Archiwa tagu: podhalański sejmik antysystemowy

Samorządowi Talibowie – albo dlaczego PiS działa przeciw PiS-owi?

Dlaczego lokalny PiS w Tarnowie jest przeciw programowi gospodarczemu Morawieckiego i zamiast polskich popiera zagranicznych inwestorów – patrz kolejny felieton Marka Ciesielczyka w GAZECIE KRAKOWSKIEJ pt: „Samorządowi Talibowie” – artykuł można powiększyć myszką-

——————————————————————————

&   Podhalański Sejmik Antysystemowy

W ostatnia niedzielę w Nowym Sączu odbył się kolejny Sejmik Antysystemowy OBURZONYCH, tym razem w Nowym Sączu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Limanowej i okolic, Rytra, Łącka, Nowego Sącza i okolic. Chęć współpracy zadeklarowali przedstawiciele środowisk patriotycznych z Gorlic.

Wiceprzewodniczący stowarzyszenia OBURZENI, dr Marek Ciesielczyk przedstawił założenia programowe ruchu oraz plan działania na najbliższe dwa – trzy lata.

W kwietniu – maju w Warszawie ma się odbyć kongres zjednoczeniowy OBURZONYCH, który ma definitywnie ustalić główne założenia programowe, nazwę oraz formę organizacyjną (partia, stowarzyszenie, komitet wyborczy wyborców?).


inny felieton z Gazety Krakowskiej Marka Ciesielczyka – kliknij na tekst myszką, by go powiększyć:

Zapraszamy w niedzielę 18 grudnia do Nowego Sącza

Zapraszamy

na spotkanie zjednoczeniowe środowisk patriotycznych Podhala i okolic, mające na celu stworzenie struktur lokalnych ogólnopolskiego ugrupowania, które weźmie udział w najbliższych wyborach samorządowych (za dwa lata) oraz parlamentarnych (za trzy lata). Spotkanie to nazwaliśmy:

Podhalański Sejmik Antysystemowy

niedziela, 18 grudnia, godz. 12:oo

Nowy Sącz, restauracja PANORAMA,

ul. Romanowskiego 6

kliknij na poniższy link, a wejdziesz na mapkę:

https://www.google.pl/maps/place/Panorama+Hotel/@49.6263345,20.6865264,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4bb8153ef5d07c67!8m2!3d49.6256395!4d20.6882001

——————————————————————————————————

więcej informacji:www.oburzeni.pl  antypartia@oburzeni.info tel. 601 255 849

——————————————————————————————————

podhalanski-sejmik-antysystemowy

NASZ  DEKALOG

Zaprezentowany na Podkarpackim Sejmiku Antysystemowym w Rzeszowie w dniu 17 kwietnia 2016 roku

By zrealizować nasze cele, wystarczy, że każdy uczestnik ruchu poświęci   przynajmniej jedną godzinę tygodniowo!

