent Miasta, Burmistrz, Urząd Gminy i inne) do innych urzędów proszę o przesłanie danych urzędu.

  Zapytanie OBURZONYCH zostało wysłane do 29 Urzędów, wszystkich Dzielnic Warszawy i do 11 różnych miast.

  W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

  tel: 600 – 820 – 483

  e-mail: jan_szyman@wp.pl

  Po otrzymaniu odpowiedzi z urzędów będę umieszczał komentarze do przetworzonych danych oraz oryginalne odpowiedzi.

  Oczekuję propozycji płaszczyzn oceny odpowiedzi na w/w pytania.

  Z poważaniem

  Jan Szymański

Korupcja w Polsce

W Polsce kolejny rok udajemy, że prowadzimy walkę z korupcją. Po blamażu działań antykorupcyjnych CBA w stosunku do grupy znanych osób, działania te zostały znacznie okrojone.

Komentarzem do obecnej sytuacji jest tytuł artykułu w Rzeczpospolitej z 11.02.2015 r. „Wykrycie korupcji prawie jak wygrana na loterii”. Podstawą do tego tytuły były dane liczbowe zawarte w treści. Według umieszczanych tam danych oświadczenia majątkowe w Polsce powinno składać prawie 800 tys. urzędników i innych osób podlegających różnym regulacjom prawnym. W 2013 roku CBA skontrolowało 357 oświadczeń majątkowych. Instytucji i różnego rodzaju organów odpowiedzialnych jest dużo. Praktycznie każdy przełożony np. burmistrz, prezydent mają w obowiązku w pewnym zakresie przeprowadzać kontrolę. W potocznym mniemaniu polaka każdy, który ma dostęp do władzy poszukuje okazji do dorobienia do swojej pensji. Niestety w rozmowach z osobami działającymi gospodarczo te potoczne pojęcie odnajduje swoje uzasadnienie.

Przykład to policjant pracujący w dziadzinie przestępstw gospodarczych i prowadzący działalność gospodarczą „na żonę” w dziedzinie wynajmu samochodów luksusowych. To prawie każdy przedsiębiorca budowalno – remontowy chcący mieć pracę dla siebie i swoich pracowników.

Z drugiej strony my jako klienci rożnych instytucji np. lekarzy wręczający „dowód wdzięczności” za przyjęcie na wizytę, za skierowanie do sanatorium, za operację. Efekt, że wielu lekarzy posiada ogromne zapasy alkoholi, chyba, że sami korzystają ze zgromadzonych „piwniczek, barków”. Są symptomy zmian np. na niektórych uczelniach nie jest możliwe zaliczenie przedmiotu za „prezent”. Promotor nie oczekuje dowodu wdzięczności za dopuszczenie i obronę pracy licencjackiej.

Sposobów zmiany tej sytuacji jest kilka. Trzeba zacząć od odsunięcia od decyzyjności osoby o skażonej opinii. W każdym środowisku wszyscy wiedzą kto, co, i za ile. Wiedzą, że Pani/Pan X posiada majątek nieprzystający do dochodów.

Pracownicy Urzędów Skarbowych dysponują wiedzą, którą nie mogą przełożyć na konkretne działania. Znają dziesiątki sposobów sprawdzenia (często wiedzą kto) by potwierdzić przestępstwo. Nikt nie chce, nie umożliwia wykorzystania tej wiedzy.

Wystarczy jedna osoba w odpowiednim miejscu by uruchomić proces zmiany w tym zakresie.

W chwili obecnej nie widać nikogo kto się odważy osłonić pracowników po wykryciu przez nich przestępstwa.