 1. Głównym wyznacznikiem w naszym działaniu będą podstawowe wartości chrześcijańskie. Nawet jeśli ktoś nie jest chrześcijaninem, a kieruje się Dekalogiem, jest człowiekiem, któremu można zaufać, a tego brakuje na dzisiejszej scenie politycznej.
 2. W sferze ekonomii istotnym będzie dla nas faktyczna wolność gospodarcza, która od wieków jest motorem rozwoju. Będziemy dążyć do maksymalnego ograniczenia gorsetu biurokratycznego, który go hamuje, mając jednak na uwadze konieczność pomocy tym, którzy nie z własnej winy mają ograniczone możliwości rozwoju. Zlikwidujemy np. niczym nie uzasadnione astronomiczne dysproporcje w wynagrodzeniach w sektorze publicznym (praca prezesa państwowej spółki nie jest warta 150 tys. zł miesięcznie).
 3. Nie akceptując zainstalowanego po tzw. „okrągłym stole” systemu, będziemy dążyć do:
 4. zmiany ordynacji wyborczej na JOW, jako że obecna sprawia, iż w praktyce to wodzowie partyjni, a nie wyborcy decydują o tym, kto będzie posłem,
 5. gruntownej reformy wymiaru niesprawiedliwości, m.in. wprowadzenia faktycznej odpowiedzialności (także finansowej) sędziów, prokuratorów i urzędników za błędne decyzje, wybieralności sędziów i prokuratorów, wprowadzenia ław przysięgłych, systemu rotacyjnego i kadencyjności sędziów i prokuratorów, prawa do nagrywania rozpraw przez strony i media, ograniczonego jedynie w wyjątkowych sytuacjach, ujawniania wizerunku skazanych za ciężkie przestępstwa, całkowitej likwidacji przedawnienia w przypadku przestępstwa korupcji,
 6. obligatoryjności referendum oraz ograniczenia do minimum progu frekwencyjnego (np. do 5-10%). Wynik ważnego referendum musi być zawsze obowiązujący dla władzy,
 7. wprowadzenia możliwości odwołania parlamentarzysty w czasie kadencji w drodze referendum, całkowitego zniesienia immunitetu parlamentarnego, ograniczenia posłowania do 1-2 kadencji, zakazu sprawowania funkcji ministra i posła/senatora równocześnie, obniżenia dotychczasowego wynagrodzenia parlamentarzystów z 12 tys. zł do 6 tys. zł. brutto, likwidacji dotychczasowego systemu finansowania partii z naszych podatków.
 8. Nie uważamy reformy samorządowej za sukces i dlatego doprowadzimy do gruntownych zmian w samorządzie  polskim, który dzisiaj zniewolony jest przez korupcję i nepotyzm. Np. dotacje zewnętrzne (m.in. unijne) nie mogą trafiać do samorządów tylko dlatego, że lokalne władze wywodzą się z tej samej partii, co władze wojewódzkie. Doprowadzimy do likwidacji zbytecznej i kosztownej (jedynej na świecie!) podwójnej władzy wojewódzkiej – wojewoda/urząd wojewódzki oraz marszałek/urząd marszałkowski, urealnienia konsekwencji absolutorium dla wójta, burmistrza, prezydenta, ograniczenia sprawowania tych funkcji do dwóch kadencji, wprowadzenia faktycznej możliwości decydowania przez radę gminy o sprawach istotnych – np. o cenie wody, wprowadzenia zakazu pracy w urzędzie gminy najbliższych krewnych radnych tej gminy, likwidacji zbędnych powiatów, w których króluje zazwyczaj nepotyzm PSL-owski i do przejęcia ich kompetencji przez gminy i województwa, przez co zaoszczędzimy miliardy złotych, wprowadzenia JOW we wszystkich wyborach samorządowych (obecne zróżnicowanie oznacza różne traktowanie Polaków, co jest sprzeczne z Konstytucją).
 9. Naszym zdaniem albo Unia Europejska powinna zmienić swój charakter i być jedynie związkiem faktycznie suwerennych państw, które łączyć będzie wyłącznie wolny przepływ kapitału, pracowników i brak kontroli paszportowych na granicach, albo w Polsce powinno – na nowych, proponowanych przez nas zasadach, dojść do referendum w sprawie wystąpienia naszego państwa z tejże Unii.
 10. Uznając konieczność i zalety integracji różnych państw i licząc się z nieuniknionymi konsekwencjami zjawiska tzw. „wioski globalnej”, nie dopuścimy do okaleczenia czy zniszczenia naszej kultury narodowej i suwerenności państwowej. Naszym zdaniem powinny istnieć granice kulturowe, których przekroczyć nie można. Wychowanie, kształcenie, nauka czy funkcjonowanie mediów generować powinny wiedzę, dobro i piękno. Tak dzisiaj nie jest – np. dwa najlepsze polskie uniwersytety znajdują się na szarym końcu światowej listy rankingowej uczelni.
 11. Nasz ruch będzie ruchem całkowicie oddolnym – najważniejsze decyzje będą zapadać w okręgach wyborczych (teraz w 86 okręgach sejmikowych, a następnie 41 okręgach sejmowych i odpowiednio – w powiatach, gminach). Jedynym prawem i zadaniem władz centralnych ruchu jest koordynacja naszych działań na terenie całego kraju. Skład i kolejność list wyborczych (zarówno w wyborach samorządowych jak i parlamentarnych) ustalana będzie w drodze prawyborów okręgowych, w których wezmą udział wyłącznie osoby będące członkami naszego ruchu co najmniej na 3 miesiące przed wyborami (teraz – biorący udział w większości naszych spotkań, a później płacący składki członkowskie – 5-10 zł miesięcznie). Zgłoszenia kandydata do prawyborów okręgowych dokonać może grupa co najmniej 10 (jak wyżej uprawnionych) członków. Wszyscy kandydaci będą zaprezentowani wcześniej na naszych stronach internetowych, a następnie przedstawią w czasie prawyborów a) swoje dotychczasowe osiągnięcia (np. co zrobili dla swego środowiska i dla Polski), b) co mają zamiar zrobić jako radni/parlamentarzyści, c) w jaki sposób to osiągnąć. Głosowanie będzie zawsze tajne. W przyszłym procesie wyłaniania kandydatów do Sejmu decydującą rolę odgrywać będzie wynik kandydata w najbliższych wyborach do sejmiku.
 12. Koordynatorzy okręgowi w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy muszą uruchomić lokalne portale internetowe lub podstrony portalu oburzeni.pl oraz pozyskać sprawnych organizacyjnie koordynatorów we wszystkich powiatach w swoim okręgu i przynajmniej 1/3 kandydatów do sejmiku. W ciągu dwóch kolejnych miesięcy muszą pozyskać koordynatorów we wszystkich gminach oraz skonstruować – przy pomocy koordynatorów powiatowych i gminnych – pełną listę kandydatów do sejmiku w każdym z 86 okręgów wyborczych. Jeśli koordynator nie będzie w stanie wykonywać tych zadań, zostanie zastąpiony przez inną osobę.
 13. Uczestnikiem naszego ruchu nie może być b. funkcjonariusz komunistycznych służb specjalnych, tajny współpracownik, kontakt operacyjny lub kontakt informacyjny Służby Bezpieczeństwa, ani też człowiek skazany za przestępstwo popełnione umyślnie i ścigane z oskarżenia publicznego (nawet jeśli skazanie uległo zatarciu).
 14. Każdy, kto będzie chciał kandydować z naszych list wyborczych musi – zgodnie z 919. § 1 Kodeksu cywilnego zobowiązać się poprzez przyrzeczenie publiczne, iż wypłaci każdemu wyborcy ze swego okręgu 1.000 zł, jeśli ten udowodni, że nie zagłosował za czymś, co obiecał w czasie kampanii wyborczej.

Więcej na temat naszego programu tutaj:

http://oburzeni.pl/pierwszy-wojewodzki-sejmik-antysystemowy-lublinie-piatek/

http://oburzeni.pl/program/

http://oburzeni.pl/wybory-samorzadowe/

Rzeszów, 17 kwietnia 2016